Trộn 2 bảng dữ liệu

  • Thread starter hellangles
  • Ngày gửi
hellangles

hellangles

Thiên sứ địa ngục
15/11/06
106
0
0
Khanh Hoa
#1
Cả nhà chỉ dùm em cách thức trộn hai bản dữ liệu lại như thế nào với.
Ví dụ : bảng 1: có các mã được sắp sếp theo thứ tự như sau A1, A2, A3, A4, A5
Bảng 2 thứ tự được săp xếp như sau: A2, A4, A5, A1, A3.
Bây giờ em muốn gom bảng 1 và bảng 2 thành 1 bảng, theo thứ tự sắp xếp như bảng 1 thì em phải làm như thế nào?
:wall:
 
*****winer

*****winer

Bushido
#2
Bạn thử dùng công cụ Autofinter lọc thử xem
 
G

gaucon

Thành viên thân thiết
10/7/04
191
0
0
#3
Bạn có thể sử dụng hàm vlookup / hlookup hoặc công thức mảng để đưa dữ liệu từ bảng thứ 2 sang bảng thứ nhất.
 
hellangles

hellangles

Thiên sứ địa ngục
15/11/06
106
0
0
Khanh Hoa
#4
to winer: "Nếu dùng Autofilter thì nếu có hàng chục, trăm mã thì rất là mất thờì gian "
To gaucon: " hàm Vlookup, hlookup là hàm dò tìm mà ", bạn có thể nói rõ hơn dùm mình công thức mảng được ko? Hồi trước đi học mình có nhớ là có dùng công cụ gì đó để trộn hai bảng đó lại với nhau, nhưng do để lấu quá không đụng tới excel nên mình không nhớ cách làm
 
G

gaucon

Thành viên thân thiết
10/7/04
191
0
0
#5
Thì bạn sử dụng hàm vlookup / hlookup để dò tìm giá trị ở bảng 2, nếu thỏa điều kiện ở bảng 1 thì lấy giá trị đó sang bảng 1. Sao bạn lại thắc mắc vấn đề này nhỉ?
 
S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
435
38
28
61
HCM city
#6
Bạn tham khảo VBA nó làm NTN, nha!

Chỉ em cách thức trộn hai bản dữ liệu lại NTN với.
VD, bảng 1: có mã được xếp thứ tự sau A1, A2, A3, A4, A5
Bảng 2 xếp như: A2, A4, A5, A1, A3.
Bây giờ em muốn gom bảng 1 và bảng 2 thành 1 bảng, theo thứ tự sắp xếp như bảng 1 thì em phải làm như thế nào?
:wall:
Option Explicit
Dim lRec1 As Long, lRec2 As Long, lZ As Long, lW As Long
Sub AddColumnToSheet()

Dim Rng As Range: Dim StrC As String

Sheets("Sh2").Select: lRec2 = Range("A65432").End(xlUp).Row
Application.ScreenUpdating = False
ReDim MangS2(2 To lRec2) As String:
ReDim DaChep2(2 To lRec2) As Boolean
1 'Xep Truong Tai Sheets("S2") & Gan Vo Bien Mang
Range("A1:A" & lRec2).Select
Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
lZ = 1
For Each Rng In Range("A2:A" & lRec2)
lZ = 1 + lZ: MangS2(lZ) = Rng.Value
Next Rng
2 'Xep Truong Tai Sheets("S1")
Sheets("Sh1").Select: lRec1 = Range("F65432").End(xlUp).Row
ReDim DaChep1(2 To lRec1) As Boolean
Range("F1:F" & lRec1).Select
Selection.Sort Key1:=Range("F2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
3 'Bat Dau Do Tim & Chep
For lW = 2 To lRec2 'Mang
For lZ = 2 To lRec1 ' Record
StrC = Range("F" & lZ).Value
If StrC < MangS2(lW) And DaChep1(lZ) = False Then
Range("G" & Range("G65432").End(xlUp).Row + 1).Value = StrC
DaChep1(lZ) = True
ElseIf MangS2(lW) < StrC And DaChep2(lW) = False Then
With Range("G" & Range("G65432").End(xlUp).Row + 1)
.Value = MangS2(lW): .Interior.ColorIndex = 35
.Interior.Pattern = xlSolid
End With
DaChep2(lW) = True
End If
Next lZ, lW
If Not DaChep1(lZ - 1) Then Range("G" & Range("G65432").End(xlUp).Row + 1).Value = StrC

If Not DaChep2(lW - 1) Then Range("G" & Range("G65432").End(xlUp).Row + 1).Value = MangS2(lW - 1)
End Sub
 

Đính kèm

V

vietpd

Sơ cấp
27/3/07
1
0
0
33
Ha Noi
#7
Cả nhà chỉ dùm em cách thức trộn hai bản dữ liệu lại như thế nào với.
Ví dụ : bảng 1: có các mã được sắp sếp theo thứ tự như sau A1, A2, A3, A4, A5
Bảng 2 thứ tự được săp xếp như sau: A2, A4, A5, A1, A3.
Bây giờ em muốn gom bảng 1 và bảng 2 thành 1 bảng, theo thứ tự sắp xếp như bảng 1 thì em phải làm như thế nào?
:wall:
Bạn phải gửi file lên làm cho dễ. dùng Vlookup kết hợp index và match thôi
//VietPD
 
HongViet

HongViet

Thành viên thân thiết
10/11/05
286
10
18
Đà nẵng
#8
Bạn phải gửi file lên làm cho dễ. dùng Vlookup kết hợp index và match thôi
//VietPD
Thì bạn thử với file bác Sa_DeQua xem sao?!!
Chờ kết quả của bạn & cảm ơn nhiều! :bigok::dance2::angel:
 
P

pitfe

Sơ cấp
20/9/07
4
0
0
28
vietnam
#9
trộn dữ liệu 2 sheet

toi co file excel gồm 2 sheet co các trường dữ liệu giống nhau, giờ tôi muốn đồng bộ 2 bảng dữ liệu này sao cho chính xác (ví dụ: sheet1, sheet2 gồm: hoten, taikhoan, so tien; dữ liệu xếp không đồng nhất, cũng có thể có thêm hoặc bớt hoặc dữ liệu trống..làm thế nào đồng bộ 2 sheet ứng với taikhoan, hoten thi sotien tương ứng.
Xin anh em giúp đỡ.
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#10
toi co file excel gồm 2 sheet co các trường dữ liệu giống nhau, giờ tôi muốn đồng bộ 2 bảng dữ liệu này sao cho chính xác (ví dụ: sheet1, sheet2 gồm: hoten, taikhoan, so tien; dữ liệu xếp không đồng nhất, cũng có thể có thêm hoặc bớt hoặc dữ liệu trống..làm thế nào đồng bộ 2 sheet ứng với taikhoan, hoten thi sotien tương ứng.
Xin anh em giúp đỡ.
Khó hình dung quá? Bạn gửi file tôi xem thử.
 
QDuc

QDuc

Thành viên thân thiết
3/6/06
254
18
18
Biển khơi
#11
toi co file excel gồm 2 sheet co các trường dữ liệu giống nhau, giờ tôi muốn đồng bộ 2 bảng dữ liệu này sao cho chính xác (ví dụ: sheet1, sheet2 gồm: hoten, taikhoan, so tien; dữ liệu xếp không đồng nhất, cũng có thể có thêm hoặc bớt hoặc dữ liệu trống..làm thế nào đồng bộ 2 sheet ứng với taikhoan, hoten thi sotien tương ứng. Xin anh em giúp đỡ.
Bạn chưa có quyền gởi kèm file lên diễn đàn; Nhưng không có file của bạn mọi người chưa thể hình dung cụ thể iêu cầu của bạn;
Vậy bạn hãy gởi file cho ADam_Trần theo địa chỉ mail trong diễn đàn; bạn í sẽ giúp chúng ta thấy được iêu cầu của bạn!

Chúc sức khỏe!:bigok:
 
HongViet

HongViet

Thành viên thân thiết
10/11/05
286
10
18
Đà nẵng
#13
toi da gui file roi day , adam.tranvn@gmail.com giup voi!

(/ậy Adam_Tran đâu rồi ta?!

(hia sẻ cho anh chị em với chứ, nha!
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#14
Mới gửi email hôm nay mà bào đã gửi rồi!!

File gửi cho mình là cái này đây! :wall: :wall: :wall: Đọc chẳng hiểu gì cả, hay là yêu cầu quá đơn giản mà mình lại đang nghỉ tới vấn đề phức tạp.
Nếu đơn giản thì cứ Copy - Paste - Sort theo cột ngày (hoặc chèn thêm cột STT rồi Sort theo cột STT).
 

Đính kèm

S

SA_DQ

Thành viên thân thiết
29/6/05
435
38
28
61
HCM city
#15
Thêm một tham khảo cho bạn Pitfe đây

Option Explicit
Sub Copy2SheetToSheet()

Dim L1 As Long, L2 As Long
10 Dim zwJ As Long, Cuoi As Long 'Temp As Long,
1 ' Chuyễn dòng cuối mỗi Sheet vô biến tương ứng

L1 = Sheet1.Range("A65432").End(xlUp).Row
L2 = Sheet2.Range("A65432").End(xlUp).Row
20 ' If L2 >= L1 Then Temp = L2 Else Temp = L1
If L2 > L1 Then L1 = L2
2 ' Chép lần lượt các ô từ 'A(i):D(i)' của dòng đến Sheet thứ 3
30 For zwJ = 1 To L1 'Temp
Cuoi = Sheet3.Range("A65432").End(xlUp).Row + 1
Sheet1.Range("A" & zwJ & ":D" & zwJ).Copy _
Destination:=Sheet3.Cells(Cuoi, 1)
Sheet2.Range("A" & zwJ & ":D" & zwJ).Copy _
Destination:=Sheet3.Cells(1 + Cuoi, 1)
Next zwJ
End Sub
(húc &ui &ẻ!!
 
Sửa lần cuối:
M

minhkhang

Sơ cấp
13/11/07
9
0
0
38
hcm
#16
trộn 2 dữ liệu

cách nhanh và dễ nhất bạn dùng hàm consolidate trong data.Nhanh và hiệu quả.Hàm này tính tổng luôn:dance2:
 
H

hoangdanh282vn

Thành viên thân thiết
31/3/07
75
6
0
TP.HCM
#17
mình có file bóc và trộn dữ liệu nhưng ko biết cách upload lên nên bạn nào muốn tham khảo thì gửi mail chi mình. hoangdanh0101@yahoo.com
 

Thành viên trực tuyến

  • Todoco
  • Joni Trần
Xem nhiều