Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 30382/CTHN-TTHT ngày 5/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được gia hạn nộp thuế năm 2023 nếu trong năm 2022 hoặc năm 2023 có hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu từ các ngành, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 hoặc là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ nêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp trong năm 2022, 2023 không phát sinh doanh thu từ các ngành, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 hoặc không phải là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ nêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP thì không được gia hạn nộp thuế năm 2023.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA