Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
826
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 450/TCHQ-TXNK ngày 3/2/2023 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT.

Tổng cục Hải quan lưu ý, việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, công nghệ thông tin, nội dung số được miễn thuế nhập khẩu theo khoản 21 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã được Bộ Thông tin & Truyền thông hướng dẫn tại Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT .

Thông tư 25/2022/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO