Tổng hợp các loại thuế doanh ngiệp cần phải đóng

duythanhtran

duythanhtran

Sơ cấp
19/10/22
2
0
1
25
accnet.vn
Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước đề xuất của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Thuế là một phương tiện làm tăng nguồn kinh phí cho Nhà nước giúp cơ quan Nhà nước duy trì, vận hành và thực hành những chức năng, nhiệm vụ nhằm mục đích ổn định và mở rộng phát triển xã hội.

Trong quá trình hoạt động cung cấp, kinh doanh, doanh nghiệp cần phải nộp những khoản thuế sau:​

Thuế môn bài

a) Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài.​
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.​
Thuế môn bài là lệ phí trực thu đánh vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của doanh nghiệp.​

b) Quy định về kê khai thuế môn bài

 • Khai 1 lần ngay khi người nộp thuế mới hoạt động kinh doanh hoặc mới có mặt trên thị trường.​
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 dương lịch.​
 • Trong khoảng ngày 25 tháng 02 năm 2020 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu ra đời hoặc ra hoạt động sản xuất, buôn bán (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:​
+ Đơn vị mới thành lập.

+ Công ty ra đời chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện đó được miễn lệ phí môn bài.​

Thuế giá trị gia tăng

a) Căn cứ pháp lý

 • Luật thuế trị giá gia tăng 2008.​
 • Luật thuế giá trị gia tăng và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016.​
Thuế giá trị gia tăng là một khoản thuế gián thu, tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa sản phẩm từ thời kỳ sản xuất, lưu thông đến sử dụng.​

b) Thời hạn kê khai Thuế GTGT

 • Trường hợp đơn vị kê khai theo tháng, hạn nộp là 20 ngày kể từ ngày chấm dứt tháng đó.​
 • Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo quý, hạn nộp là 30 ngày tính từ lúc ngày chấm dứt quý đó.​
 • Hạn nộp tiền thuế GTGT: Trùng với hạn nộp tờ khai thuế GTGT.​

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

a) Căn cứ pháp lý

 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.​
 • Luật sửa đổi những Luật về thuế 2014.​
Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

>>> Liên quan: Thuế thu nhập cá nhân 2022

b) Quy định về kê khai thuế TNDN

 • Theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính: doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính, chỉ cần dựa trên kết quả của hoạt động cung cấp buôn bán của doanh nghiệp tính ra số tiền tạm thời nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 bắt đầu từ ngày chấm dứt quý phát sinh nghĩa vụ thuế.​
 • Quyết toán thuế TNDN: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày thứ 90 tính từ lúc ngày chấm dứt năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trong khoảng 01/07/2020, theo Luật điều hành thuế 38/2019/QH14 thì thời hạn giấy tờ quyết toán thuế TNDN chậm nhất vào ngày cuối của tháng thứ 3 kể từ ngày chấm dứt năm dương lịch hoặc năm tài chính.​

Thuế Thu nhập cá nhân

a) Căn cứ pháp lý

 • Luật Thuế thu nhập tư nhân 2007 sửa đổi năm 2012.​
 • Luật sửa đổi những Luật về thuế 2014.​
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC.​
Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu đánh vào thu nhập của người lao động có thu nhập.​

b) Quy định về kê khai thuế TNCN

 • Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo tháng (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng trong khoảng 50 triệu đồng trở lên): Chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng kế tiếp.​
 • Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo quý (trong trường hợp công ty kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng nhỏ hơn 50 triệu đồng): Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý kế tiếp.​
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Phần mềm Kế toán MISA

Phần mềm Kế toán MISA

Đối tác đồng hành
Thành viên BQT
23/12/22
46
3
8
amis.misa.vn
Thuế là một nghĩa vụ quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện từ khi mới thành lập và xuyên suốt cả quá trình hoạt động. Tuy nhiện hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có hiểu biết đầy đủ và chính xác về các loại thuế và nghĩa vụ về thuế của mình. Do đó, bài viết dưới đây để cập đến một số loại thuế cơ bản mà các doanh nghiệp phải đóng trong một năm. Tìm hiểu thêm

______
MISA SME - Phần mềm Kế toán phổ biến nhất Việt Nam: https://sme.misa.vn/
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA