Bản tin VBPL đợt 4 tháng 8/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
THUẾ

Miễn giảm xử phạt vi phạm hành chính – Theo quy định hiện hành, trường hợp mất hoá đơn của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tình trạng bất khả kháng như: Bị mất cắp; bị kẻ gian cướp giật đã bắt được đối tượng nhận lấy hoá đơn nhưng không thu hồi được hoá đơn bị mất; cháy cửa hàng kinh doanh, văn phòng làm viêcẹ có cả hồ sơ và hoá đơn Tài chính đã báo công an…; có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng minh vụ việc xảy ra là do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng gây ra thì có thể xem xét miễn giảm xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn theo Điều 3 Pháp lệnh xử phạt hành chính. (Theo Công văn số 3318/TCT-HT ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Thuế GTGT đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng – Theo quy định hiện hành, cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai và nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ đại lý.

Theo đó, các đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Căn cứ và phương pháp xác định số thuế GTGT phải nộp theo quy định của pháp luật. (Theo Công văn số 3328/TCT-CS ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Thuế suất thuế GTGT – Theo quy định hiện hành về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển hàng hoá trong nước là 5%; cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư ngành điện, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ xây lắp và các dịch vụ khác là 10%; trường hợp cơ sở kinh doanh không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tình và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, trường hợp một công ty A ký hợp đồng với công ty B để cung cấp, lắp đặt thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, giám sát, vận tải. Hợp đồng được ký kết dưới hình thức chìa khoá trao tay và không tách riêng được phần chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác thì công ty A phải tính và nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 10% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. (Theo Công văn số 3351/TCT-HT ngày 17 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Chính sách thuế GTGT đối với thẻ khuyến mại - Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT (hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá cho khách hàng.

Theo đó, trường hợp một công ty thực hiện chương trình khuyến mại cho các dịch vụ mà công ty đó cung cấp dưới dạng phát hành thẻ có mệnh giá khác nhau tặng cho người sử dụng dịch vụ thì phải tính thuế GTGT đầu ra đối với thẻ khuyến mại đó. (Theo Công văn số 3229/TCT-CS ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Thuế suất thuế GTGT đối vơi dịch vụ sửa chữa, bảo hành – Theo quy định hiện hành, dịch vụ sửa chữa, bảo hành áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Riêng sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí; dịch vụ đăng kiểm các phương tiện và thiết bị ngành giao thông vận tải áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo đó, dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí có thay thế phụ tùng thì doanh thu từ dịch vụ sửa chữa và tiền công áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, các loại phụ tùng thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với từng mặt hàng bán ra theo quy định. (Theo Công văn số 3255/TCT-CS ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Chính sách thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, các trường hợp có hàng hoá xuất khẩu hoặc được coi như xuất khẩu theo quy định nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hoá xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ còn lại nêu trên thì cơ sở kinh doanh không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà tính vào chi phí. Đối với dịch vụ xuất khẩu nếu không đủ 1 trong các thủ tục nêu trên thì cơ sở kinh doanh không phải tính thuế đầu ra và không được khấu trừ thuế đầu vào. Riêng đối với trường hợp theo quy định cụ thể của pháp luật không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ quy định tại các điểm này thì cơ sở phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hoá tiêu thụ nội địa.

Theo đó, trường hợp một công ty có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng hoá thực xuất nhưng thủ tục thanh toán qua ngân hàng không đúng theo quy định thì đối với lô hàng xuất khẩu này, công ty không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đối với lô hàng xuất khẩu này được công ty đó tập hợp để tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. (Theo Công văn số 3216/TCT-CS ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ

Thí điểm thủ tục hải quan điện tử - Ngày 14 tháng 8 năm 2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2729/QĐ-BTC đính chính Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Quyết định này đính chính một số từ ngữ như sau: “Kiểm tra chứng từ giấy thuộc bộ hồ sơ hải quan .... Công chức hải quan kiểm tra chứng từ giấy.......lưu hồ sơ” được đính chính lại là “Kiểm tra chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan.... Công chức hải quan kiểm tra chứng từ ... lưu hồ sơ.” ; "In chứng từ xuất hàng vào nội địa và giao cho doanh nghiệp chế xuất để doanh nghiệp chế xuất giao cho doanh nghiệp nội địa..." đính chính lại: "In chứng từ xuất hàng vào nội địa theo Mẫu số 31a và 32a (nếu có nhiều hơn 6 mặt hàng) Phụ lục XIV Quy định này, ký, đóng dấu và giao cho doanh nghiệp nội địa..."…

Ngoài ra, còn một số lỗi chính tả và số thứ tự đã được đính chính lại.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giảm giá bán xăng - Theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BTC ban hành ngày 16/8/2007, Bộ trưởng quyết định: kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2007, các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu tại thị trường trong nước thực hiện giảm giá bán lẻ 500 đồng/lít.

Cụ thể: Xăng không chì RON 95 là 11.600 đồng/lít; RON 92 là 11.300 đồng; RON 90 là 11.100 đồng; RON 83 là 10.900 đồng.

Giá bán lẻ xăng tại các địa bàn xa cảng nhập khẩu xăng dầu (vùng 2) không vượt quá 2% giá bán lẻ tại vùng 1. Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, căn cứ mức giảm giá xăng, có trách nhiệm xem xét hạ giá thành sản phẩm được sản xuất có nhiên liệu đầu vào là xăng, giảm giá cước vận chuyển cho phù hợp.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm giá bán xăng của các đơn vị trực thuộc, đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối mà doanh nghiệp quản lý…
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
PHÁP LÝ

Giải quyết tranh chấp lao động - Ngày 08 tháng 8 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động.

Theo đó, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải, Hội đồng hòa giải phải họp với các bên tranh chấp lao động để hòa giải. Phiên họp hòa giải vụ tranh chấp lao động được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng.

Ngoài ra, đối với các vụ tranh chấp lao động về quyền, trong trường hợp đã được Hội đồng hòa giải hoặc hòa giải viên lao động tiến hành hòa giải nhưng không thành; hoặc đã hết thời hạn 3 ngày mà Hội đồng hòa giải hoặc hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc không tổ chức được phiên họp hòa giải thì Chủ tịch UBND cấp huyện có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Chủ tịch UBND cấp huyện phải họp với các bên tranh chấp để giải quyết vụ tranh chấp…

Ở các doanh nghiệp không được đình công, Hội đồng trọng tài lao động do UBND cấp tỉnh thành lập, gồm các thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm là đại diện của cơ quan lao động, công đoàn, người sử dụng lao động và đại diện của Hội luật gia hoặc là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động ở địa phương. Hội đồng trọng tài lao động gồm 5 hoặc 7 thành viên hòa giải các vụ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và các vụ tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp không được đình công… Trong thời hạn 7 ngày làm việc, Hội đồng này phải họp với các bên tranh chấp để giải quyết. Khi tiến hành giải quyết các vụ tranh chấp lao động, Hội đồng phải ra quyết định giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Nếu một trong hai bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết…

Bên cạnh đó, khi xảy ra tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp chưa có Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, tập thể lao động được cử đại diện để tổ chức và lãnh đạo đình công với số người đại diện là số lẻ, tối đa không quá 9 người và tối thiểu không dưới 3 người…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Quy định về thuê tư vấn xây dựng - Ngày 09 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Theo đó, việc thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, tiết kiệm chi phí và hiệu quả.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thuê và hình thức thuê tư vấn nước ngoài lập các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn của tỉnh, thành phố. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thuê và hình thức thuê tư vấn nước ngoài lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng phê duyệt.

Có 02 hình thức thuê tư vấn là thuê chuyên gia và thuê tổ chức. Chuyên gia tư vấn nước ngoài phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng, có ít nhất 05 năm hành nghề tư vấn xây dựng và đã tham gia hoàn chỉnh ít nhất 03 dịch vụ tư vấn xây dựng cùng loại công việc dự kiến được thuê. Tổ chức tư vấn nước ngoài phải có đăng ký hoạt động, có tư cách pháp nhân, có đủ năng lực về tài chính, có đủ số lượng, chất lượng chuyên gia và đã thực hiện hoàn chỉnh ít nhất 03 dịch vụ tư vấn xây dựng cùng loại với dịch vụ tư vấn dự kiến được thuê với tư cách là nhà thầu chính.

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định theo dự toán tháng-người hoặc xác định bằng tỷ lệ phần %. Chi phí thuê chuyên gia xác định trên cơ sở số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của từng chuyên gia tương ứng với mức tiền lương cơ bản và các khoản chi phí tính theo tiền lương cơ bản của chuyên gia như chi phí xã hội, quản lý, bảo hiểm...

Việc thuê tư vấn nước ngoài phải thông qua hợp đồng tư vấn ký kết giữa chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng với nhà thầu tư vấn. Trong quá trình thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng có liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, nhà thầu tư vấn nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Trường hợp sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của nước ngoài phải tuân thủ các văn bản hiện hành liên quan.

Nhà thầu tư vấn nước ngoài tuyệt đối không được mua bán thầu dưới mọi hình thức. Quá trình giám sát việc thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện có vi phạm các nội dung đã cam kết trong hợp đồng hoặc mua bán thầu thì xử lý theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán - Ngày 08 tháng 8 năm 2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, các tình tiết sau sẽ được xem xét để giảm nhẹ việc xử phạt vi phạm: chủ động ngăn chặn vi phạm tiếp diễn, làm giảm bớt thiệt hại; tự nguyện khắc phục hậu quả; tự nguyện bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính của mình gây ra sẽ do người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xem xét, quyết định; vi phạm do thiếu hiểu biết; do bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần; do bị xúi giục, lôi kéo, ép buộc thì phải có cơ sở bằng chứng để chứng minh…

Bên cạnh đó, sẽ tăng nặng nếu vi phạm nhiều lần là trường hợp thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán nhưng trước đó chưa bị xử phạt hành chính; tái phạm là trường hợp trước đó đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng chưa đến thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, mà lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đó.

Chủ tịch UBCKNN có quyền xử phạt tiền tối đa đến 70 triệu đồng…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Đơn vị đo lường chính thức - Ngày 15 tháng 8 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2007/NĐ-CP quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Hệ đơn vị SI là hệ đơn vị đo lường quốc tế bắt buộc sử dụng trong văn bản do cơ quan nhà nước ban hành, trên phương tiện đo sử dụng trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và các hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước, ghi nhãn hàng hoá đóng gói sẵn theo định lượng thuộc diện phải kiểm tra, ...

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam có yêu cầu về đơn vị đo lường khác với quy định tại Nghị định này được ghi trong hợp đồng mua bán hàng hóa và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hoá được thực hiện theo hợp đồng với điều kiện yêu cầu này không vi phạm pháp luật của nước nhập khẩu và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI

CHÍNH PHỦ
 • Luật số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.
· Nghị quyết số 46/2007/NQ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Khánh Hoà.
· Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định về đơn vị đo lường chính thức.
· Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động.
 • Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của CP về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 • Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của CP về việc chuyển Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ.
 • Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2007 của TTCP về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đăk Lăk.
 • Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TTCP về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc giải thể Uỷ ban dân số, Gia đình và Trẻ em, chuyển các chức năng của Uỷ ban này sang các Bộ có liên quan thực hiện.
 • Quyết định số 1000/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TTCP về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và chuyển tổ chức biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác báo chí, xuất bản từ Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ thông tin và Truyền thông.
 • Quyết định số 132/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg ngày 26/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm.
 • Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng Việt Nam.
 • Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
 • Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương.
 • Công văn số 4494/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 8 năm 2007 của VPCP về việc triển khai kết quả HN quán triệt Chương trình hành động của CP sau gia nhập WTO.
 • Công văn số 4447/VPCP-KTTH ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ
 • Quyết định số 2729/QĐ-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử.
 • Quyết định số 73/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc giảm giá bán xăng.
 • Thông tư số 100/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí quốc gia.
 • Thông tư số 99/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2007 của BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QD-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng chính phủ.
 • Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 của BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
 • Thông tư số 97/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 • Thông báo số 02/TB-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công Thương về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội nghị cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối cơ quan Bộ.
 • Công văn số 10743/BTC-HCSN ngày 13 tháng 8 năm 2007 của BTC về việc thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các cơ quan báo chí.
 • Công văn số 3353/TCT-HT ngày 17 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH Cửu Long về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 3351/TCT-HT ngày 17 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH Siemens Việt Nam về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 3350/TCT-CS ngày 17 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc xác định chi phí thuộc đối tượng chịu mức khống chế.
 • Công văn số 3349/TCT-CS ngày 17 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp NN chuyển sang công ty cổ phần.
 • Công văn số 3339/TCT-PC ngày 17 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thời hiệu xử lý vi phạm thuế.
 • Công văn số 3337/TCT-QLN ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3336/TCT-QLN ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc nợ tiền thuế của cửa hàng Đông phương.
 • Công văn số 3335/TCT-KK ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3334/TCT-QLN ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3330/TCT-CS ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 3329/TCT-CS ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc cấp mã số thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 3328/TCT-CS ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thuế theo phương pháp trực tiếp.
 • Công văn số 3320/TCT-KK ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoá đơn thuế GTGT kê khai quá hạn.
 • Công văn số 3319/TCT-KK ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoá đơn thuế GTGT kê khai quá hạn.
 • Công văn số 3318/TCT-HT ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc miễn giảm xử phạt vi phạm hành chính.
 • Công văn số 3317/TCT-CS ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.
 • Công văn số 3316/TCT-CS ngày 16 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 3311/TCT-CS ngày 15 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.
 • Công văn số 3307/TCT-QLN ngày 15 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn kê khai chậm.
 • Công văn số 3306/TCT-QLN ngày 15 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc bổ sung hồ sơ.
 • Công văn số 3303/TCT-KK ngày 15 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp 2005, 2006.
 • Công văn số 3302/TCT-KK ngày 15 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc cung cấp số liệu.
 • Công văn số 3301/TCT-KK ngày 15 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3278/TCT-CS ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3277/TCT-CS ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc tập hợp, báo cáo tình hình thực hiện và quản lý thu thuế cước và thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 3275/TCT-KK ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3274/TCT-KK ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc hoá đơn thuế GTGT kê khai quá hạn.
 • Công văn số 3273/TCT-QLN ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3272/TCT-KK ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3271/TCT-QLN ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc xoá nợ thuế theo TT số 32/2002/TT-BTC.
 • Công văn số 3267/TCT-CS ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc hướng dẫn áp dụng mẫu tờ khai thuế GTGT thực hiện theo Luật Quản lý thuế.
 • Công văn số 3265/TCT-CS ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT và thuế suất thuế nhập khẩu dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch.
 • Công văn số 3264/TCT-CS ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc hoá đơn GTGT đối với hàng hoá ký gửi của cá nhân.
 • Công văn số 3263/TCT-CS ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
 • Công văn số 3262/TCT-CS ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 3261/TCT-CS ngày 14 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 3259/TCT-PC ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc hiệu lực thi hành của Thông tư 86/1997/TT-BTC.
 • Công văn số 3255/TCT-CS ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 3249/TCT-QLN ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3244/TCT-CS ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc biện pháp bình ổn giá cả.
 • Công văn số 3241/TCT-CS ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc tính thuế chuyển quyền SDĐ và lệ phí trước bạ nhà đất.
 • Công văn số 3237/TCT-KK ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Bạc Liêu về việc hoá đơn thuế GTGT kê khai quá hạn.
 • Công văn số 3236/TCT-KK ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hoá đơn thuế GTGT kê khai quá hạn.
 • Công văn số 3235/TCT-KK ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Quảng Bình về việc hoá đơn thuế GTGT kê khai quá hạn.
 • Công văn số 3234/TCT-KK ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoá đơn thuế GTGT kê khai quá hạn.
 • Công văn số 3233/TCT-KK ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc hướng dẫn chính sách thuế.
 • Công văn số 3232/TCT-HT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc xác định diện tích đất ở.
 • Công văn số 3231/TCT-HT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc miễn, giảm thuế nhà đất.
 • Công văn số 3230/TCT-CS ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3229/TCT-CS ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT đối với thẻ khuyến mại.
 • Công văn số 3228/TCT-CS ngày 13 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc tổ chức thực hiện uỷ nhiệm thu thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
CÁC CƠ QUAN KHÁC

 • Quyết định số 1218/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tư pháp về việc ban hành "Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch”.
 • Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN ngày 07 tháng 8 năm 2007 của BCN về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp.
 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp.
 • Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất.
 • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của BTNMT về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
 • Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
 • Thông tư liên tịch số 96/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 08 tháng 8 năm 2007 của BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020.
 • Thông tư liên tịch số 94/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.
 • Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2007 của BYT-BTC về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập.
 • Báo cáo số 133/BC-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 • Công văn số 2891/LĐTBXH-LĐVL ngày 15 tháng 8 năm 2007 của BLĐTBXH về việc hợp đồng cung ứng dịch vụ lao động.
 • Công văn số 2890/LĐTBXH-LĐVL ngày 15 tháng 8 năm 2007 của BLĐTBXH về việc uỷ quyền đăng ký TƯLĐTT và nội quy lao động.
 • Công văn số 2870/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 8 năm 2007 của BLĐTBXH gửi Công ty TNHH sản xuất – gia công hàng xuất khẩu 30/4 Tây Ninh về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Công văn số 2868/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 8 năm 2007 của BLĐTBXH gửi Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Hoá chất về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
 

Thành viên trực tuyến

 • KimThe1710
 • homeclassic3
 • hien27919
 • Tranthao2001
 • Phanmemkiotviet
 • bobodinh
 • nguyenthaovi122017
 • daongocnam0603
 • thanhha23989
 • Doãn Thanh Nga
 • Vincent_Han
 • AnAn2018
 • Trieu Vi
 • mypham0711
 • phuongthuy134
 • HDNamKhanh6
 • xediengiatot
 • codejava94
 • Hongbt79
 • nadanvonga
 • auyeuch
Xem nhiều