Thông báo cơ sở gia công sau thời điểm nhập khẩu lô hàng nguyên liệu đầu tiên sẽ không được miễn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1378/TCHQ-TXNK ngày 28/3/2023 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về thủ tục miễn thuế đối với tờ khai loại hình E21.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , khoản 1 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 36 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC), hàng hóa nhập khẩu để gia công (gồm cả hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để gia công) chỉ được miễn thuế nhập khẩu nếu doanh nghiệp thông báo cơ sở sản xuất trước khi nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, máy móc đầu tiên.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thông báo cơ sở sản xuất sau thời điểm nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, máy móc đầu tiên của hợp đồng gia công thì không đáp ứng điều kiện miễn thuế nhập khẩu.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều