Không sử dụng TK 621

 • Thread starter MinhCanTho
 • Ngày gửi
M

MinhCanTho

Thành viên thân thiết
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
#1
Chào cả nhà !
Thức ăn viên tự sản xuất, hằng ngày khi xuất kho cho cá ăn, mình định khoản N154/C155; Cả nhà ý kiến sao ? Có qui định nào bắt buộc phải qua TK 621 rồi kết chuyển sang TK 154 không ? :dance2::dance2::dance2:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#2
Chào cả nhà !
Thức ăn viên tự sản xuất, hằng ngày khi xuất kho cho cá ăn, mình định khoản N154/C155; Cả nhà ý kiến sao ? Có qui định nào bắt buộc phải qua TK 621 rồi kết chuyển sang TK 154 không ? :dance2::dance2::dance2:
Nếu bạn theo QĐ 48 thì ko cần SD TK 621.

Nhưng phần hạch toán của bạn phải là:

+ Lập hóa đơn GTGT xuất bán TĂGS (có thuế GTGT) Hạch toán doanh thu & kê khai thuế GTGT phải nộp cho phần SXTĂGS, nhưng ko được kê khai Thuế GTGT được khấu trừ cho bộ phận nuôi cá (do SP cá nuôi ko chịu thuế GTGT)
Hóa đơn này tên & MST người mua & người bán là như nhau.

Do đó bạn hạch toán như sau:

Nợ 154 (cá)/Có 512 (TĂGS), 3331

hoặc:
1/ Nợ 152/ Có 512, 3331
2/ Nợ 154/ có 152
 
Sửa lần cuối:
N

ngoc diệp

Guest
#3
bây giờ quyết định 48 mới ko hạch toán vào các tk như 621, 622, .. mà hạch toán vào luôn tk 154 sau đó mới kết chuyển vào tk 155
 
M

MinhCanTho

Thành viên thân thiết
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
#4
Nếu bạn theo QĐ 48 thì ko cần SD TK 621.

Nhưng phần hạch toán của bạn phải là:

+ Lập hóa đơn GTGT xuất bán TĂGS (có thuế GTGT) Hạch toán doanh thu & kê khai thuế GTGT phải nộp cho phần SXTĂGS, nhưng ko được kê khai Thuế GTGT được khấu trừ cho bộ phận nuôi cá (do SP cá nuôi ko chịu thuế GTGT)
Hóa đơn này tên & MST người mua & người bán là như nhau.

Do đó bạn hạch toán như sau:

Nợ 154 (cá)/Có 512 (TĂGS), 3331

hoặc:
1/ Nợ 152/ Có 512, 3331
2/ Nợ 154/ có 152

Mình theo QĐ số 15/2006-BTC
Nhưng ở đây là mình mua NVL (bột cá, mì, ... của nông dân : không có thuế suất, thuốc dinh dưỡng cho cá : thuế suất 5%, 10% - khi nhập kho mình tính luôn tiền thuế VAT vào giá NVL) đem về sản xuất thức ăn viên (Cty mình có 1 nhà máy sản xuất thức ăn viên) và sản xuất ra chủ yếu là cho cá ăn chớ không bán (Dây chuyền nuôi cá khép kín), thế thì sao xuất kho cho cá ăn phải nộp thuế VAT (3331) ?
Đầu ra của Cty mình lá "Cá" mà cá thì không chịu thuế VAT. Thế thì VAT của mua văn phòng phẩm, đi tiếp khách, ... có được khấu trừ không ? :dance2::dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
N

nguyenhongnam

Sơ cấp
17/5/07
8
0
0
vn
#5
Theo Thông tư 32/2007 của Bộ Tài chính:
Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.
Và....
Đối với hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán.

Nếu NM SX thức ăn là đơn vị hạch toán phụ thuộc có hệ thống sổ sách riêng thì NM phải xuất Hóa đơn GTGT như bình thường.
Nếu NMSX thức ăn không phải là đơn vị hạch toán, không có HT sổ sách riêng và thức ăn viên được coi là một sản phẩm của công ty, khi xuất dùng nội bộ phục vụ SXKD thì bạn vẫn phải xuất Hóa đơn GTGT nhưng ghi là hàng xuát dùng nội bộ không thu tiền, bỏ dòng thuế
Nếu thức ăn viên là bán thành phẩm thì theo dõi bình thường trong quá trình SX.
Ngành hàng "Cá" không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ mà phải đưa vào phí hoặc giá thành vật tư, dụng cụ mua vào (Chú ý không chịu thuế khác với thuế suất 0%)
 
M

MinhCanTho

Thành viên thân thiết
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
#6
Theo Thông tư 32/2007 của Bộ Tài chính:
Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.
Và....
Đối với hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán.

Nếu NM SX thức ăn là đơn vị hạch toán phụ thuộc có hệ thống sổ sách riêng thì NM phải xuất Hóa đơn GTGT như bình thường.
Nếu NMSX thức ăn không phải là đơn vị hạch toán, không có HT sổ sách riêng và thức ăn viên được coi là một sản phẩm của công ty, khi xuất dùng nội bộ phục vụ SXKD thì bạn vẫn phải xuất Hóa đơn GTGT nhưng ghi là hàng xuát dùng nội bộ không thu tiền, bỏ dòng thuế
Nếu thức ăn viên là bán thành phẩm thì theo dõi bình thường trong quá trình SX.
Ngành hàng "Cá" không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ mà phải đưa vào phí hoặc giá thành vật tư, dụng cụ mua vào (Chú ý không chịu thuế khác với thuế suất 0%)
NM chế biến thức ăn và Trại nuôi cá cùng 1 địa điểm thế thì có xuất hoá đơn GTGT không ? :dance2::dance2::dance2:
 
M

MinhCanTho

Thành viên thân thiết
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
#7
Theo Thông tư 32/2007 của Bộ Tài chính:
Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.
Và....
Đối với hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán.

Nếu NM SX thức ăn là đơn vị hạch toán phụ thuộc có hệ thống sổ sách riêng thì NM phải xuất Hóa đơn GTGT như bình thường.
Nếu NMSX thức ăn không phải là đơn vị hạch toán, không có HT sổ sách riêng và thức ăn viên được coi là một sản phẩm của công ty, khi xuất dùng nội bộ phục vụ SXKD thì bạn vẫn phải xuất Hóa đơn GTGT nhưng ghi là hàng xuát dùng nội bộ không thu tiền, bỏ dòng thuế
Nếu thức ăn viên là bán thành phẩm thì theo dõi bình thường trong quá trình SX.
Ngành hàng "Cá" không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ mà phải đưa vào phí hoặc giá thành vật tư, dụng cụ mua vào (Chú ý không chịu thuế khác với thuế suất 0%)
Nhà Máy chế biến thức ăn và Trại nuôi cá cùng 1 địa điểm, cùng 1 kho hàng, thế thì khi xuất thành phẩm (thức ăn cho cá) có xuất hoá đơn GTGT không ? Cứu với !!! vì hết tháng 7/2007 rồi, đang tổng hợp để làm Bảng Cân Đối Số Phát Sinh :dance2::dance2::dance2:
 
N

nguyenhongnam

Sơ cấp
17/5/07
8
0
0
vn
#8
Nhà Máy chế biến thức ăn và Trại nuôi cá cùng 1 địa điểm, cùng 1 kho hàng, thế thì khi xuất thành phẩm (thức ăn cho cá) có xuất hoá đơn GTGT không ? Cứu với !!! vì hết tháng 7/2007 rồi, đang tổng hợp để làm Bảng Cân Đối Số Phát Sinh :dance2::dance2::dance2:
Nếu vậy thì vẫn xuất hóa đơn GTGT, ghi rõ là xuất dùng nội bộ không thu tiền, không có thuế, giá hàng hóa là giá thành của thức ăn.
Khi xuất hóa đơn ghi:
Nợ 154 (nuôi cá)/512 - giá thành sản xuất
Khi kết chuyển ghi
Nợ 632/155 (thức ăn) - giá thành sản xuất
 
N

NTS_114

Sơ cấp
9/6/07
24
0
1
Ba Ria - Vung Tau
#9
152 – 154 – 155 – 621 khó quá
1.Bạn SX thức ăn gia súc để nuôi cá trong quy trình khép kín, TĂGS chỉ để nuôi cá và không bán ra ngoài
Đầu vào là NVL mua trực tiếp của người SX không có HĐ và các NL phụ có HĐ VAT
Sản phẩm đầu ra là cá và là mặt hàng không chịu thuế Nên VAT đầu vào không được khấu trừ mà cộngvào giá thành.
Khi chế biến thức ăn cho cá bạn có thể coi như là một công đọan chế biến NL mua vào thành một NL khác (thay vì phải đi mua thức ăn viên đã chế biến sẵn). Định khỏan như sau:
-Khi thu mua mì, bắp, cá phế liệu … của người nông dân:
N152(chi tiết)/C1111;112;3311 (trường hợp phải nhập kho để chế biến dần)
-Khi xuất CB:
N154(TĂGS) /C152(chi tiết)
-N154(TĂGS) /C111;112;331 (Trường hợp mua đưa vào CB hết không tồn kho)
-Khi mua các NL phụ:
N152(chi tiết);133 / C1111;112;3311 (Trường hợp đưa vào CB hết không tồn kho)
-Khi xuất NL phụ để CB:
N154(TĂGS) /C152(chi ti ết)
N154(TĂGS);133 /C111;112;331 (Trường hợp mua đưa vào CB hết không tồn kho)
Khi CB xong nhập kho TĂGS:
N152(TĂGS)/C154(TĂGS)
-Khi xuất TĂGS cho cá ăn:
N154(CA)/C152(TĂGS)
-Khi bán cá:
N111;112;131…/C511
Đồng thời ghi nhận giá vốn c á:
N632CA/C154CA
Khi mang TĂGS cho cá ăn không phải xuất hóa đơn nên không phát sinh VAT phải nộp vì theo TT32/2007TT-BTC, tại phần B điều I khoản 4:
4- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất để tiêu dùng không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT là giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ.
Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.
· Về số lượng và giá trị bạn có th ể tính được:
· Các cao thủ khác cho ý kiến.
 
M

MinhCanTho

Thành viên thân thiết
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
#10
Nếu vậy thì vẫn xuất hóa đơn GTGT, ghi rõ là xuất dùng nội bộ không thu tiền, không có thuế, giá hàng hóa là giá thành của thức ăn.
Khi xuất hóa đơn ghi:
Nợ 154 (nuôi cá)/512 - giá thành sản xuất
Khi kết chuyển ghi
Nợ 632/155 (thức ăn) - giá thành sản xuất
Mình vẫn chưa chắc lắm :
1-Mua NVL Cám (152_C), Gạo (152_G) trả tiền mặt
N152_C, N152_G/C1111
2-Xuất NL sản xuất thức ăn viên (Thành phẩm 155_TAV)
N621_C, N621_G/C152_C, C152_G
Kết chuyển : N154_TAV/C621_C, C621_G
3-Nhập kho thành phẩm
N155_TAV/C154_TAV
4-Xuất thức ăn viên cho cá ở ao số 1 ăn
xuất hóa đơn GTGT ghi:
Nợ 154 (nuôi cá)/512 - giá thành sản xuất
Khi kết chuyển ghi
Nợ 632/155 (thức ăn) - giá thành sản xuất
chưa hiểu lắm phần xuất thức ăn, Mong chỉ giáo ! Đa tạ !
5-Trong trường hợp mua thức ăn viên của cơ sở khác về cho cá ăn thì mình hạch toán sao đây ? :dance2::dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#11
Trích TT32

5.4- Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo:

b- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá cho khách hàng.


Do đó bạn tham khảo #2
 
Sửa lần cuối:
M

MinhCanTho

Thành viên thân thiết
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
#12
152 – 154 – 155 – 621 khó quá
1.Bạn SX thức ăn gia súc để nuôi cá trong quy trình khép kín, TĂGS chỉ để nuôi cá và không bán ra ngoài
Đầu vào là NVL mua trực tiếp của người SX không có HĐ và các NL phụ có HĐ VAT
Sản phẩm đầu ra là cá và là mặt hàng không chịu thuế Nên VAT đầu vào không được khấu trừ mà cộngvào giá thành.
Khi chế biến thức ăn cho cá bạn có thể coi như là một công đọan chế biến NL mua vào thành một NL khác (thay vì phải đi mua thức ăn viên đã chế biến sẵn). Định khỏan như sau:
-Khi thu mua mì, bắp, cá phế liệu … của người nông dân:
N152(chi tiết)/C1111;112;3311 (trường hợp phải nhập kho để chế biến dần)
-Khi xuất CB:
N154(TĂGS) /C152(chi tiết)
-N154(TĂGS) /C111;112;331 (Trường hợp mua đưa vào CB hết không tồn kho)
-Khi mua các NL phụ:
N152(chi tiết);133 / C1111;112;3311 (Trường hợp đưa vào CB hết không tồn kho)
-Khi xuất NL phụ để CB:
N154(TĂGS) /C152(chi ti ết)
N154(TĂGS);133 /C111;112;331 (Trường hợp mua đưa vào CB hết không tồn kho)
Khi CB xong nhập kho TĂGS:
N152(TĂGS)/C154(TĂGS)
-Khi xuất TĂGS cho cá ăn:
N154(CA)/C152(TĂGS)
-Khi bán cá:
N111;112;131…/C511
Đồng thời ghi nhận giá vốn c á:
N632CA/C154CA
Khi mang TĂGS cho cá ăn không phải xuất hóa đơn nên không phát sinh VAT phải nộp vì theo TT32/2007TT-BTC, tại phần B điều I khoản 4:
4- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất để tiêu dùng không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT là giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ.
Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.
· Về số lượng và giá trị bạn có th ể tính được:
· Các cao thủ khác cho ý kiến.
Thank you very much !
Cty mình thưc hiện theo QĐ số 15, sao không thấy bạn áp dụng TK621 :dance2::dance2::dance2:
 
M

MinhCanTho

Thành viên thân thiết
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
#13
Trích TT32

5.4- Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo:

b- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá cho khách hàng.


Do đó bạn tham khảo #2
Khó quá trời !
Người thì có ý kiến phải viết HĐ GTGT, người thì không viết HĐ GTGT, Hôm nay là ngày 06/8 rồi; mà tháng 7 vừa qua mình chưa biết phải làm sao, trong khi cho cá ăn từ ngày 22/7. Chắc tiêu mất !!
Hay là mình làm cách này, KHÔNG VIẾT HOÁ ĐƠN GTGT, xin cao thủ cho ý kiến
Mua NVL nhập kho N152/C331 (Viết phiếu nhập kho)
Xuất NVL ra chế biến thức ăn N621_TA/C152 (viết phiếu xuất kho); Cuối NGÀY kết chuyển N154_TA/C621_TA (Treo ở 154_TA luôn, không nhập kho THÀNH PHẨM)
Khi cho Cá ăn N621_Ca/C154_TA
Cuối THÁNG kết chuyển N154_Ca/C621_Ca :dance2::dance2::dance2:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,111
1,403
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#14
Khó quá trời !
Người thì có ý kiến phải viết HĐ GTGT, người thì không viết HĐ GTGT, Hôm nay là ngày 06/8 rồi; mà tháng 7 vừa qua mình chưa biết phải làm sao, trong khi cho cá ăn từ ngày 22/7. Chắc tiêu mất !!
Hay là mình làm cách này, KHÔNG VIẾT HOÁ ĐƠN GTGT, xin cao thủ cho ý kiến
Mua NVL nhập kho N152/C331 (Viết phiếu nhập kho)
Xuất NVL ra chế biến thức ăn N621_TA/C152 (viết phiếu xuất kho); Cuối NGÀY kết chuyển N154_TA/C621_TA (Treo ở 154_TA luôn, không nhập kho THÀNH PHẨM)
Khi cho Cá ăn N621_Ca/C154_TA
Cuối THÁNG kết chuyển N154_Ca/C621_Ca :dance2::dance2::dance2:
Theo mình cách của bạn là được. Hoạt động sản xuất thức ăn/chăn nuôi cá của bạn có thể coi là hoạt động sản xuất liên tục.
Bút toán kết chuyển N154TA/C621TA không cần thực hiện vào cuối ngày mà chỉ cần vào cuối tháng.
Cuối tháng căn cứ vào số thức ăn viên cho cá ăn hạch toán: N621Ca (hoặc ghi thẳng vào 154 cá thì hợp lý hơn, 621 ca chỉ tập hợp chi phí NVL của chăn nuôi cá ngoài thức ăn tự SX)/C154TA.
 
N

nguyenhongnam

Sơ cấp
17/5/07
8
0
0
vn
#15
Mình vẫn chưa chắc lắm :
1-Mua NVL Cám (152_C), Gạo (152_G) trả tiền mặt
N152_C, N152_G/C1111
2-Xuất NL sản xuất thức ăn viên (Thành phẩm 155_TAV)
N621_C, N621_G/C152_C, C152_G
Kết chuyển : N154_TAV/C621_C, C621_G
3-Nhập kho thành phẩm
N155_TAV/C154_TAV
4-Xuất thức ăn viên cho cá ở ao số 1 ăn
xuất hóa đơn GTGT ghi:
Nợ 154 (nuôi cá)/512 - giá thành sản xuất
Khi kết chuyển ghi
Nợ 632/155 (thức ăn) - giá thành sản xuất
chưa hiểu lắm phần xuất thức ăn, Mong chỉ giáo ! Đa tạ !
5-Trong trường hợp mua thức ăn viên của cơ sở khác về cho cá ăn thì mình hạch toán sao đây ? :dance2::dance2::dance2:
Để cho đơn giản, Theo mình hiểu như bạn nói thì NM thức ăn chỉ là một công đoạn trong dây chuyền khép kín của Cty chuyên nuôi cá, không bán thức ăn ra ngoài (thức ăn không phải là thành phẩm, mà chỉ là nguyên liệu cho cá mà thôi! Bạn sử dụng TK 152_TAV, không nên sử dụng TK 155_TAV). NHư vậy SP của Cty bạn là Cá thì không thuộc diện chịu thuế GTGT vậy toàn bộ Hóa đơn đầu vào đều không được khấu trừ.
1-Mua NVL Cám (152_C), Gạo (152_G) trả tiền mặt
N152_C, N152_G/C1111
2-Xuất NL sản xuất thức ăn viên (Thành phẩm 155_TAV)
N621_C, N621_G/C152_C, C152_G
Kết chuyển : N154_TAV/C621_C, C621_G
3-Nhập kho thức ăn viên (nguyên liệu nuôi cá)
N152_TAV/C154_TAV
4-Xuất thức ăn viên cho cá ở ao số 1 ăn
Khi đã xem TAV là một loại nguyên liệu cho cá thì không cần xuất HD GTGT, ghi:
Nợ 621 (nuôi cá ao số 1)/152_TAV
5- Trong trường hợp mua thức ăn viên của cơ sở khác về cho cá ăn thì mình hạch toán:
Nợ 152_TAV/111,112,331...
Là cách đơn giản nhất

Chúc bạn thành công!
 
M

MinhCanTho

Thành viên thân thiết
14/5/07
244
0
16
Tp.CanTho
#16
Để cho đơn giản, Theo mình hiểu như bạn nói thì NM thức ăn chỉ là một công đoạn trong dây chuyền khép kín của Cty chuyên nuôi cá, không bán thức ăn ra ngoài (thức ăn không phải là thành phẩm, mà chỉ là nguyên liệu cho cá mà thôi! Bạn sử dụng TK 152_TAV, không nên sử dụng TK 155_TAV). NHư vậy SP của Cty bạn là Cá thì không thuộc diện chịu thuế GTGT vậy toàn bộ Hóa đơn đầu vào đều không được khấu trừ.
1-Mua NVL Cám (152_C), Gạo (152_G) trả tiền mặt
N152_C, N152_G/C1111
2-Xuất NL sản xuất thức ăn viên (Thành phẩm 155_TAV)
N621_C, N621_G/C152_C, C152_G
Kết chuyển : N154_TAV/C621_C, C621_G
3-Nhập kho thức ăn viên (nguyên liệu nuôi cá)
N152_TAV/C154_TAV
4-Xuất thức ăn viên cho cá ở ao số 1 ăn
Khi đã xem TAV là một loại nguyên liệu cho cá thì không cần xuất HD GTGT, ghi:
Nợ 621 (nuôi cá ao số 1)/152_TAV
5- Trong trường hợp mua thức ăn viên của cơ sở khác về cho cá ăn thì mình hạch toán:
Nợ 152_TAV/111,112,331...
Là cách đơn giản nhất

Chúc bạn thành công!

Mình hiểu rồi !

Mình quyết định làm theo cách này !

Thank & Best regards !
Minh
:dance2::dance2::dance2:
 

Thành viên trực tuyến

 • bingo83
 • lindanga
 • fighting
 • lyanh997
 • daongocnam0603
 • Châu Nguyễn24
 • BUITHANHTRU1989
 • chucsoho
 • Coca0203
Xem nhiều