Đàm phán tránh bị chiếm dụng vốn

  • Thread starter freshman
  • Ngày gửi
F

freshman

Sơ cấp
18/6/04
29
0
1
Công ty em đang đàm phán hợp đồng xuất khẩu cho đối tác nước ngoài. Công ty này cậy mạnh ép bọn em phải chấp nhận trả chậm đến khoảng 1 năm. Bị chiếm dụng vốn lâu thế thì bọn em tẽo.
Hic nhưng đấy là do hai bên đàm phán, chẳng có điều luật nào quy định cả. Liệu các bác có thể giúp em một ý tưởng nào để đàm phán dựa trên một điều luật, tập quán, thông lệ... nào đó để bọn em cãi phía nước ngoài là Chính phu Việt Nam không khuyến khích điều đó... được không ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hong hot

Cao cấp
E là sẽ không có, vì cái này là quyền tự do của DN, CP không đời nào can thiệp quá sâu vào hoạt động của DN như vậy. (chắc phải quay lại thời trước năm 1986 thì may ra có)
 
F

freshman

Sơ cấp
18/6/04
29
0
1
Đúng là không có thật, nhưng hy vọng là có thể bóp méo điều luật nào đó đi để mình sử dụng như một chứng cớ trong đàm phán thôi...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA