Từ 15/6/2023, Tổng cục Thuế thử nghiệm phần mềm kiểm soát xuất khống hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2392/TCT-QLRR ngày 14/6/2023 của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế thông báo đã xây dựng bổ sung chức năng kiểm soát, ngăn chặn xuất khống hóa đơn trên Ứng dụng HĐĐT, gồm một số chức năng chính như sau:

+ Hệ thống tự động kiểm soát tổng giá trị hàng hóa bán ra trên các hóa đơn đã xuất so với ngưỡng giá trị hàng hóa đầu vào được tính toán bằng K lần tổng giá trị hàng tồn kho và tổng giá trị hàng hóa mua vào.

+ Hệ thống cảnh báo thực hiện theo tham số K.

Theo kế hoạch, Tổng cục Thuế sẽ hướng dẫn chức năng mới này đến Cục thuế các tỉnh để triển khai từ ngày 15/6/2023 theo hệ số K ban đầu; sau đó tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai từ các Cục thuế và quyết định áp dụng hệ số K theo thực tế quản lý.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA