Trường hợp nào được miễn thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1732/TCHQ-TXNK ngày 13/4/2023 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế hàng hóa đã xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài, nếu tái xuất lại cho chính người mua ban đầu thì thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 .

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp tái xuất cho bên thứ ba, không phải người mua ban đầu thì không thuộc đối tượng được miễn thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều