THUẾ SUẤT GIA CÔNG PHẦN MỀM

  • Thread starter thue12345
  • Ngày gửi
thue12345

thue12345

Sơ cấp
26/6/23
1
0
1
24
Công ty em mua phần mềm của công ty A , về gia công lại và bán cho công ty C thì chịu thuế suất bn ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,700
1,381
113
50
TP.HCM
Công ty em mua phần mềm của công ty A , về gia công lại và bán cho công ty C thì chịu thuế suất bn ạ
Trích thông tư 219/2013/TT-BTC,
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.
Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.


=> Xem VBPL trong link dưới đây để nắm chi tiết thế nào là sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm. Nếu quá trình gia công của DN bạn đáp ứng quy trình thì được áp dụng "không chịu thuế GTGT", nếu không thì vẫn áp 10% theo biểu thông thường.
 
Ammiey

Ammiey

Sơ cấp
27/8/23
3
0
1
30
Trích thông tư 219/2013/TT-BTC,
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.
Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.


=> Xem VBPL trong link dưới đây để nắm chi tiết thế nào là sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm. Nếu quá trình gia công của DN bạn đáp ứng quy trình thì được áp dụng "không chịu thuế GTGT", nếu không thì vẫn áp 10% theo biểu thông thường.

Đúng là vẫn là KCT
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA