[HỘI THẢO TRỰC TUYẾN - THAM DỰ MIỄN PHÍ]

  • Thread starter xuânn2009
  • Ngày gửi
X

xuânn2009

Sơ cấp
12/1/23
18
5
3
22
[HỘI THẢO TRỰC TUYẾN - THAM DỰ MIỄN PHÍ]
1f4a5.png
HƯỚNG DẪN RA SOÁT VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023
1f566.png
Thời gian: 19h30 - 21h00 | Thứ 7, ngày 14/10/2023
1f3a4.png
Diễn giả: Ms TRẦN THỊ NGỌC DIỆP
- Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán Immanuel
- Hội viên VACPA và VTCA
Một chương trình hứa hẹn đem đến nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn kế toán và doanh nghiệp.
1f449.png
ĐĂNG KÝ THAM GIA MIỄN PHÍ: https://webketoan.edu.vn/hoi-thao-h...ui-ro-trong-bao-cao-tai-chinh-2023?ref=tx2009
#Hoi_thao_huong_dan_ra_soat_va_han_che_rui_ro_trong_BCTC_2023

#WEBKETOAN

 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA