Avoidable Cost

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AVOIDABLE COST is the amount of expense that would not occur if a particular decision were to be implemented (e.g., if an employee is laid off at a company that is self-insured for unemployment compensation, the avoidable cost is total direct salary less payments for unemployment benefits plus savings in employee benefits).
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
H

HOA NGUYEN 75

Sơ cấp
26/8/08
6
0
0
Bình Dương
Avoidable cost : Chi phí có thể tránh được
Chi phí không phải chịu nếu như một hoạt động nào đó được ngừng lại, ví dụ như việc thôi sx một sản phẩm nào đó
(Trích từ Từ điển tài chính Anh-Việt, NXB GTVT)
 

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
439
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
320
T
W
Trả lời
0
Lượt xem
18K
W
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều