Dự án chấm dứt hoạt động, có phải truy nộp số thuế được miễn của nguyên liệu nhập khẩu?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1916/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2023 của Tổng cục Hải quan về việc dừng sử dụng danh mục miễn thuế.

Trường hợp doanh nghiệp có thông báo dừng sử dụng Danh mục miễn thuế để tiến hành giải thể doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành thủ tục xử lý dừng sử dụng Danh mục miễn thuế theo quy định tại Điều 5 Quy trình miễn thuế ban hành kèm Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021.

Đồng thời, Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, sổ sách kế toán, thực tế hàng hóa tồn kho,... để xử lý thuế đối với hàng hóa đã nhập khẩu của dự án theo hướng chấp nhận miễn thuế đối với lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, lắp ráp thành sản phẩm của dự án.

Riêng lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu chưa được sử dụng để sản xuất, lắp ráp thành sản phẩm của dự án thì không được miễn thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp phải kê khai thay đổi mục đích sử dụng và nộp đủ thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều