Nhập khẩu NVL để bán cho DN chế xuất liệu có phải nộp thuế nhập khẩu

 • Thread starter ctn
 • Ngày gửi
C

ctn

Sơ cấp
7/6/07
21
1
0
HN
#1
Cả nhà ơi giúp em với?

Công ty em là một công ty VN chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu mới thành lập. Bên em hiện đang muốn nhập một lô hàng nguyên vật liệu từ nước ngoài về rồi trực tiếp đem bán cho DN chế xuât. Thực chất công ty em là công ty thương mại đứng giữa chứ chẳng gia công gì cả.

Vậy khi em nhập khẩu thì đã phải nộp thuế nhập khẩu và VAT chưa?Nếu chưa phải nộp thuế nhập khẩu thì sau khi em xuất hàng bán cho DN chế xuất và trình Hải quan tờ khai đã xác nhận xuất khẩu thì Công ty em có phải nộp thuế Nhập khẩu không???

Em đã hỏi mấy bác rồi, mỗi người nói một kiểu. Cả nhà tư vấn giúp em nhé.

Em cảm ơn các bác trước.
 
MINA

MINA

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
12/11/03
3,502
109
63
Ninh Thuận
#2
Chào bạn,
Nêu công ty bạn mới thành lập thì trong vòng một năm đầu kể từ ngày nhập khẩu lần đầu tiên bạn phải nộp thuế NK+ GTGT NK trước khi được lấy hàng ra khỏi cảng.
Trong trường hợp của bạn bạn bán hàng vào khu chế xuất được hưởng thuế suất 0% VAT với điều kiện bạn phải làm đầy đủ thủ tục xuất vào KCX.
Còn đối với thuế nhập khẩu mà bạn đã nộp thì bạn tham khảo TT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 162/TCHQ-TT NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 36/CP NGÀY 24/04/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ KHU CÔNG NGHIỆP - KHU CHẾ XUẤT - KHU CÔNG NGHỆ CAO. (Hix, hổng biết có còn hiệu lực không nữa, tra ở dncustoms.gov.vn thì chưa thấy nằm trong danh mục văn bản hết hiệu lực)
10. Điều 40, Nghị định 36-CP qui định: Quan hệ trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong thị trường nội địa với các doanh nghiệp chế xuất được coi là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu và phải tuân thủ các qui định của pháp luật xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam nhưng được miễn thủ tục xét duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu. "Hàng hoá" quy định ở điều này được hiểu là chỉ bao gồm những loại hàng hoá sau đây:
a) Nguyên liệu, vật tư, phụ tùng doanh nghiệp chế xuất mua ở thị trường nội địa để phục vụ cho sản xuất của chính xí nghiệp chế xuất.
b) Lương thực, thực phẩm, văn phòng phẩm xí nghiệp chế xuất mua ở thị trường nội địa để phục vụ sinh hoạt và hoạt động của bộ máy văn phòng.
Những hàng hoá nêu ở điểm a và b trên đây phải là hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam hoặc có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, được lưu thông tại thị trường Việt Nam.
c) Phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại của Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được tiêu thụ vào thị trường nội địa.
Đối với các loại hàng hoá nêu ở điểm a và c trên đây: (i) Phải có văn bản phê duyệt của Ban quản lý Khu chế xuất/Khu công nghiệp; (ii) Hàng (a) phải nộp thuế xuất khẩu và các loại thuế, lệ phí liên quan; (iii) Loại hàng (c) phải nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế, lệ phí liên quan. Giá tính thuế là giá trị thực của phế liệu, phế thải; (iv) Phải có hợp đồng mua bán với thành phần kinh tế có đủ tư cách pháp nhân của Việt Nam.
Theo như vậy thì bạn được hoàn thuế xuất khẩu nếu bạn chứng minh được hàng của bạn bán vào KCX và DN đã dùng hết NVL này vào sản phẩm.
Vấn đề Mina đưa ra đây chỉ có tính chất tham khảo, để chắc chắn bạn nên có làm công văn gửi BTC để nhận được văn bản.
Thân
Mina
 
C

ctn

Sơ cấp
7/6/07
21
1
0
HN
#3
Không được hoàn thuế nhập khẩu chắc rồi.

Cảm ơn Mina rất nhiều!

Tuy nhiên sau một hồi tra cứu em đã tìm ra được công văn sau quy định rõ về trường hợp của DN mình như sau:
- Không được hoản thuế nhập khẩu trừ khi Nhập về để sản xuất trực tiếp ra hàng xuất khẩu
- Công ty em là công ty thương mại đứng giữa nên sẽ không được hoàn thuế.Chán ghê.

Chi tiết tại Công văn số 5230 của Bộ Tài Chính:


BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 5230/BTC-TCHQ -----------------
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu Hà Hội, ngày 20 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế hàng hoá nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu xuất, doanh nghiệp chế xuất. Để thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Tại Mục I Phần E Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính không quy định hoàn thuế đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. Vì vậy các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2006 trở đi nếu hàng hoá nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sau đó bán vào khu phi thuế quan (kể cả khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất) không được hoàn thuế nhập khẩu.
2. Đối với các trường hợp đăng ký tờ khai Hải quan trước ngày 01/01/2006, thì hàng hoá nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sau đó bán cho doanh nghiệp chế xuất được hoàn thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu vào khu chế xuất, nhưng làm thủ tục xuất khẩu không cùngcửa khẩu nhập khẩu hàng hoá, kết quả kiểm hoá trên tờ khai hàng xuất khẩu không ghi rõ hàng xuất khẩu thuộc tờ khai hàng nhập khẩu nào thì để xử lý hoàn thuế đựơc chính xác, tránh lợi dụng Cục hải quan phối hợp với Cục Thuế địa phương kiểm tra xác định nếu hàng đã thực xuất, doanh nghiệp đã nhận được tiền thanh toán và xuất trình chứng từ thanh toán cho hàng hoá xuất khẩu thì cho hoàn thuế nếu đã nộp hoặc không thu thuế nếu chưa nộp, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định theo điểm 1.9 mục I Phần E, Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố biết và thực hiện

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
T

tuankq

Thành viên thân thiết
27/4/05
245
2
0
Hanoi, Vietnam
#4
Cảm ơn Mina rất nhiều!

Tuy nhiên sau một hồi tra cứu em đã tìm ra được công văn sau quy định rõ về trường hợp của DN mình như sau:
- Không được hoản thuế nhập khẩu trừ khi Nhập về để sản xuất trực tiếp ra hàng xuất khẩu
- Công ty em là công ty thương mại đứng giữa nên sẽ không được hoàn thuế.Chán ghê.

Chi tiết tại Công văn số 5230 của Bộ Tài Chính:


BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 5230/BTC-TCHQ -----------------
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu Hà Hội, ngày 20 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế hàng hoá nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu xuất, doanh nghiệp chế xuất. Để thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Tại Mục I Phần E Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính không quy định hoàn thuế đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. Vì vậy các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2006 trở đi nếu hàng hoá nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sau đó bán vào khu phi thuế quan (kể cả khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất) không được hoàn thuế nhập khẩu.
2. Đối với các trường hợp đăng ký tờ khai Hải quan trước ngày 01/01/2006, thì hàng hoá nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sau đó bán cho doanh nghiệp chế xuất được hoàn thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu vào khu chế xuất, nhưng làm thủ tục xuất khẩu không cùngcửa khẩu nhập khẩu hàng hoá, kết quả kiểm hoá trên tờ khai hàng xuất khẩu không ghi rõ hàng xuất khẩu thuộc tờ khai hàng nhập khẩu nào thì để xử lý hoàn thuế đựơc chính xác, tránh lợi dụng Cục hải quan phối hợp với Cục Thuế địa phương kiểm tra xác định nếu hàng đã thực xuất, doanh nghiệp đã nhận được tiền thanh toán và xuất trình chứng từ thanh toán cho hàng hoá xuất khẩu thì cho hoàn thuế nếu đã nộp hoặc không thu thuế nếu chưa nộp, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định theo điểm 1.9 mục I Phần E, Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố biết và thực hiện

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

VB mới nhất hiện nay thay thế cho cái 113 là TT 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 (sắp có hiệu lực) cũng ko thấy quy định vấn đề này trong phần hoàn thuế. Vậy là không được hoàn thuế NK rồi.
 

Thành viên trực tuyến

 • thuongdan
 • huyencoi88
 • homeclassic.vn1
 • AnAn2018
 • mooncare
 • banghemassagenhatban
 • daongocnam0603
 • hardes
 • ArsenalFC
Xem nhiều