Ad Hoc

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
AD HOCis being concerned with a particular end or purpose, e.g., a ad hoc committee established to handle a specific subject.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
AD HOC = đặc biệt, đặc nhiệm, bất thường

ad hoc meeting: cuộc họp bất thường
ad hoc committee: uỷ ban đặc biệt, uỷ ban đặc nhiệm

Thuật ngữ này liên quan đến một mục tiêu đặc biệt, ví dụ., một uỷ ban đặc nhiệm (đặc biệt) được thành lập để giải quyết một vấn đề cụ thể.
 

BQT trực tuyến

  • MINA
    MINA
    TV Ban Quản Trị / Admin

Thành viên trực tuyến

  • azurelight
  • MINA

Xem nhiều

TEXT LINK