Chi phí phúc lợi của công ty

  • Thread starter thachphamvt
  • Ngày gửi
T

thachphamvt

Sơ cấp
23/1/15
11
5
3
35
Công ty tôi có phát sinh như sau:

1. Chi phí nhân ngày kỉ niệm thành lập công ty như: chi phí tổ chức hội thao, chi phí ăn uống nhân ngày kỉ niệm thì các chi phí đó có xem là hợp lệ không?

2. Nhân ngày thành lập quân đội 22/12, công ty có tổ chức tour về nguồn cho lao động công ty thì có xem là chi phí hợp lệ hay không?.

3. Làm sao phân biệt được khoản chi phí nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản chi phí nào không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người. Xin cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,665
1,367
113
50
TP.HCM
Về chi phí phúc lợi:
Theo khoản 4 điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC (sửa đổi đoạn thứ nhất của gạch đầu dòng thứ năm tại điểm 2.30, khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì:
"Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động (NLĐ) bao gồm:
- Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;
- Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị;
- Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;
- Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;
- Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
- Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;
- Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và
- Những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác.
Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp"


=> Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định = Quỹ tiền lương thực hiện trong năm / (chia) 12 tháng.
- Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định = Quỹ tiền lương thực hiện trong năm / (chia) số tháng thực tế hoạt động trong năm.
- Quỹ tiền lương thực hiện là: Tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).
Ví dụ: Công ty A năm 2022 có quỹ lương thực tế thực hiện là 2,4 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2022 như sau:
1 tháng lương bình quân = (2.400.000.000 đồng / 12 tháng) = 120.000.000 đồng.

Về chi phí hợp lệ hay còn gọi là chi phí được trừ:
Chi tiết khá dài nhưng được liệt kê cụ thể tại các VBPL sau:
1. Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC
2. Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC - sửa đổi bổ sung cho điều 6 TT78
3. Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC - sửa đổi bổ sung cho điều 6 TT78 và Điều 4 TT96

=> Chi phí nhân ngày kỉ niệm thành lập công ty như: chi phí tổ chức hội thao, chi phí ăn uống nhân ngày kỉ niệm, DN nên đưa vào quy chế tài chính của công ty, và khi thực hiện có hoá đơn chứng từ theo quy định thì sẽ được công nhận là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
 
  • Like
Reactions: thachphamvt

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA