Chuyển giao nguyên liệu SXXK cho hợp đồng hợp tác sản xuất sẽ không được miễn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1917/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập SXXK.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình SXXK sau đó giao một phần nguyên liệu cho doanh nghiệp khác theo hợp đồng hợp tác sản xuất, các bên có xuất hóa đơn khi giao, nhận nguyên liệu, hàng hóa thì giao dịch giữa các bên không đáp ứng quy định về hoạt động giao gia công lại hàng hóa NSXXK nêu tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP nên không được miễn thuế nhập khẩu.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều