Dự án hình thành từ tài sản phát mãi có được ưu đãi thuế TNDN?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1712/TCT-CS ngày 12/5/2023 của Tổng cục Thuế về việc xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Theo Tổng cục Thuế, pháp luật về thuế TNDN hiện hành không có quy định dự án đầu tư hình thành từ việc mua lại tài sản đấu giá có nguồn gốc là tài sản của doanh nghiệp thế chấp ngân hàng có phải là dự án đầu tư mới hay không. Dự án đầu tư mới sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mới nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định và không thuộc các trường hợp loại trừ quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Về dự án đầu tư mở rộng, trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA