Bảng hệ thống kế toán

Thảo luận trong 'Thành viên giúp nhau' bắt đầu bởi nhunglin, 6 Tháng chín 2007.

25,989 lượt xem

 1. nhunglin

  nhunglin Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  cau Mai Dong
  Ai có bảng hệ thống các tài khoản kế toán chi tiết và thật đầy đủ làm ơn gửi cho em với!!! Em đang rất cần một bảng như thế mà ko bi't tìm đâu ra.
   
  #1
  HangThLeThi thích bài này.
 2. Gã Sẹo

  Gã Sẹo Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  319
  Đã được thích:
  4
  Nơi ở:
  Hà nội
  Em tìm quyết định 15 và quyết định 48 đọc là đầy đủ nhất rồi tùy em lựa chon cho phù hợp cái em thích
   
  #2
 3. Bui Huyen

  Bui Huyen Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hanoi
  Bảng tài khoản kế toán đầy đủ

  Em có thể xem trong QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp. Còn về Ngân hàng thì em xem trong QĐ số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 7 năm 2006 (Phần phụ lục cuối cùng). Đối với công ty chứng khoán thì em xem trong QĐ số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2000 về việc ban hành chế độ kế toán công ty chứng khoán. Em nên nói rõ em cần hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ trong lĩnh vực nào nhé.
   
  #3
 4. minhpq

  minhpq Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  ninh binh
  có ai gửi hộ em cái bảng phân bổ tiền lương, sản phẩm.........?
   
  #4
 5. HaiNguyet

  HaiNguyet Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  34
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  mattroixanh
  HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

  SỐ TK
  001 Tài sản thuê ngoài
  Operating lease assets
  002 Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công
  Goods held under trust or for processing
  003 Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi
  Goods received on consignment for sale
  004 Nợ khó đòi đã xử lý
  Bad debts written off
  007 Ngoại tệ các loại
  Foreign currencies
  008
  Hạn mức kinh phí
  Balance of subsidy funds
  009
  Nguồn khấu hao cơ bản
  Depreciation fund
  111
  Tiền mặt
  Cash on hand
  1111
  Tiền mặt VN
  Cash on hand ( VND )
  1112
  Tiền mặt ngoại tệ
  Cash on hand ( USD )
  1113
  Vàng bạc kim quí, đá quí
  Gold, silver, gemstones
  112
  Tiền gửi ngân hàng
  Cash in bank
  1121
  Tiền gửi ngân hàng (VND)
  Cash in (VND )Bank
  11211
  Tiền gửi_Tài khoản VND ngân hàng UFJ
  Cask in bank (UFJ)_Current Acc. VND
  11212
  Tiền gửi _Tài khoản USD ngân hàng UFJ
  Cash in bank (UFJ)_Current Acc. USD
  11213
  Tài khoản vốn ngân hàng UFJ
  Capital Account in UFJ Bank
  1121ĐA
  Ngân hàng Đông Á
  Dong A Banks
  1121SH
  Ngân hàng shinhan Vina ( VND)
  Shinhan Vina banks ( VND)
  1121VCB
  Ngân hàng Vietcombank ( TK VND)
  Vietcombank ( VND account )
  1122
  Tiền gửi ngân hàng (USD)
  Cash in (USD) bank
  11221
  Tien gửi ngân hàng Shinhan_USD
  Cash in Shinhan Bank _USD
  1122A
  Ngân hàng Shinhan Vina ( Nguồn Vốn )
  Shinhan Vina Banks ( Capital)
  1122B
  Ngân hàng Shinhan Vina ( TK Vãng Lai )
  Shinhan Vina Banks
  1122C
  Ngân hàng Vietcombank ( TK Vãng Lai)
  Vietcombank ( Used account )
  1123
  Tiền gởi NH Công thương Viet Nam
  Incombank
  11231
  Tiền gửi NH Công thương Viet Nam_USD
  Incombank_USD
  11232
  Tiền gửi NH Công thương Viet Nam_VND
  Incombank_VND
  113
  Tiền đang chuyển
  Cash in transit
  1131
  Tiền đang chuyển VN
  Cash in transit ( VND )
  1132
  Tiền đang chuyển ngoại tệ
  Cash in transit ( USD )
  121
  Đầu tư tài chính ngắn hạn
  Short term investments
  1211
  Cổ phiếu
  Equity securities
  12111
  Cổ phiếu (<3 tháng)
  Equity securities (under 3 month)
  12112
  Cổ phiếu (>3 tháng)
  Equity securities (Over 3 month)
  1212
  Trái phiếu
  Debt securities
  12121
  Trái phiếu (< 3 tháng)
  Debt securities (Under 3 month)
  12122
  Trái phiếu (>3 tháng)
  Debt securities (Over 3 month)
  128
  Đầu tư ngắn hạn khác
  Other short - term investment
  129
  Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  Pro. for the diminution in value of short-term Inv
  131
  Phải thu khách hàng
  Accounts receivable - trade
  1311
  Phải thu khách hàng - Nội địa
  Accounts receivable - trade (Local)
  13111
  Phải thu của khách hàng - Nội địa (< 1 năm)
  Accounts receivable - trade (Local) - under 1year
  13112
  Phải thu của khách hàng - Nội địa (> 1 năm)
  Accounts receivable - trade (Local) - Over 1 year
  1312
  Phải thu của khách hàng - Nước ngoài
  Accounts receivable - trade (Oversea)
  13121
  Phải thu của khách hàng - Nước ngoài (< 1 năm)
  Accounts receivable - trade (Oversea) under 1 ye
  13122
  Phải thu của khách hàng - Nước ngoài (> 1 năm)
  Accounts receivable - trade (Oversea) Over 1 year
  Phần mềm SmartBooks
  Trang 1/8


  TÊN TK - TIẾNG VIỆT
  TÊN TK - TIẾNG ANH
  SỐ TK
  133
  Thuế GTGT được khấu trừ
  VAT deducted
  1331
  Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV
  VAT deduction of goods, services
  13311
  Thuế GTGT đầu vào mua trong nước
  VAT deduction of goods, services purchased from lo
  13312
  Thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu
  VAT deduction of imported goods
  1332
  Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
  VAT deduction of fixed assets
  136
  Phải thu nội bộ
  Intercompany receivable
  1361
  Vồn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc
  Investment in equity of subsidiaries
  1368
  Phải thu nội bộ khác
  Other receivable from subsidiaries
  13681
  Phải thu nội bộ khác (<1 năm)
  Other receivable from subsidiaries (Under 1 year)
  13682
  Phải thu nội bộ khác (> 1 năm)
  Other receivable from subsidiaries (Over 1 year)
  138
  Phải thu khác
  Other receivable
  1381
  Tài sản thiếu chờ xử lý
  Shortage of assets awaiting resolution
  1382
  VAT chưa kê khai
  VAT not declarated yet
  1388
  Phải thu khác
  Other receivable
  139
  Dự phòng phải thu khó đòi
  Provision for bad debts
  141
  Thanh toán với người nhận tạm ứng
  Advances
  1411
  Tạn ứng CNV
  Advance to staff
  142
  Chi phí trả trứớc
  Prepaid expenses
  1421
  Chi phí trả trứớc
  Prepaid expenses
  14211
  Chi phí trả trứớc
  Prepaid expenses
  14212
  Chi phí trả trước bán hàng
  Prepaid expenses for selling
  14213
  Chi phí trả trước quản lý
  Prepaid expenses for adminitrading
  14214
  Bảo hiểm rủi ro
  Risk Insurance
  1422
  Chi phí chờ kết chuyển
  Deferred expenses
  144
  Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
  Short term deposits, mortgages and collateral
  151
  Hàng mua đang đi đường
  Goods in transit
  152
  Nguyên liệu, vật liệu
  Raw materials
  1521
  Nguyên liệu, vật liệu chính
  Raw materials
  1522
  Nguyên liệu, vật liệu phụ
  Sub materials
  1523
  Nhiên liệu
  Fuel
  1524
  Phụ tùng thay thế
  Spare part
  1525
  Vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản
  Materials for construction
  1528
  Vật liệu khác
  Other materials
  153
  Cộng cụ dụng cụ
  Tools and supplies
  1531
  Cộng cụ dùng sản xuất kinh doanh
  Tools and supplies
  15311
  Cộng cụ phân xưởng sản xuất
  Tools and supplies for manufacturing factory
  15312
  Cộng cụ phân xưởng hoàn tất
  Tools and supplies for finishing factory
  15313
  Cộng cụ bộ phận quản lý
  Tools for managing department
  1532
  Bao bì luân chuyển
  Packaging material
  1533
  Đồ dùng cho thuê
  Tools for leasing
  154
  Sản phẩm dở dang
  Work in progress
  155
  Thành phẩm
  Finished goods
  156
  Hàng hoá
  Merchandise inven tory
  1561
  Giá mua hàng hoá
  Cost of purchases
  1562
  Chi phí mua hàng
  Purchasing expense
  157
  Hàng gửi đi bán
  Goods on consignment
  159
  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  Provision for decline in inventory
  161
  Chi sự nghiệp
  Expenditures from subsidies of state budget
  211
  Tài sản cố định hữu hình
  Tangible fixed assets
  2111
  Nhà cửa, vật kiến trúc
  Building
  2112
  Máy móc, thiết bị
  Machinery and equipment
  Phần mềm SmartBooks
  Trang 2/8


  TÊN TK - TIẾNG VIỆT
  TÊN TK - TIẾNG ANH
  SỐ TK
  2113
  Phương tiện vận tải chuyền dẫn
  Transportation and facilities
  2114
  Thiết bị, dụng cụ quản lý
  Office equipment
  2115
  Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
  Longlife tress, working and producing
  2118
  Tài sản cố định khác
  Other tangible fixed assets
  212
  Tài sản cố định khác thuê tài chính
  Finance lease assets
  213
  Tài sản cố định vô hình
  Intangible assets
  2131
  Quyền sử dụng đất
  Land use rights
  2132
  Chi phí thành lập doanh nghiệp
  Organisation, pre - operating costs
  2133
  Phần mềm
  Software
  2134
  Chi phí nghiên cứu, phát triển
  Research and development costs
  2135
  Phan mem may vi tinh
  Software
  2138
  Tài sản cố định vô hình khác
  Other intangible assets
  214
  Hao mòn tài sản cố đinh
  Accumulated depreciation and amortisation
  2141
  Hao mòn tài sản cố đinh hữu hình
  Accu. depreciation on fixed assets
  21411
  Hao mòn TSCĐHH - Nhà xưởng
  Accu. Dep. - Building
  21412
  Hao mòn TSCĐHH - MMTB
  Accu. Dep. - M & E
  21413
  Hao mòn TSCĐHH - PTVT
  Accu. Dep. - Transportation
  21414
  Hao mòn TSCĐHH - TBVP
  Accu. Dep. - Office equipment
  21418
  Hao mòn TSCĐHH - TSCĐ khác
  Accu. Dep. - Others FA
  2142
  Hao mòn tài sản cố đinh thuê tài chính
  Accu. depreciation on finance lease assets
  2143
  Hao mòn tài sản cố đinh vô hình
  Amortisation of intangible assets
  221
  Đầu tư chứng khoán dài dạn
  Long term investments
  2211
  Cổ phiếu
  Equity securities
  2212
  Trái phiếu
  Debt securities
  222
  Góp vốn liên doanh
  Shares in joint ventures
  228
  Đầu tư dài hạn khác
  Other long term investments
  229
  Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  Provision for decline in long term investments
  241
  Xây dựng cơ bản dở dang
  Construction in progress
  2411
  Mua sắm tài sản cố định
  Acquisition in assets
  2412
  Xây dựng cơ bản
  Construction in progress
  24121
  Chi phí xây dựng cơ bản ( Hiện tại)
  Construction in progress ( in present)
  24122
  Phần mềm kế toán
  Account software
  24123
  Chi phí quản lý
  Administration Fee
  2413
  Sửa chữa lớn tài sản cố định
  Extraordinary repairs
  242
  Chi phí trả trước dài hạn
  Long - term prepayment
  2421
  Chi phí tiền hoạt động
  Pre-operation expenses
  24210
  Chi phí kết nốt
  Connection fee
  24211
  Thiết bị, đồ dùng văn phòng, VPP. . .
  Stationery
  24212
  Chi phí vận chuyển, xăng…
  Transportation expense
  24213
  Chi phí tiếp khách
  Public relationship expense
  24214
  Chênh lệch tỷ giá
  Difference in foreign exchange
  24215
  Phí ngân hàng, lãi ngân hàng
  Bank charge, bank interest
  242151
  Phí ngân hàng
  Bank charge
  242152
  Lãi tiền gửi ngân hàng
  Bank interest
  242153
  VAT của phí ngân hàng
  VAT of bank charge
  24216
  CP bằng tiền khác
  Sudry cash expense
  24217
  Tiền điện, nước, điện thoại, liên lạc
  Electricity,utility,communication fee
  24218
  KHL
  KHL
  24219
  Lương
  Salary
  242191
  Chi phí chuyên gia nước ngoài
  Foreigners' expenses
  242192
  Chi phí nhân viên Viet Nam
  Vietnamese expenses
  Phần mềm SmartBooks
  Trang 3/8


  TÊN TK - TIẾNG VIỆT
  TÊN TK - TIẾNG ANH
  SỐ TK
  2422
  Chi phí CCDC
  Tools and supplies expenses
  2423
  Chi phí văn phòng
  Office expense
  24231
  Thiết bị, đồ dùng văn phòng, VPP. . .
  Stationery
  24232
  Chi phí vận chuyển, xăng…
  Transportation expense
  24233
  Chi phí tiếp khách
  Public relationship expense
  24234
  Phí XNK
  Import - export duty
  24235
  Thuế,phí, lệ phí
  Tax, fee and charges
  24236
  CP bằng tiền khác
  Sudry cash expense
  24237
  Tiền điện, nước, điện thoại, liên lạc
  Electricity,utility,communication fee
  2425
  Đồ dùng,thiết bị dùng trong phân xưởng
  Factory tools, supplies, equipment
  24251
  Đồ dùng trong phân xưởng
  Tool & supplies for factory
  24252
  Thiết bị phụ tùng trong phân xưởng
  Factory equipment
  24253
  Thuê máy móc thiết bị cho phân xưởng
  Factory Equipment, machineny rental
  24254
  Chi phí bộ phận sản xuất
  Factory Fee
  2426
  Chi phí lương
  Salary expense
  24261
  Chi phí lương PV
  Office salary expense
  24262
  Chi phí lương PX
  Factory salary expense
  24263
  Chi phí tiền cơm
  Meal
  2427
  Chi phí thuê ngoài
  Service expense
  24271
  Thuê Văn phòng
  Officeroom rental
  24272
  Thuê nhà xưởng
  factory rental
  24273
  Thuê đất
  Land rental
  24274
  Bao hiem rui ro
  Risk Insurance
  24275
  Chi phí quảng cáo
  Advertise Fee
  24276
  Chi phí tuyển dụng
  Recruit fee
  2428
  Chi phí khác
  Other expense
  24281
  Thiết bị, đồ dùng văn phòng, VPP. . .
  Stationery
  24282
  Chi phí vận chuyển, xăng…
  Transportation expense
  24283
  Chi phí tiếp khách
  Public relationship expense
  24286
  CP bằng tiền khác
  Sudry cash expense
  244
  Ký quỹ, ký cược dài hạn
  Long - Term Deposits
  311
  Vay ngắn hạn
  Short - term borrowings
  311 - VN
  Tiền vay credits card ( Mr.Huh)
  Credits card ( Mr.Huh)
  315
  Nợ dài hạn tới hạn trả
  Current portion of long - term debt
  331
  Phải trả người bán
  Account payable-trade
  3311
  Phải trả người bán - Nội địa
  Account payable-trade (Local)
  33111
  Phải trả người bán - Nội địa (<1 năm)
  Account payable-trade (Local) (under 1 year)
  33112
  Phải trả người bán - Nội địa (>1 năm)
  Account payable-trade (Local) (Over 1 year)
  3312
  Phải trả người bán - Nước ngoài
  Account payable-trade (Oversea)
  33121
  Phải trả người bán - Nước ngoài (<1 năm)
  Account payable-trade (Oversea) under 1 year
  33122
  Phải trả người bán - Nước ngoài (> 1 năm)
  Account payable-trade (Oversea) Over 1 year
  333
  Thuế và các khoản phải trả nhà nước
  Taxes and payable to sate budget
  3331
  Thuế GTGT phải nộp
  VAT payable
  33311
  Thuế GTGT đầu ra
  Output VAT
  33312
  Thuế GTGT hàng nhập khẩu
  VAT Import, export
  3332
  Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Special sales tax
  3333
  Thuế XNK
  Import, export duties
  33331
  Thuế nhập khẩu
  Export duties
  33332
  Thuế xuất khẩu
  Import duties
  3334
  Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Business income tax
  3335
  Thuế thu nhập cá nhân
  Income Tax
  Phần mềm SmartBooks
  Trang 4/8


  TÊN TK - TIẾNG VIỆT
  TÊN TK - TIẾNG ANH
  SỐ TK
  3335NN
  Thuế TNCN người Nước Ngoài
  Income tax ( Foreigner)
  3335VN
  Thuế TNCN người Việt Nam
  Income tax ( Vietnamese
  3336
  Thuế tài nguyên
  Natural resource tax
  3337
  Thuế nhà đất, tiền thuê đất
  Land and housing tax
  33371
  Thuế nhà đất
  Housing tax
  33372
  Tiền thuê đất
  Land tax
  3338
  Các loại thuế khác
  Other taxes payable
  3339
  Lệ phí, các khoản phải nộp khác
  Fees, duties and other obligations
  33391
  Càc khoản phụ thu
  Additional accounts payable
  33392
  Các khoản phí, lệ phí
  Fee, duties
  33393
  Các khoản phải nộp khác
  Other payable
  334
  Thanh toán với CVN
  Payable to employees
  3341
  Lương nước ngoài
  Salary payable for foreigners
  3342
  Luong nguoi Viet
  Salary payable for Vietnamese
  335
  Chi phí phải trả
  Accrued expenses payable
  336
  Phải trả nội bộ
  Intercompany payable
  3361
  Phải trả nội bộ ngắn hạn
  Intercompany payable (Short-term)
  3362
  Phải trả nội bộ dài hạn
  Intercompany payable (Long-term)
  338
  Phải trả, phải nộp khác
  Other payable
  3381
  Tài sản thừa chờ giải quyết
  Surplus of assets waiting for resolution
  3382
  Kinh phí Công Đoàn
  Trade union fees
  3383
  Bảo hiềm Xã Hội
  Social insurance payable
  3384
  Bào hiểm Y Tế
  Health insurance payable
  3387
  Doanh thu chưa thực hiện
  Deferred revenue
  3388
  Phải trả phải nộp khác
  Other payable
  341
  Vay vốn ngân hàng
  Long - trem borrowings
  342
  Nợ dài hạn
  Long - term liabilities
  344
  Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  Long - term deposits received
  351
  Trích dự phòng mất việc làm
  Provision for losing employee's job
  411
  Nguồn vốn kinh doanh
  Operating capital
  4111
  Vốn đầu tư chủ sở hữu
  Owner Capital
  4112
  Thặng dư vốn cổ phần
  Surplus of share capital
  4118
  Vốn khác
  Other Capital
  412
  Chênh lêch đánh giá tài sản
  Differences upon asset revaluation
  413
  Chênh lệch tỷ giá
  Exchange rate differences
  414
  Quỹ đầu tư phát triển
  Investment and development fund
  415
  Quỷ dự phòng tài chính
  Reserved funds against financial risks
  416
  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  Severance reserve funds
  421
  Lợi nhuận chưa phân phối
  Retained earnings
  4211
  Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
  Retained earnings brought forward
  4212
  Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
  Retained earnings of current year
  431
  Quỹ khen thưởng phúc lợi
  Welfare and reward funds
  441
  Nguồn vốn xây dựng cơ bản
  Capital expenditures funds
  451
  Quỹ quản lý của cấp trên
  Management funds of higher authorities
  461
  Nguồn kinh phí sự nghiệp
  Subsidy funds from state budget
  4611
  Kinh phí sự nghiệp năn trước
  Subsidy funds from state budget brought forward
  4612
  Kinh phí sự nghiệp năn nay
  Subsidy funds from state budget of current year
  466
  Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
  Subsidy funds from fixed assets
  511
  Doanh thu bán hàng
  Sales
  5111
  Doanh thu bán hàng hoá
  Local sales
  5112
  Doanh thu hàng xuất khẩu
  Oversea sales
  Phần mềm SmartBooks
  Trang 5/8


  TÊN TK - TIẾNG VIỆT
  TÊN TK - TIẾNG ANH
  SỐ TK
  5113
  Doanh thu phí uỷ thác xuất khẩu
  Sales for entrust export
  5114
  Doanh thu gia cơng
  Sales from processing
  5115
  Doanh thu bán hàng hoá-ITS
  Sales - ITS
  5118
  Doanh thu bán hàng hoá khác
  Sales - Others
  512
  Doanh thu bán hàng nội bộ
  Intercompany Sales
  5121
  Doanh thu bán hàng hoá
  Intercompany Sales - Goods
  5122
  Doanh thu bán sản phẩm
  Intercompany Sales- Product
  5123
  Doanh thu cung cấp dịch vụ
  Intercompany Sales- Service
  515
  Doanh thu hoạt động tài chính
  Financial income
  5151
  Doanh thu tu lãi, chênh lệch tỷ giá
  Financial income from interest,foreign currency ex
  521
  Chiết khấu bán hàng
  Sales discounts
  5211
  Chiết khấu hàng hoá
  Sales discounts - Goods
  5212
  Chíet khấu thành phẩm
  Sales discounts - Product
  5213
  Chiết khấu dịch vụ
  Sales discounts - Service
  531
  Hàng hoá trả lại
  Sales returns
  532
  Giảm giá hàng bán
  Sales allowances
  5321
  Giảm giá hàng bán trong nước
  Sales allowance - Local
  5322
  Giảm giá hàng xuất khẩu
  Sales allowances- Oversea
  611
  Mua hàng
  Purchases
  6111
  Mua nguyên liệu, vật liệu
  Purchse raw material
  6112
  Mua hàng hoá
  Purchse goods
  621
  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  Raw material costs
  6211
  Chi phí nguyên vật liệu chính
  Raw material expense
  6212
  Chi phí nguyên vật liệu phụ
  Sub material expense
  6213
  Chi phí nhiên liệu
  Fuel material expense
  622
  Chi phí nhân công trực tiếp
  Direct labour costs
  6221
  Chi phí nhân công thôi việc
  Seasonnal labour costs
  6222
  Tiền lương
  Salary
  6223
  Tiền ăn
  Meal allowance
  6224
  Tiền nghỉ phép
  Annual Leave
  6225
  Tiền thuốc công nhân
  Medicine for workers
  6226
  Bảo hiển Xã Hội
  Social insurance
  6227
  Bảo hiển Y tế
  Healthy insurance
  6228
  Trợ cấp tiền nhà
  Housing allowance
  627
  Chi phí sản xuất chung
  Factory overhead costs
  6271
  Chi phí nhân viên phân xưởng
  Labour cost
  62711
  Tiền lương
  Salary
  62712
  Tiền thưởng
  Bonus
  62713
  Tiền ăn
  Meal allowance
  62714
  Tiền nghỉ phép
  Annual leave
  62715
  Trợ cấp việc làm
  Leaving off expense
  62716
  Bảo hiển Xã Hội
  Social insurance
  62717
  Trợ cấp tiền cơm
  Lunch
  62718
  Trợ cấp tiền nhà
  Housing allowance
  62719
  CPSXC- thuế thu nhập cá nhân
  Overhead- PIT payable
  6272
  Chi phí vật liệu
  Use of auxiliary materials
  62721
  Chi phí vật liệu
  Use of auxiliary materials
  62722
  Vật liệu gián tiếp
  Indirect materials
  62723
  Nhiên liệu
  Fuel
  6273
  Chi phí dụng cụ xản xuất
  Use of tools and supplies
  62731
  Chi phí dụng cụ xản xuất
  Tools for producing
  Phần mềm SmartBooks
  Trang 6/8


  TÊN TK - TIẾNG VIỆT
  TÊN TK - TIẾNG ANH
  SỐ TK
  62732
  Đồ dùng phân xưởng
  Supplies of warehouse
  6274
  Chi phí khấu hao TSCĐ
  Depreciation
  6275
  Chi phí thuê
  Rental expense
  62751
  Chi phí thuê nhà xưởng
  Factory rental expense
  62752
  Chi phí thuê thiết bị, máy móc
  Rental fee for equipment, machinery
  6277
  Chi phí dịch vụ mua ngoài
  Services rendered
  62770
  Phí xuất nhập khẩu
  Import-Export expense
  62771
  Tiền điện, nước, điện thoại, liên lạc
  Utilities expense
  62772
  Chi phí vận chuyển
  Transportation expense
  62773
  Chi phí bảo hiển hoả hoạn
  Securiity services
  62774
  Chi phí gia công thuê ngoài
  Sub-contractor
  62775
  Chi phí bảo trì sửa chữa
  Mantainance, repairment
  62776
  Chi phí khác
  Other expense
  6278
  Chi phí bằng tiền khác
  Sundry costs paid in cash
  62781
  Chi phí bằng tiền khác
  Sundry costs paid in cash
  62782
  Phí Y nhược
  Health expense
  62783
  Phí tiêu hao
  Other expense
  62784
  Phí khác
  Other expense
  631
  Giá thành sản xuất
  Cost of products manufactured
  632
  Giá vồn hàng bán
  Cost of goods sold
  635
  Chi phí tài chính
  Financial expenses
  6351
  Chi phí đi vay
  Interest expense
  6352
  Chi phí hoạt động tài chính khác
  Other financial expenses
  641
  Chi phí bán hàng
  Selling expenses
  6411
  Chi phí nhân viên
  Sales salary expense
  64111
  Lương
  Salary
  64112
  Thưởng
  Bonus
  64113
  Tiền ăn
  Meal allowance
  64114
  Tiền nghỉ phép
  Annual leave
  64115
  Trợ cấp mất việc làm
  Provision for serverance pay
  64116
  Bảo hiểm Xã Hội
  Social insurance
  64117
  Bảo hiểm Y Tế
  Healthy insurance
  64118
  Trợ cấp tiền nhà
  Housing allowance
  6412
  Chi phí vật liệu bao bì
  Packaging and indirect materials
  6413
  Chi phí dụng cụ đồ dùng
  Consumable and office supplies
  64131
  Chi phí dụng cụ đồ dùng
  Consumable and office supplies
  64132
  Trang phục
  Uniform
  6414
  Chi phí khấu haoTSCĐ
  Depreciation
  6415
  Chi phí bảo hành
  Services warranty
  6417
  Chi phí dịch vụ thuê ngoài
  Services bought
  64171
  Tiền điện, nước, điện thoại, liên lạc
  Electricity,utility,communication fee
  64172
  Chi phí vẩn chuyển hàng hoá, xuất khẩu hàng
  Freight
  64173
  Chi phí thuê ngoài
  Sub-contractor
  64174
  Chi phí bảo trì, sủa chữa
  Maintenance,repairment
  64175
  Chi phí hoa hồng
  Commission
  64176
  Chi phí quảng cáo giao tế
  Advertisement,entertainment
  64177
  Chi phí bưu điện
  Port office expense
  64178
  Phí bảo trì
  Maintain expense
  6418
  Chi phí bằng tiền khác
  Sundry cash expense
  64181
  Chi phí bằng tiền khác
  Sundry cash expense
  64182
  Phí hàng mẫu
  Not selling goods
  Phần mềm SmartBooks
  Trang 7/8


  TÊN TK - TIẾNG VIỆT
  TÊN TK - TIẾNG ANH
  SỐ TK
  64183
  Phí vận chuyển
  Transport expense
  64184
  Phí khác
  Other expense
  642
  Chi phí quản lý doanh nghiệp
  General and administration expenses
  6421
  Chi phí nhân viên quản lý
  Office salaries
  64211
  Lương
  Salary
  64212
  Thưởng
  Bonus
  64213
  Tiền ăn
  Meal allowance
  64214
  Tiền nghỉ phép
  Annual leave
  64215
  Trợ cấp mất việc làm
  leaving off working expense
  64216
  Bảo hiểm Xã Hội
  Social insurance
  64217
  Bảo hiểm Y Tế
  Healthy insurance
  64218
  Trợ cấp tiền nhà
  House rental allowance
  64219
  Chi phí QLDN- thuế TNCN
  G&A expense- PIT payable
  6422
  Chi phí vật liệu quản lý
  Consumable and office supplies
  6423
  Chi phí đồ dùng văn phòng
  Office supplies
  64231
  Chi phí đồ dùng văn phòng
  Office supplies
  64232
  Văn phòng phẩm
  Stationery
  6424
  Chi phí khấu hao TSCĐ
  Depreciation
  6425
  Thuế, phí và lệ phí
  Taxes, fees and charges
  64251
  Thuế, phí và lệ phí
  Taxes, fees and charges
  64252
  Phí và lệ phí
  Fee and duties
  6426
  Chi phí dụ phòng
  Expenses from provisions
  64261
  Dự phòng giản giá hàng tồn kho
  Inventory adjustment markdown
  64262
  Dự phòng nợ khó đòi
  Bad debt expense
  6427
  Chi phí dịch vụ thuê ngoài
  Services rendered by outsiders
  64271
  Chi Tiền điện, nước, điện thoại, liên lạc
  Electricity,utility,communication fee
  64272
  Chi phí vận chuyển
  Expenses for transportation
  64273
  Chi phí thuê ngoài
  Sub-contractor
  64274
  Chi phí bảo trì sửa chữa
  Maintenance
  64275
  Chi phí bảo hiển hoả hoạn
  Security services
  64276
  Chi phí hội nghị giao tế
  Conference,entertainment expenses
  64277
  Chi phí dịch vụ tư vấn
  Professional services
  64278
  Chi phí đào tạo huấn luyện
  Trainning
  6428
  Chi phí bằng tiền khác
  Sundry cash expense
  64281
  Chi phí bằng tiền khác
  Sundry cash expense
  64282
  phí giao tế
  Public relationship fee
  64283
  Chi phí tiền hoạt động
  Pre-operation expense
  64284
  Phí kiển toán
  Auditing fee
  64285
  Phí ủng hộ đoàn thể
  Sponsor fee
  64286
  Phí khác
  Other
  711
  Thu nhập khác
  Other income
  7111
  Thu nhập khác
  Other income
  811
  Chi phí khác
  Financial expenses
  8118
  Chi phí khác
  Other Fee
  911
  Xác định kết quả kinh doanh
  Income summary
  các bạn tham khảo ha
   
  #5
 6. Ca mau

  Ca mau User đã bị cấm truy cập

  Bài viết:
  329
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Cà Mau_Cần thơ_Sài Gòn_Đà Lạt
  Em vào địa chỉ trang web này để xem nha, hướng dẫn rất chi tiết cách hạch toán từng TK.
  niceaccounting.com
   
  #6
 7. *Kisstea*

  *Kisstea* Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Bến Tre
  Niceaccountinh.com thật hay đúng là cái mình đang rất cần, Thank Ca mau rất rất nhiều!
   
  #7
 8. dinhnhan

  dinhnhan Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  35/19.phuong Binh Tho.Quan Thu Duc
  Mình cũng mới vừa ghé wa trang accounting.com thấy cũng hay lắm cám ơn nha!!!!!!!!!!!!!!!!
   
  #8
 9. dinhnhan

  dinhnhan Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  35/19.phuong Binh Tho.Quan Thu Duc
  Các anh chị ơi em mới vào học môn kiểm toán em ko rành gì về môn đó lắm

  em cũng không bít tham khảo tài liệu về môn ấy ở dâu nữa xin anh chị giúp e

  Em xin cám ơn!!!!
   
  #9
 10. dinhnhan

  dinhnhan Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  35/19.phuong Binh Tho.Quan Thu Duc
  Mình cũng mới vừa ghé wa trang accounting.com thấy cũng hay lắm cám ơn nha!!!!!!!!!!!!!!!!
   
  #10
 11. letiendung0210

  letiendung0210 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  dong nai
  Ðề: Bảng hệ thống kế toán

  gửi anh chị diễn dàn, chị HaiNguyet
  em cần tìm bảng hệ thống kế toán song ngữ tiếng anh và tiếng hàn quốc , nhưng search trên mạng hoài mà vẫn không thấy,
  anh chị nào có thì gửi cho em với
  email: letiendung0210@gmail.com
  em cảm ơn
   
  #11

Chia sẻ trang này