Mối quan hệ giữa Khấu Hao TSCĐ và Vốn chủ sở hữu?

T

tinh.buon.khong.de.quen

Sơ cấp
6/1/24
2
2
3
20
Xin chào các anh chị, tôi là thành viên mới, rất mong các anh chị chỉ giáo.
-Ta vẫn biết, Tổng TS=Tổng NV
-Tuy nhiên trong qúa trình kinh doanh, TSCĐ bị giảm gía trị ròng do bị khấu hao.
Điều này đặt ra câu hỏi, phần suy giảm của TSCĐ đó sẽ được cân lại vào đâu trong Bảng cân đối?

Một số tài liệu nước ngoài ghi chung chung-VCSH sẽ bị giảm đi???
Tôi cho là sai về bản chất, bởi theo tôi, phần khấu hao (là không mất tiền ra), nên đã được bù vào phần tiền mặt bên TS, do nó được công lại vào Dòng tiền từ HĐKD trong BCLCTT.


Không biết tôi hiểu như vậy có đúng không? Cảm ơn các anh chị!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Khấu hao không làm giảm trực tiếp vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Khấu hao chỉ là quá trình phản ánh giảm giá trị của tài sản cố định theo thời gian trên bảng cân đối kế toán, và nó không ảnh hưởng đến nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong quá trình kế toán, chi phí khấu hao được trừ đi từ doanh thu để tính toán lợi nhuận ròng. Tuy nhiên, không có sự giảm trực tiếp vốn chủ sở hữu. Nguyên tắc này dựa trên việc rằng khấu hao chỉ là một phương tiện để phản ánh chính xác giảm giá trị của tài sản cố định theo thời gian.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chủ yếu bao gồm vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận tích lũy. Khấu hao có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tích lũy theo thời gian, nhưng nó không gây ảnh hưởng trực tiếp đến số vốn chủ sở hữu đã góp vào doanh nghiệp.
 
T

tinh.buon.khong.de.quen

Sơ cấp
6/1/24
2
2
3
20
Khấu hao không làm giảm trực tiếp vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Khấu hao chỉ là quá trình phản ánh giảm giá trị của tài sản cố định theo thời gian trên bảng cân đối kế toán, và nó không ảnh hưởng đến nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong quá trình kế toán, chi phí khấu hao được trừ đi từ doanh thu để tính toán lợi nhuận ròng. Tuy nhiên, không có sự giảm trực tiếp vốn chủ sở hữu. Nguyên tắc này dựa trên việc rằng khấu hao chỉ là một phương tiện để phản ánh chính xác giảm giá trị của tài sản cố định theo thời gian.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chủ yếu bao gồm vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận tích lũy. Khấu hao có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tích lũy theo thời gian, nhưng nó không gây ảnh hưởng trực tiếp đến số vốn chủ sở hữu đã góp vào doanh nghiệp.
mình hiểu là như vậy, nhưng ý mình là sự sụt giảm X bên TS sẽ dẫn tới sự sụt giảm X trên nguồn vốn, hoặc sự gia tăng bù X bên TS nhưng ở khoản mục khác như tiền chẳng hạn. Thì mình thắc mắc là khấu hao sau đó lòng vòng sẽ được cộng lại trong phần tiền ở Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và tóm lại là giảm ở khấu hao nhưng sẽ tăng lại ở tiền bên Tài sản, tóm lại quy mô bảng cân đối sẽ không đổi (khác với các bút toán làm giảm TS và cả nguồn vốn khác như trả gốc nợ vay?)?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA