Giam gia hang ban

  • Thread starter Hanoi
  • Ngày gửi
H

Hanoi

Guest
30/9/03
16
0
0
Rat mong cac ban tra loi giup toi

Khi phat sinh nghiep vu giam gia hang ban thi gia ghi tren hoa don GTGT la gia nao? Cach hach toan?
Xin cam on
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

+ Nếu khách hàng khi mua chưa phát hiện điều này thì số tiền trên hoá đơn là giá khi chưa giảm.
Nợ 532
Có 111,...

Cuối kì kết chuyển
Nợ 511
Có 532
+ Nếu giảm giá luôn khi xuất hàng thì trên hoá đơn là giá đã giảm
Nợ 111,....
Có 511 : giá đã giảm
...

" Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại."
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Về thủ tục chứng từ hạch toán

Trường hợp sau khi giao nhận và phát hành hóa đơn bán hàng mới phát hiện chất lượng hàng hóa không đảm bảo (trường hợp bên bán giao hàng và hóa đơn bán hàng cùng lúc) thì bên mua lập biên bản giao nhận hàng hóa nêu rõ chất lượng số lượng hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận đã nêu trong hợp đồng mua hàng hoặc trong phiếu yêu cầu cấp hàng mà bên mua đã phát, đồng thời lập biên bản điều chỉnh giá trên hóa đơn, nêu rõ lý do điều chỉnh, điều chỉnh cho lô hàng nào tại hóa đơn số bao nhiêu, biên bản này được người có thẩm quyền của hai bên (có quyền thừa lệnh giám đốc như Kế toán trưởng, Trưởng phòng KD vv..).

Trường hợp phát hiện phẩm chất và số lượng hàng hóa không phù hợp ngay khi giao nhận và chưa phát hành hóa đơn thì yêu cầu bên bán giảm thẳng vào giá bán ghi trên hóa đơn, hóa đơn này kèm biên bản giao nhận hàng hóa là đủ điều kiện hạch toán.

Ngoài trường hợp hàng hóa kém, mất quy cách phẩm chất như nêu trên thì hiện nay giảm giá còn được hiểu là chiết khấu bán hàng khi khách hàng thỏa mãn một yêu cầu nhất định theo quy chế bán hàng hay theo hợp đồng mua bán với bên bán, lúc này bên bán cũng sẽ giảm giá cho bên mua (tuy nhiện chuẩn mực kế toán gọi nó là chiết khấu bán hàng). Về hạch toán thì giống như trường hợp thứ 2 nếu giảm thẳng vào hóa đơn bán hàng.
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Cho thêm phần rõ ràng mình gửi các bạn CV của Tổng Cục thuế nhé:
Công văn
của Tổng cục thuế số 4002 TCT/NV1 ngày 4 tháng 10 năm 2001 về việc điều chỉnh hoá đơn đối với trường hợp
ghi hoá đơn cao hơn số lượng thực xuất

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 6995/CT-NV ngày 20/8/2001 của Cục thuế hỏi về việc điều chỉnh hoá đơn trong trường hợp ghi hoá đơn cao hơn số lượng thực xuất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 5.9 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT đã quy định: Đối với cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách… phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn để điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu…. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào.
Theo quy định trên thì trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua khi nhận hàng phát hiện số lượng hàng hoá bị thiếu so với số lượng ghi trên hoá đơn thì bên bán và bên mua phải lập biên bản ghi rõ số lượng, giá trị hàng hoá và số thuế GTGT của hàng hoá xuất thiếu, lý do chênh lệch. Nếu bên bán thống nhất với bên mua không xuất bổ sung số hàng hoá thiếu hụt thì bên bán lập hoá đơn điều chỉnh số lượng, giá trị và số thuế GTGT. Hoá đơn ghi rõ là điều chỉnh cho hàng hoá tại hoá đơn số, ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh giảm thuế đầu ra, đầu vào.
Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA