Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 33225/CTHN-TTHT ngày 14/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế nhà thầu đối với hoạt động sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12, khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC, thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm sẽ được tính như sau:

- Về thuế GTGT: trích nộp theo tỷ lệ 5%/doanh thu (nếu không đáp ứng quy định là dịch vụ phần mềm); ngược lại nếu đáp ứng quy định là dịch vụ phần mềm thì miễn tính.

- Về thuế TNDN: trích nộp theo tỷ lệ 5%/doanh thu (nếu không thuộc tiền bản quyền); 10%/doanh thu (nếu thuộc tiền bản quyền).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA