Trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất!

  • Thread starter cam.accountancy
  • Ngày gửi
cam.accountancy

cam.accountancy

Trái chua!
21/1/07
62
0
6
Search!
#1
Chào cả nhà!
Bên tôi đang làm đơn xin trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất. Tiền bồi thường thuê đất của bên đơn vị tôi gồm: tiền bồi thường đất trên diện tích của dự án được duyệt, tiền bồi thường hoa mầu trên diện tích của dự án được duyệt, tiền bồi thường đất + hoa màu + hỗ trợ trên phần đất ngoài bộ và khó canh tác.
Tôi đang phân vân rằng tiền bồi thường được trừ vào tiền thuê đất có bao gồm những tiền bồi thường trên không! Xin mọi người xin đỡ.
Thanks!
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
613
113
53
#2
Chào cả nhà!
Bên tôi đang làm đơn xin trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất. Tiền bồi thường thuê đất của bên đơn vị tôi gồm: tiền bồi thường đất trên diện tích của dự án được duyệt, tiền bồi thường hoa mầu trên diện tích của dự án được duyệt, tiền bồi thường đất + hoa màu + hỗ trợ trên phần đất ngoài bộ và khó canh tác.
Tôi đang phân vân rằng tiền bồi thường được trừ vào tiền thuê đất có bao gồm những tiền bồi thường trên không! Xin mọi người xin đỡ.
Thanks!
Đươc. Tôi có đọc 1 CV hướng dẫn việc này rồi. Nhưng số tiền xin trừ vào tiền thuê đất phải có chứng từ hợp llý, hợp lệ và không vươt quá số tiền thuê đất

Bạn xem CV 3661/TCT (10/09/2007)
 
Sửa lần cuối:
cam.accountancy

cam.accountancy

Trái chua!
21/1/07
62
0
6
Search!
#3
Đươc. Tôi có đọc 1 CV hướng dẫn việc này rồi. Nhưng số tiền xin trừ vào tiền thuê đất phải có chứng từ hợp llý, hợp lệ và không vươt quá số tiền thuê đất

Bạn xem CV 3661/TCT (10/09/2007)
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, nhưng về khoản tiền vượt quá tiền thuê đất vẫn được chấp nhận chứ không hạn chế, vì nếu vượt quá có thể trừ tiếp vào lần sau nếu tiếp tục thuê. Trích theo Thông tư 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính như sau:

b2- Trường hợp thời gian thuê đất phải nộp tiền thuê đất (N) nhỏ hơn số năm được trừ tiền bồi thường đất (N < n: hết thời hạn thuê đất mà chưa trừ hết tiền bồi thường đất) thì:
- Nếu tiếp tục thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất cho số năm còn lại (n – N); sau thời gian đó (từ năm n + 1) phải nộp tiền thuê đất theo quy định.
- Nếu không tiếp tục thuê đất, Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:
Mức bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất = Số năm còn lại
(n- N) x Đơn giá thuê đất tại thời điểm thu hồi đất x Diện tích đất phải trả tiền thuê đất mà nhà nước thu hồi
Số năm được trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp được xác định tại thời điểm trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất và được ghi rõ trong giấy tờ của hồ sơ thuê đất.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • duongbff
Xem nhiều