Mỗi tuần một chuyên đề

Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 36815/CTHN-TTHT ngày 28/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Facebook.

Theo quy định tại Điều 81 Thông tư 80/2021/TT-BTC, doanh nghiệp Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài chỉ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nếu nhà cung cấp đó không có đăng ký khai nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam.

Theo đó, trường hợp Công ty sử dụng dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên các trang web của nước ngoài, nếu bên nước ngoài này đã đăng ký khai nộp thuế tại Việt Nam thì Công ty không phải khấu trừ, nộp thay thuế.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA