Phân biệt tài sản thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả

  • Thread starter ketoan_king
  • Ngày gửi
K

ketoan_king

Sơ cấp
10/10/06
67
1
8
32
Quy Nhơn xì ti
#1
Theo như lý thuyết em được biết thì:

- Một khoản chênh lệch tạm thời phát sinh làm cho số thuế TNDN trong kỳ đó tăng thêm nhưng thay vào đó lại làm giảm thuế TNDN trong các kỳ kế tiếp hay nói cách khác, song song với việc ghi tăng một khoản thuế TNDN phải nộp trong kỳ này thì DN lại thu được một lợi ích kinh tế trong những kỳ tới. Khi đó, khoản chênh lệch tạm thời này gọi là chênh lệch tạm thời được khấu trừ và tạo ra một tài sản chính là TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI. (*)
- Trong trường hợp ngược lại, khi một khản chênh lệch tạm thời làm giảm thuế TNDN phải nộp trong kỳ này nhưng lại làm tăng thuế TNDN phải nộp trong tương lai thì khoản chênh lệch tạm thời đó gọi là chênh lệch tạm thời phải chịu thuế TNDN và tạo ra THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ. (**)

Hay là chênh lệch tạm thời ĐƯỢC KHẤU TRỪ khi lợi nhuận kế toán (LNKT) < Thu nhập chịu thuế (TNCT). Ngược lại LNKT > TNCT thì chênh lệch đó là chênh lệch tạm thời CHỊU THUẾ.


Trên thực tế, giả sử Cty em có:
- Doanh thu bán hàng: 2.000, trong đó lãi cổ tức là 100, lãi đánh giá lại số dư là 100.
- Giá vốn là: 1.200, lỗ chênh lệch tỷ giá là 50, chi phí quản lý và bảo hành sản phẩm là 300 (trong đó KHTSCĐ kế toán xác định là 100, cq thuế xác định là 120).

Cq thuế xác định như sau
- Doanh thu chịu thuế: 2.000 - 100 - 100 = 3.800
- Chi phí hợp lý: 1.200 + 50 + 300 + 20 = 1.570
- Thu nhập chịu thuế: 3.800 - 1.570 = 230
- Thuế TNDN hiện hành (8211) là: 230 x 28% = 64,4
- Đánh giá lại ghi nhận thuế TN hoãn lại phải trả ---> tăng chi phí thuế TNDN là: 100x 28% = 28
Nợ TK 8212 (chi phí thuế TNDN hoãn lại): 28
Có TK 347 (thuế TN hoãn lại phải trả) :28
(Cái này em nghĩ rằng theo (**) đây là khoản làm giảm thuế TNDN kỳ hiện tại & sẽ tăng trong tương lai nên đây là khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và tạo ra THUẾ TN HOÃN LẠI PHẢI TRẢ là đúng)
- Khấu hao ghi nhận TS thuế TN hoãn lại làm tăng chi phí thuế TNDN là: 20 x 28% = 5,6
Nợ TK 8212: 5,6
Có TK 243 : 5,6
(còn cái này em thấy khoản này cũng làm giảm thuế TNDN năm hiện tại và sẽ tăng trong tương lai nhưng sao lại là chênh lệch tạm thời được khấu trừ - tạo ra TS THUẾ TN HOÃN LẠI)

===> Tổng chi phí thuế TNDN là 64,4 + 28 + 5,6 = 98

Em không biết làm sao để phân biệt giữa TS thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả nữa. Hay có gì sai trong cách suy luận của em ở trên??? Rất mong các anh chị chỉ giùm. Em đã đọc rất nhiều tài liệu nói về thuế TN hoãn lại nhưng vẫn bị rối ở chỗ phân biệt TS thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả.
Có một nghiệp vụ: "Cty có một khoản trích trước để bảo hành sản phẩm là 100." Thì cq thuế lại xác định thuế TNDN của khoản trích trước này được ghi nhận là TS thuế TN hoãn lại và làm giảm chi phí là 100 x 28% = 28
Đk: Nợ TK 243: 28
Có TK 8212: 28

Các anh chị giải thích luôn giùm em câu này.

Thanks các anh chị nhiều lắm!
 
K

khoqua75

Cao cấp
23/10/07
487
1
0
#2
Doanh thu chịu thuế: 2.000 -100 -100 = 1.800 mới đúng chứ
 
P

PAS2006

Sơ cấp
19/8/06
15
0
0
Hanoi - Vietnam
#3
Bác nào có kinh nghiệm về món này share cung Anh Em với!
Rất nhiều thành viên cũng chưa hiểu sâu về 2 trường hợp này!!!!!!!!!!

Many Thanks in advance.
 
D

damphuquoc

Sơ cấp
27/9/07
16
0
0
Long An
#4
TS THUẾ TN HOÃN LẠI hay Khoản Thuế Phải Trả

- Khấu hao ghi nhận TS thuế TN hoãn lại làm tăng chi phí thuế TNDN là: 20 x 28% = 5,6
Nợ TK 8212: 5,6
Có TK 243 : 5,6
(còn cái này em thấy khoản này cũng làm giảm thuế TNDN năm hiện tại và sẽ tăng trong tương lai nhưng sao lại là chênh lệch tạm thời được khấu trừ - tạo ra TS THUẾ TN HOÃN LẠI)

Ở trường hợp này :
-Doanh Thu Kế toán 1800, Doanh Thu thuế 1800
-Chi phí kế toán 1550, Chi phí thuế 1570
-Lợi nhuận Kế Toán = 250, Thu nhập chịu thuế 230
-Thuế hiện hành 64.4

Đây là khoản phí kế toán không ghi nhận, Thuế ghi nhận => LNKT > TNCT ( Đồng thời làm giảm thuế phải nộp ). Do đó thuế phải nộp kỳ này giảm là do khoản chênh lệch tạm thời đó. Nhưng kỳ tiếp theo thí làm tăng khoản thuế này. Theo (**) => Là khoản chênh lệch tạm thời phải trả.
Chi tiết hơn :
LNKT sau thuế = 250 - 64.4 - 28% x (250 -230 ) = 180 . Kế toán phải trả một khoản thuế 28 % x (250 - 230) ở kỳ tiếp theo, chỉ lấy ở Lợi nhuận mà bù đắp khoản này. Vì khoản chênh lệch (250-230) đâu phải là lợi nhuận thực sự từ hoạt động đơn vị, mà chỉ do chênh lệch phải trả giữa Kế toán và thuế. LNKT sau thuế không được có khoản này, điều đó phản ánh đúng tình hình hoạt động của đơn vị và việc phân phối lợi nhuận cũng chính xác.
 
K

ketoan_king

Sơ cấp
10/10/06
67
1
8
32
Quy Nhơn xì ti
#5
Em nghĩ rằng: nếu tính như bác DAMPHUQUOC thì sẽ bị sai nếu trong kì phát sinh khoản chênh lệch vĩnh viễn như nộp phạt, thuế vat chi phí thuế vat với hàng khuyến mãi, hay doanh thu từ cổ tức... (khoản này sẽ không bao giờ được cơ quan thuế chấp nhận nên không bao giờ được khấu trừ hay nộp thêm vào thuế của kì sau).

Còn ở nghiệp vụ này em nghĩ đúng thì phải là có 347 chứ không phải là 243
- Khấu hao ghi nhận TS thuế TN hoãn lại làm tăng chi phí thuế TNDN là: 20 x 28% = 5,6
Nợ TK 8212: 5,6
Có TK 243 : 5,6(còn cái này em thấy khoản này cũng làm giảm thuế TNDN năm hiện tại và sẽ tăng trong tương lai nhưng sao lại là chênh lệch tạm thời được khấu trừ - tạo ra TS THUẾ TN HOÃN LẠI)Điều quan trọng là em vẫn không phân biệt được hai cái tài sản thuế tn hoãn lại và thuế tn hoãn lại phải trả. Mặc dù em vẫn biết các khoản chênh lệch tạm thời phát sinh làm cho số thuế TNDN trong kỳ đó tăng thêm nhưng thay vào đó lại làm giảm thuế TNDN trong các kỳ kế tiếp gọi là chênh lệch tạm thời được khấu trừ và tạo ra một tài sản chính là TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI. Và một khản chênh lệch tạm thời làm giảm thuế TNDN phải nộp trong kỳ này nhưng lại làm tăng thuế TNDN phải nộp trong tương lai thì khoản chênh lệch tạm thời đó gọi là chênh lệch tạm thời phải chịu thuế TNDN và tạo ra THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ.
Nhưng khoản làm tăng giảm khoản thuế tndn kì hiện tại lại chịu ảnh hưởng của việc tăng giảm doanh thu và chi phí trong kỳ (tất nhiên là các khoản tăng giảm tạm thời chứ không phải là tăng giảm vĩnh viễn). Vì em thấy có trường hợp tăng doanh thu và trường hợp giảm chi phí (đều là hai trường hợp làm tăng doanh thu chịu thuế tn) nhưng khi phản ánh TK nhiều TH không phải là tài sản thuế tn hoãn lại (như (*)).

Bác nào biết thì chỉ ra giùm em với, hoặc là có sự hiểu nhầm nào trong nhận thức về hai khái niệm trên của em chăng???
 
D

damphuquoc

Sơ cấp
27/9/07
16
0
0
Long An
#6
Khoản chênh lệch vĩnh viễn

ketoan_king nói:
Em nghĩ rằng: nếu tính như bác DAMPHUQUOC thì sẽ bị sai nếu trong kì phát sinh khoản chênh lệch vĩnh viễn như nộp phạt, thuế vat chi phí thuế vat với hàng khuyến mãi, hay doanh thu từ cổ tức... (khoản này sẽ không bao giờ được cơ quan thuế chấp nhận nên không bao giờ được khấu trừ hay nộp thêm vào thuế của kì sau).
=>Những khoản chênh lệch vĩnh viễn thì có bao giờ được hoãn lại để mà tính.

ketoan_king nói:
Bác nào biết thì chỉ ra giùm em với, hoặc là có sự hiểu nhầm nào trong nhận thức về hai khái niệm trên của em chăng???
=> Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều