Doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh

M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,025
410
83
46
Ninh Thuận
Bên em hàng tháng nhận một khoản tiền được hiểu là LỢI NHUẬN CỐ ĐỊNH từ hợp đồng BCC (hợp tác kinh doanh không đồng kiểm soát, không mở pháp nhân mới).
Vậy khoản lợi nhuận hàng tháng bên em nhận được, em hạch toán nợ 138/có 5113 và có phải xuất hóa đơn GTGT cho bên trả tiền lợi nhuận cho mình không?
Cụ thể hơn : bên em đã ký hợp đồng thuê mặt bằng và tài sản, thu tiền thuê hàng tháng riêng biệt rồi. Nay hai bên ký thêm phụ lục về việc hợp tác kinh doanh, theo đó phạm vi hợp tác của bên em là tư vấn trong định hướng phát triển và tìm kiếm kéo khách hàng đến sử dụng dịch vụ trong hợp đồng cho thuê MB và thiết bị này
Em xin cảm ơn các A/C nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA