Ad Hoc

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
AD HOCis being concerned with a particular end or purpose, e.g., a ad hoc committee established to handle a specific subject.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
#2
AD HOC = đặc biệt, đặc nhiệm, bất thường

ad hoc meeting: cuộc họp bất thường
ad hoc committee: uỷ ban đặc biệt, uỷ ban đặc nhiệm

Thuật ngữ này liên quan đến một mục tiêu đặc biệt, ví dụ., một uỷ ban đặc nhiệm (đặc biệt) được thành lập để giải quyết một vấn đề cụ thể.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • aduy1992
Xem nhiều