Tính thuế nhà thầu mua phần mềm kèm dịch vụ

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,167
994
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#1
Giả sử công ty A mua phần mềm của công ty nước ngòai B => phát sinh thuế nhà thầu. HỢp đồng (đã có thuế)
a/Giá trị phần mềm 20.000
b/Giá trị triển khai 80.000
Yêu cầu tính thuế nhà thầu phải nộp ?

Thuế GTGT
phần mềm: 0đ (?)
triển khải: 80.000*50%*10% = 4.000

Thuế TNDN:
phần mềm: 20.000*10%= 2.000
triển khai = (80.000-4.000)*5% = 3.800

Tổng thuế nhà thầu= 0+4.000+2.000+3.800= 9.800

Tính như trên đúng không wkter ? :cool2:
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
1. - "Phần mềm" sẽ được đưa vào ngành kinh doanh: thu nhập bản quyền. Khi tính thuế nhà thầu thì chỉ tính thuế TNDN (Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là 10%), không tính thuế GTGT.
- "Triển khai" sẽ được đưa vào ngành kinh doanh: dịch vụ. Khi tính thuế nhà thầu thì tính thuế GTGT (Tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 50%) và thuế TNDN (Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là 5%).

Tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế và Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế của từng ngành kinh doanh, anh Virgin đã xác định chính xác.

Giờ xác định Doanh thu chịu thuế GTGT và Doanh thu chịu thuế TNDN đúng hay không nữa thôi là được.

2. Vì hợp đồng đã bao gồm thuế nhà thầu nên:
- Doanh thu chịu thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được.
- Doanh thu chịu thuế TNDN là toàn bộ doanh thu, chưa trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có), không bao gồm thuế GTGT, mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được.

Doanh thu chịu thuế GTGT của phần mềm là 0, của triển khai là 80.000. Doanh thu chịu thuế TNDN của phần mềm là (20.000 - thuế GTGT của phần mềm), của triển khai là (80.000 - thuế GTGT của triển khai).

Cách tính của anh Virgin đã chính xác! Để chắc chắn hơn, mình đã thử ngược lại cách tính của anh Virgin trong trường hợp giá trị hợp đồng không bao gồm thuế nhà thầu mà ví dụ trong Thông tư 05/2005/TT-BTC có đề cập và kết quả là OK!
 
T

trungkien47a

Thành viên thân thiết
30/8/10
181
1
18
lam dong
#3
Ðề: Tính thuế nhà thầu mua phần mềm kèm dịch vụ

Thanks bác đã chỉ dẫn cụ thể về thuế nhà thầu với công ty phần mềm
1. - "Phần mềm" sẽ được đưa vào ngành kinh doanh: thu nhập bản quyền. Khi tính thuế nhà thầu thì chỉ tính thuế TNDN (Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là 10%), không tính thuế GTGT.
- "Triển khai" sẽ được đưa vào ngành kinh doanh: dịch vụ. Khi tính thuế nhà thầu thì tính thuế GTGT (Tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 50%) và thuế TNDN (Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là 5%).

Tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế và Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế của từng ngành kinh doanh, anh Virgin đã xác định chính xác.

Giờ xác định Doanh thu chịu thuế GTGT và Doanh thu chịu thuế TNDN đúng hay không nữa thôi là được.

2. Vì hợp đồng đã bao gồm thuế nhà thầu nên:
- Doanh thu chịu thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được.
- Doanh thu chịu thuế TNDN là toàn bộ doanh thu, chưa trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có), không bao gồm thuế GTGT, mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được.

Doanh thu chịu thuế GTGT của phần mềm là 0, của triển khai là 80.000. Doanh thu chịu thuế TNDN của phần mềm là (20.000 - thuế GTGT của phần mềm), của triển khai là (80.000 - thuế GTGT của triển khai).

Cách tính của anh Virgin đã chính xác! Để chắc chắn hơn, mình đã thử ngược lại cách tính của anh Virgin trong trường hợp giá trị hợp đồng không bao gồm thuế nhà thầu mà ví dụ trong Thông tư 05/2005/TT-BTC có đề cập và kết quả là OK!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều