Mua quyền sử dụng nền tảng của nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4035/CTHN-TTHT ngày 7/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp tổ chức nước ngoài phát sinh thu nhập từ bán tài khoản sử dụng tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn thì đây là thu nhập từ bản quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC, phải trích nộp thuế TNDN 10% trên doanh thu.

Về thuế GTGT, nếu đây không phải là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định 71/2007/NĐ-CP và không phải là chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền SHTT thì phải trích nộp thuế GTGT với tỷ lệ 5% doanh thu.

Bên Việt Nam mua tài khoản sử dụng tiện ích phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu (thuế TNDN và thuế GTGT như trên) nếu tổ chức nước ngoài chưa đăng ký khai nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA