HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN.

  • Thread starter tea bitter
  • Ngày gửi
tea bitter

tea bitter

Sơ cấp
11/1/13
8
2
3
31
hà nội
NỘP BÁO CÁO THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN.
—————————————
HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 VÀ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023 CHO CƠ QUAN THỐNG KÊ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN.
(Giống như các năm trước nên mình lấy hình minh hoạ của năm trước hướng dẫn luôn cho tiện nha)
I. Đối tượng điều tra doanh nghiệp năm 2023: tất cả các doanh nghiêp được thành lập trước ngày 01/01/2023
II. Mẫu
1. Mẫu điều tra 01/DN-TB hoặc 01/DN-MAU
2. Báo cáo tài chính năm 2022 (BCTC 2022)
3. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 202
- Bước 1: Truy cập vào trang Web theo đường dẫn https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn
- Bước 2: Đăng nhập với Tài khoản: MST/MSDN; Mật khẩu: MST/MSDN => chọn báo cáo năm.
- Bước 3: Vào Menu bấm chọn "Phiếu số 01/DN-TB => Nhập tin để kê khai thông tin cho Phiếu 1/DN-TB và chọn gửi báo cáo tài chính (nếu cần) => xem hình hướng dẫn nha.
04/04/2023
fb:HOANGUYEN
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA