Erp

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ERP can mean either Enterprise Resource Planning or Early Retirement Program. See ENTERPRISE RESOURCE PLANNING.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều