.: Yahoo: Chat, mẹo, quảng cáo & More ... :.

  • Thread starter Dami Software
  • Ngày gửi
D

Dami Software

Sơ cấp
#1
Mình creat Topic này để post mọi thứ về Yahoo cho tập trung nhé.

I. Bộ cài đặt

1. YM mới nhất (Yahoo! Messenger 8.1.0.401)
2. Y!Multi Messenger 8.0.0.508 (Chat nhiều nick 1 lúc)
3. 9.0 Beta

Note: Soft Y!Multi dựa trên nền YM mới nhất do đó phải cài YM mới nhất trước.

3. Chat không cần bộ cài (chat trực tiếp trên web):
Step1: Vào địa chỉ http://messenger.yahoo.com/
Step2: Ở phía dưới cùng, góc phải Click vào "Launch Web Messenger" để Chat.

(sưu tầm)
 
D

Dami Software

Sơ cấp
#2
Yahoo! A-Z Index

#

360°

A

Account Information
Address Book
Alerts
Answers
Anti Spyware
Ask Yahoo!
AT&T Yahoo! Dial
AT&T Yahoo! High Speed Internet
Auctions
Autos
Avatars

B

Babel Fish Translations
Banking Center
Bargains
Baseball - MLB
Bill Pay
Bookmarks
Briefcase
Business
Buzz Index

C

Calendar
Cars
Chat
Classifieds
Courses & Degrees

D

Dating
Developer Network
Dictionary
Directory
Domains
Downloads
Driving Directions
DSL

E

Education
Elections
Encyclopedia
Entertainment

F

Family Accounts
Fantasy Sports
FIFA World Cup
Finance
Flickr

G

Games
GeoCities
Golf
Greetings
Groups

H

Health
Help
Horoscopes
HotJobs

I

Insurance
International
Internet Access

J

Jobs

K

Kids

L

Loans
Local
Lottery

M

Mail
Maps
Member Directory
Merchant Solutions
Message Boards
Messenger
Mobile
Movies
Music
Mutual Funds
My Yahoo!

N

NASCAR
NBA
NCAA Basketball
NCAA Football
News
NFL
NHL
Notepad

P

Parental Controls
People Search
Personals
Pets
Photos
Picks
Podcasts
Points
Pop-Up Blocker
Premium Services
Publisher Network

R

Radio
Real Estate
Reference

S

Search
Search Marketing
Security Center
Shopping
Small Business
Soccer
Sponsor Listings
Sports
Spyware Removal
Stock Quotes

T

Taxes
Tennis
Tickets
Toolbar
Travel
TV

V

Verizon Yahoo! for DSL
Video Games

W

Wallet
Weather
Web Hosting
Widgets

Y

Yahoo! by Phone
Yahoo! Next
Yahoo! Phone Card
Yahooligans!
Yellow Pages
 
D

Dami Software

Sơ cấp
#3
#
360

Chúng ta bắt đầu với http://360.yahoo.com nhé !
Đây là trang Blog của Ya, có rất nhiều người đang có dự án ... tâm sự bằng trang này.
- Với 1 người đã có ID (Nick) ở Ya thì có thể tự vào 360 này mà không cần SignUp
- Link của 1 user ở 360 có dạng: http://360.yahoo.com/User
Ở đây User chính là Nick của bạn. E.x:
http://360.yahoo.com/doremi832005
 
D

Dami Software

Sơ cấp
#4
Chat without YM: 1 số trang Chat "siêu" trực tiếp không cần YM

http://meebo.com : IM, YM, Google Talk, Msn, Meebo
- Có hiện ảnh đại diện (Avatar)
- Hỗ trợ Unicode
- Nhanh
http://www.koolim.com : IM, YM, Google Talk, Msn, ICQ
- Không hiện Avatar
- Ko hỗ trợ Unicode
- Chậm
http://www.ebuddy.com : IM, AIM, YM
- Hiện Avatar
- Hỗ trợ Unicode
- Nhanh,
- Cho phép ~ trạng thái

(sưu tầm)
 
D

Dami Software

Sơ cấp
#5
Account Information:
http://edit.yahoo.com/config

Trang này có 1 số phần quan trọng:
Password: Change Password
Click vào Change Password để thay đổi pw:
- Đánh pw cũ
- Đánh pw mới
- Nhập lại pw mới vừa type

Như vậy các bạn muốn thay đổi pw thì cứ vào đây để Change !

+ Ở phần Edit thứ nhất có một số thông tin bạn có thể cần sửa:
Select Primary Email Address:
Alternate Email 1: Nhập vào đây địa chỉ của 1 hộp thư khác
Alternate Email 2:
Nên nhập vì nếu mail yahoo có vấn đề như vụ đứt cáp quang vừa rồi thì vẫn có thể check mail ở hộp thư khác kia.

Time Zone: Nên đặt GMT+7 với VN
Prompt for Password: Mức độ bảo mật cao với time nhỏ (tỷ lệ nghịch). Tức là nếu không cần bảo mật lắm thì bạn có thể đặt là 2 weeks. Nếu muốn bảo mật cao bạn nên chọn cứ mỗi 15 minutes sẽ đòi sign in.


+ Ở phần Edit thứ 2 không có nói chung không có gì cần thiết phải change

(sưu tầm)
 
D

Dami Software

Sơ cấp
#6
http://addresses.yahoo.com

Quản lý các địa chỉ thư trên nick của bạn: Tìm kiếm, xoá, thêm bớt ...
- Import/Export : Nhập hoặc xuất sổ địa chỉ
- Options: Thay đổi mọi thiết lập với hộp thư của bạn: màu nền của hộp thư, lọc thư, trả lời tự động, chữ ký ...

(sưu tầm)
 
D

Dami Software

Sơ cấp
#7
POP Yahoo! Mail Plus with Microsoft Outlook 98 and 2000

Để thêm một trương mục thư điện tử mới vào hồ sơ hiện tại:

Từ mục Công Cụ, chọn "Các Trương Mục". Nếu bạn không nhìn thấy Chương Trình Thuật Sĩ về Các Quy Tắc hãy đặt con trỏ lên hai phía mũi tên ở cuối danh sách để hiển thị thêm các lựa chọn khác.
Bấm nút “Thêm”.
Từ mục Thêm Vào, bấm vào mục "Thư".
Trong ô Tên Hiển Thị, đánh vào tên mà bạn muốn xuất hiện khi bạn gửi thư, và bấm nút “Tiếp Tục”.
Trong ô Địa Chỉ Thư Điện Tử, nhập vào địa chỉ Yahoo! Thư (ví dụ như "user@yahoo.com.vn") và bấm nút “Tiếp Tục”.
Trong ô có ghi "Máy chủ nhận thư của tôi là..”. chọn máy chủ "POP3".
Đánh "pop.mail.yahoo.com" vào trong ô Máy Chủ Nhận Thư (POP3 hoặc IMAP).
Đánh "smtp.mail.yahoo.com" vào trong ô Máy Chủ Gửi Thư (SMTP)
Bấm nút “Tiếp Tục”.
Trong ô Tên Trương Mục, đánh vào Tên Truy Nhập Yahoo! Thư (địa chỉ thư điện tử của bạn không có "@yahoo.com.vn").
Trong ô Mật Khẩu, nhập vào mật khẩu Yahoo! Thư.
Đánh dấu vào phần "Nhớ Mật Khẩu", nếu bạn không muốn Outlook nhắc bạn ghi mật khẩu mỗi khi bạn kiểm tra thư.
Đừng đánh dấu vào ô bên cạnh "Đăng nhập bằng Thẩm Định Quyền Mật Khẩu Bảo Mật (SPA)”.
Bấm nút “Tiếp Tục”.
Chọn dạng kết nối thích hợp trong mục có tiêu đề "Bạn Muốn Kết Nối Internet Theo Phương Pháp Nào".
Nếu bạn chọn "Kết nối bằng đường dây điện thoại", bạn sẽ cần phải chọn một đường kết nối bằng cách quay số trong chương trình Thuật Sĩ Kết Nối Bằng Cách Quay Số và bấm nút “Tiếp Tục”.
Bấm nút Kết Thúc
Quan trọng:Máy chủ SMTP của Yahoo! Thư hiện yêu cầu phải có thẩm định quyền truy cập. Để bật thông số thiết lập này, hãy làm theo các bước sau đây:

Từ mục Công Cụ, chọn "Các Trương Mục".
Chọn phần "Thư".
Chọn trương mục Yahoo! Thư, sau đó bấm vào mục "Các Đặc Điểm".
Bấm vào mục "Các Máy Chủ".
Đánh dấu vào ô bên cạnh "Máy Chủ Của Tôi Yêu Cầu Phải Có Thẩm Định Quyền Sử Dụng".
Xin kiểm tra lại để chắc chắn là ô "Đăng nhập bằng Thẩm Định Quyền Mật Khẩu Bảo Mật" không được đánh dấu.
Bấm "OK".
Để kiểm soát việc xóa thư từ máy chủ của Yahoo! Thư:

Từ mục Công Cụ, chọn "Các Trương Mục".
Bấm vào mục "Thư".
Chọn trương mục Yahoo! Thư, sau đó bấm vào mục "Các Đặc Điểm".
Bấm vào mục "Chi Tiết"
Đánh dấu vào phần "Để lại một bản sao của các thư trên máy chủ", nếu bạn muốn lưu lại các thư Yahoo! Thư trên máy chủ của Yahoo! Thư cũng như trên máy tính. Lưu ý rằng nếu thiết lập chương trình khách thư điện tử của bạn xóa các thư từ máy chủ, các thư của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ đó. Một khi các thư đã bị xóa, chúng tôi không thể lấy lại được các thư này.
Bấm "OK".
Đóng Microsoft Outlook và khởi động lại.
Nếu ISP của bạn chặn cổng 25 hoặc nếu bạn không thể gửi thư, bạn sẽ cần phải sử dụng cổng 587 khi gửi thư qua máy chủ SMTP của Yahoo!. Để thực hiện thay đổi này, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

Từ mục "Các Công Cụ", chọn "Các Trương Mục"
Chọn trương mục POP Yahoo! của bạn và bấm nút "Các Đặc Điểm".
Bấm vào mục "Chi Tiết".
Bên cạnh "Máy chủ gửi thư (SMTP), thay cổng 25 thành 587
Bấm nút "Áp Dụng", sau đó bấm "OK" và "Đóng"

(sưu tầm)
 
D

Dami Software

Sơ cấp
#8
Tìm địa chỉ người CHAT với mình:

Trước tiên không tính tới trường hợp Fake IP dùng Sock, Proxy...

IP của PC trên LAN (người quản trị LAN quản lý, cài đặt) khác hoàn toàn IP của PC trên Internet (người quản trị của nhà cung cấp-ISP quản lý, cài đặt).

Và đặc biệt là ở VN, đảm bảo biết chính xác 100% là không xảy ra (thường là ADSL với Dynamic IP-> thay đổi thường xuyên) -> Có ai định "làm gì" bạn từ CHAT từ cũng không nên lo sợ lắm.

Bây giờ ta đi vào chủ đề chính:
Step1: Tắt hết các trình duyệt, các kết nối đang mở (để đảm bảo giảm thiểu số connect).
Step2: Log in Y!M
Step3: Chat với victim
Step4: Start/Run/Gõ CMD/ Gõ NETSTAT -a

Cái nào có đuôi Establisted là IP của người CHAT với bạn.

P.S: Dùng lệnh Ipconfig/all để kiểm tra thấy 2 sự khác biệt

Ethernet adapter Local Area Connection:
IP Address. . . . . . . . . . . . : XXX.XXX.XXX.XXX (IP của PC trên LAN)

PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface:
IP Address. . . . . . . . . . . . : YYY.YYY.YYY.YYY (IP của PC trên Internet)

Để kiểm tra chính xác IP (internet) của bạn có thể vào http://vietkim99.googlepages.com sẽ có !

(sưu tầm)
 
V

vertumnus

Sơ cấp
23/1/07
14
1
0
sao diêm vương
#9
sao mình ko tìm thấy
Ở phía dưới cùng, góc phải Click vào "Launch Web Messenger" để Chat.
mình ko thấy cái này ở góc phải
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều