Tái nhập hàng hóa có nguồn gốc xuất khẩu, không được miễn thuế TTĐ

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1500/TCHQ-TXNK ngày 4/4/2023 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất - tái nhập được miễn thuế TTĐB quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12.

Theo đó, khi tái nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc xuất khẩu, doanh nghiệp vẫn phải kê khai, nộp thuế TTĐB.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA