Ad Hoc

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
AD HOC = đặc biệt, đặc nhiệm, bất thường

ad hoc meeting: cuộc họp bất thường
ad hoc committee: uỷ ban đặc biệt, uỷ ban đặc nhiệm

Thuật ngữ này liên quan đến một mục tiêu đặc biệt, ví dụ., một uỷ ban đặc nhiệm (đặc biệt) được thành lập để giải quyết một vấn đề cụ thể.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều