Bí quyết thành công: Đồng hành cùng Khóa học Lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/20214/TT-BTC cùng CPA Trịnh Hồng Khánh

  • Thread starter hangpham@ktt
  • Ngày gửi
H

hangpham@ktt

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/5/18
96
77
18
30
Bạn là sinh viên đang theo học ngành kế toán và đang muốn tìm hiểu vấn đề lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bạn là người đã làm kế toán lâu năm nhưng chỉ là kế toán phần hành hành, chưa bao giờ lập báo cáo tài chính, muốn lập được BCTC nhanh chóng, chính xác.

Bạn là kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng đang làm tại những doanh nghiệp quy mô SMEs hoặc những doanh nghiệp sử dụng các phần mềm kế toán nước ngoài, trong đó thì báo cáo cân đối kế toán và kết quả kinh doanh thì các phần mềm kế toán nước ngoài lại không có tự động lập được mà chỉ trình bày theo chuẩn mực quốc tế hoặc là biểu mẫu khác.
Thông tư 200, hoặc là những phần mềm kế toán của Việt Nam đã được thiết lập sẵn công thức, cho nên các anh chị không nắm được hoặc là không biết cách để mà mình điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính cho đúng bản chất doanh nghiệp của mình, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Hãy tham gia khóa học Khóa học Lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/20214/TT-BTC cùng CPA Trịnh Hồng Khánh: Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính và lưu chuyển tiền tệ để mình có một cái bộ hướng dẫn toàn bộ báo cáo tài chính xuyên suốt.

Chi tiết và đăng ký khóa học: https://webketoan.edu.vn/lap-bao-cao-tai-chinh-theo-thong-tu-2002014tt-btc?ref=252
Nhận hv đến hết 19/11/2023
 

Đính kèm

  • mr-khanh-bctc.png
    mr-khanh-bctc.png
    113.1 KB · Lượt xem: 0
  • Love
Reactions: MINA

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA