mọi người giải giúp em bài này với ạ

  • Thread starter long.2173403010224
  • Ngày gửi
long.2173403010224

long.2173403010224

Sơ cấp
26/5/23
1
0
1
21
Tại công ty Minh Hoàng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, kỳ kế toán là năm kết thúc 31/12.
năm N có tài liệu sau:
1. Ngày 10/2 mua một tòa nhà A (chưa xác định được mục đích sử dụng), theo Hợp đồng giá trị gia tăng có giá mua chưa thuế là 12.000.000.000đ (trong đó giá trị quyền sử dụng đất là 5.000.000.000đ), thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán. Lệ phí trước bạ phải nộp là 10.000.000đ, đã nộp bằng tiền mặt.
2. Ngày 01/3 công ty ký kết hợp đồng cho công ty E thuê tòa nhà A làm văn phòng trong 3 năm với giá thuê một tháng chưa thuế là 200.000.000đ, thuế GTGT 10%. Công ty E đã chuyển khoản thanh toán tiền thuê năm đầu tiên, công ty đã nhận Giấy báo có và chuyển hóa đơn cho công ty E.
3. Ngày 18/3 mua một miếng đất để xây dựng văn phòng cho thuê hoạt động với giá 9.300.000.000đ, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí môi giới thanh toán bằng tiền mặt là 20.000.000đ. Ngày 1/6, công trình nhà văn phòng hoàn thành với chi phí xây dựng phải trả là 10.000.000.000đ chưa bao gồm thuế GTGT 10%, công ty đã tiến hành cho thuê ngay văn phòng này với giá thuê chưa thuế là BÀI TẬP _Kế toán đầu tư và huy động vốn Chương 1 - Tài liệu lưu hành nội bộ 4 400.000.000đ/tháng, thuế GTGT 10%, đã nhận Giấy báo có của ngân hàng tiền cho thuê 3 tháng. Thời gian khấu hao căn nhà này là 20 năm.
4. Ngày 1/9 công ty quyết định bán văn phòng cho thuê trên với giá bán chưa thuế là 20.000.000.000đ (trong đó quyền sử dụng đất là 9.300.000.000đ), thuế GTGT 10%, bên mua đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản, số còn lại chưa thanh toán. Công ty đã nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất 20.000.000đ bằng tiền mặt.
5. Ngày 30/9 công ty quyết định chuyển một nhà văn phòng của công ty cho công ty M thuê trong 12 tháng, giá thuê chưa thuế là 300.000.000đ/tháng, thuế GTGT 10%, tài sản cố định này có nguyên giá 5.000.000.000đ (trong đó quyền sử dụng đất là 2.200.000.000đ), đã khấu hao tính đến thời điểm chuyển 1.200.000.000đ. Chi phí sửa chữa trước khi cho thuê (không vốn hóa) phải trả cho công ty XD số 4 là 55.000.000đ, trong đó thuế GTGT 5.000.000đ. Chi phí sửa chữa được phân bổ dần trong thời gian cho thuê. Công ty đã nhận Giấy báo có của ngân hàng tiền cho thuê 3 tháng cuối năm.
6. Ngày 28/10 công ty quyết định chuyển cao ốc Minh Đạt đang cho công ty S thuê để bán, bất động sản này có nguyên giá là 8.000.000.000đ, đã khấu hao tính đến thời điểm chuyển 2.300.000.000đ. Chi phí sửa chữa trước khi bán là 50.000.000đ chi bằng tiền mặt.
7. Ngày 15/12 công ty đã hoàn tất việc nhượng bán cao ốc Minh Đạt với giá bán chưa thuế là 20.000.000.000đ (trong đó giá trị chuyển quyền sử dụng đất là 3.000.000.000đ), thuế GTGT 10%, đã thu 50% bằng chuyển khoản. 8. Trích khấu hao BĐS đầu tư năm N 1.900.000.000đ (bao gồm cả khấu hao căn nhà ở nghiệp vụ 3).
Yêu cầu:
1. Tính toán, định khoản tình hình trên
2. Xác định giá trị BĐS đầu tư của doanh nghiệp hiện còn vào cuối tháng 12 biết rằng số dư đầu năm của tài khoản 217 là 50.000.000.000đ, tài khoản 2147 là 6.000.000.000đ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA