Absorption Costing

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ABSORPTION COSTING is the method under which all manufacturing costs, both variable and fixed, are treated as product costs with non-manufacturing costs, e.g. selling and administrative expenses, being treated as period costs.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vietquang

Guest
21/2/06
5
0
0
Sài Gòn
Absorption costing: Tính vào giá thành SP những khoản mục
1. CP nguyên liệu trực tiếp
2. CP nhân công trực tiếp
3. CP SX chung
Cả 3 mục này được xem là CP SPhẩm (Product costs)
Ngoài ra các CP bán hàng, quản lý chung được xem là CP thời kỳ (Period costs)

Ngược lại với Absorption costing là Direct costing: Tính vào giá thành SP những khoản mục
1. CP nguyên liệu trực tiếp
2. CP nhân công trực tiếp
3. CP SX chung phần khả biến (V)
Cả 3 mục này được xem là CP SPhẩm (Product costs)
Ngoài ra các CP bán hàng, quản lý chung và CP SX chung phần bất biến (F) được xem là CP thời kỳ (Period costs)
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều