Thuê nước ngoài gia công sản phẩm SXXK, phải nộp thuế NK và không được hoàn.

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2093/TCHQ-TXNK ngày 4/5/2023 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan lưu ý, theo quy định tại điểm a.4 khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu để SXXK sau đó giao bán thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu thuê nước ngoài gia công thì được miễn thuế XK đối với bán thành phẩm thuê gia công lại.

Tuy nhiên, khi Công ty nhập khẩu sản phẩm thuê gia công tại nước ngoài thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trị giá tính thuế nhập khẩu là phần trị giá còn lại của sản phẩm sau khi trừ phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã xuất khẩu giao cho bên nước ngoài.

Ngoài ra, lưu ý, trường hợp sản phẩm gia công nhập khẩu sau đó được tiếp tục gia công tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài thì không thuộc các trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu quy định tại Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều