THUẾ XUẤT 0% HAY 8%

  • Thread starter tungquyen
  • Ngày gửi
T

tungquyen

Sơ cấp
20/7/23
2
0
1
31
Anh Chị cho em hỏi, trường hợp Công ty A là công ty ở Việt Nam ký hợp đồng với Công ty C là Công ty ở Nước ngoài để làm dịch vụ ở nước ngoài là malaysia, trong quá trình làm hợp đồng Công Ty A thuê nhân sự Công Ty B là Công Ty ở Việt Nam sang nước malaysia làm . Vậy giờ Công ty B xuất hóa đơn là 0% hay 8%
Em tìm hiểu thì theo thông tư khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì trường hợp này thuộc diện chịu thuế 0%, nhưng khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì theo em hiểu là yêu cầu Công ty B cũng phải ký hợp đồng với Công Ty C thì mới đáp ứng được thuế xuất 0%.
Nhờ anh chị xem giùm em!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Vũ Thái ^-^

Vũ Thái ^-^

Sơ cấp
9/12/18
31
4
8
32
Bạn tham khải thêm
- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam sẽ có quyết định đúng đắn nhất khi xuất hóa đơn.(Điều 1 Thông tư 103/2013/TT-BTC)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA