Nhập khẩu thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
826
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 517/TCHQ-TXNK ngày 8/2/2023 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê DNCX gia công.

Chính sách thuế đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công đã được hướng dẫn tại các Công văn: số 3805/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2022, số 1608/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022, 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021, số 5589/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nội địa giao hàng hóa để thuê DNCX gia công thì sản phẩm thuê gia công khi nhập khẩu vào nội địa phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC, trừ trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa giao cho DNCX.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO