Không biết sử lý hàm TableToArray() tại câu lệnh Set vRange = Range(TableName)

  • Thread starter sunwin123
  • Ngày gửi
S

sunwin123

Sơ cấp
16/12/06
5
0
1
37
Hai phong
#1
Em đã xem bài viết của anh theo địa chỉ
http://www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine.asp?t=mzdetail&atcl_id=5f5e5c585c5b5a
Em có thay đổi của anh 1 câu lệnh như sau:

'Câu lệnh cũ
Set it = VlistView.ListItems.Add()
it.Text = anItem
Else
it.SubItems(j - 1) = anItem

'Sửa đổi
VlistView.ListItems.Add().Text = anItem
else
VlistView.ListItems.Item().subItem(j-1)=anItem


Nhân thể em muốn hỏi anh
Đây là cách anh cho listview hiện dữ diệu ngay trong workbook. Nếu em viết 1 file .xla để truy xuất dữ liệu từ 1 file excel khác thì em phải làm thế nào.
Em không biết sử lý hàm TableToArray() tại câu lệnh
Set vRange = Range(TableName)
như thế nào.
Rất mong anh giúp đỡ
 

Thành viên trực tuyến

  • lethanhqlda
Xem nhiều