Điều chỉnh giảm TK 154 cho công trình

  • Thread starter Lê Thu Trang
  • Ngày gửi
L

Lê Thu Trang

Thành viên thân thiết
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
#1
Chào các bạn!
Năm 2006 công ty mình có đến hơn 30 công trình cải tạo sữa chữa nhỏ. Một số đã làm xong trong năm nên mình đã xuất hóa đơn ra còn một vài cái làm chưa xong nên mình để dở dang sang năm 2007.
Một điều không may là bộ phận bóc vật tư in cho mình một công trình nhưng sữa chữa một ít về tên và thời hạn bắt đầu thi công và kết thúc, và cắt bớt đi một số vật tư do đó mình đã xuất vật tư cho một công trình nhưng xuất 2 lần trong năm 2006 (giá trị công trình 6.520.000đ). Một thì đã quyết toán và xuất hóa đơn năm 2006, một công trình cũng là của nó thì lại để dở dang sang năm 2007.
Mình phải điều chỉnh giảm tài khoản 154 đó, nhưng số vật tư đã xuất năm 2006 rồi và kết chuyển chi phí 621, 622 vào TK 154 năm 2006 rồi và để dở dang năm 2007. Khi điều chỉnh mình phải điều chỉnh như thế nào trong năm 2007.
Mong các bạn chỉ giúp mình với.
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#2
Chào các bạn!
Năm 2006 công ty mình có đến hơn 30 công trình cải tạo sữa chữa nhỏ. Một số đã làm xong trong năm nên mình đã xuất hóa đơn ra còn một vài cái làm chưa xong nên mình để dở dang sang năm 2007.
Một điều không may là bộ phận bóc vật tư in cho mình một công trình nhưng sữa chữa một ít về tên và thời hạn bắt đầu thi công và kết thúc, và cắt bớt đi một số vật tư do đó mình đã xuất vật tư cho một công trình nhưng xuất 2 lần trong năm 2006 (giá trị công trình 6.520.000đ). Một thì đã quyết toán và xuất hóa đơn năm 2006, một công trình cũng là của nó thì lại để dở dang sang năm 2007.
Mình phải điều chỉnh giảm tài khoản 154 đó, nhưng số vật tư đã xuất năm 2006 rồi và kết chuyển chi phí 621, 622 vào TK 154 năm 2006 rồi và để dở dang năm 2007. Khi điều chỉnh mình phải điều chỉnh như thế nào trong năm 2007.
Mong các bạn chỉ giúp mình với.
Bạn có thể nói rõ hơn được không? Tôi đọc không hiểu gì cả.
 
L

Lê Thu Trang

Thành viên thân thiết
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
#3
Bạn có thể nói rõ hơn được không? Tôi đọc không hiểu gì cả.
Cám ơn bạn!
Điều này có nghĩa là một công trình nhưng mình xuất vật tư và phân bổ nhân công 2 lần. Một lần thì mình xuất vào tháng 1/2006. Đến cuối năm chỉnh sửa và thay đổi tên công trình, thay đổi thời hạn thực hiện công trình trên bảng phân tích vật tư mình không nhận ra là mình đã xuất vật tư tháng 1/2006 nên mình lại xuất ra một lần nữa vào T12/2006 và kết chuyển sang TK154 và để dở dang sang năm 2007.
Đến cuối năm nay mình làm báo cáo mới phát hiện ra một trong số những công trình để dở dang không có hợp đồng, và quyết toán thanh toán. Rà soát lại biết là đã xuất vật tư cho một công trình hai lần.
Bạn hiểu ý mình chưa. Công trình đó vẫn để dở dang trên TK 154 đến cho giờ nên không liên quan gì đến điều chỉnh thuế
Công việc kế toán của mình là giờ phải điều chỉnh giảm trên TK 154, nhưng còn chưa định hướng được là điều chỉnh giảm theo cách gì.
Các bạn tham vấn giúp mình với.
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#4
Cám ơn bạn!
Điều này có nghĩa là một công trình nhưng mình xuất vật tư và phân bổ nhân công 2 lần. Một lần thì mình xuất vào tháng 1/2006. Đến cuối năm chỉnh sửa và thay đổi tên công trình, thay đổi thời hạn thực hiện công trình trên bảng phân tích vật tư mình không nhận ra là mình đã xuất vật tư tháng 1/2006 nên mình lại xuất ra một lần nữa vào T12/2006 và kết chuyển sang TK154 và để dở dang sang năm 2007.
Đến cuối năm nay mình làm báo cáo mới phát hiện ra một trong số những công trình để dở dang không có hợp đồng, và quyết toán thanh toán. Rà soát lại biết là đã xuất vật tư cho một công trình hai lần.
Bạn hiểu ý mình chưa. Công trình đó vẫn để dở dang trên TK 154 đến cho giờ nên không liên quan gì đến điều chỉnh thuế
Công việc kế toán của mình là giờ phải điều chỉnh giảm trên TK 154, nhưng còn chưa định hướng được là điều chỉnh giảm theo cách gì.
Các bạn tham vấn giúp mình với.
Xem như bạn đã phân bổ cho một công trình không hề tồn tại do sai mã...
Đầu tiên bạn phải xác định là đã "xuất vật tư sai" hay "phân bổ sai".
Xuất vật tư sai có vẻ không có lý, trừ khi bạn chỉ xuất trên giấy tờ (đối phó). Do đó trường hợp này chỉ có thể hiểu (hay bắt buộc phải được hiểu) là phân bổ sai.
Bạn so sánh số chi phí 6.250.000 so với tổng chi phí của năm 2006 là bao nhiêu%, và tùy công ty xem bao nhiêu% là trọng yếu hay không (Thông thường công ty tôi dưới 5% xem là không trọng yếu). Tùy vào tính chất là trọng yếu hay không trọng yếu mà bạn có những bút toán điều chỉnh sai sót cho phù hợp (Bạn tìm đọc CM29 và thông tư 20/2006/TT-BTC hướng dẫn để xử lý).
Nếu là sai sót trọng yếu:
- Phân bổ lại vào các công trình có sử dụng vật tư trong kỳ có xuất vật tư 6.250.000.
- Điều chỉnh lại các tài khoản tương ứng.
- Điều chỉnh lại số dư đầu kỳ và số so sánh của BCTC 2007
Nếu là sai sót không trọng yếu:
Kết chuyển hết vào giá vốn trong năm 2007.
 
L

Lê Thu Trang

Thành viên thân thiết
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
#5
Xem như bạn đã phân bổ cho một công trình không hề tồn tại do sai mã...
Đầu tiên bạn phải xác định là đã "xuất vật tư sai" hay "phân bổ sai".
Xuất vật tư sai có vẻ không có lý, trừ khi bạn chỉ xuất trên giấy tờ (đối phó). Do đó trường hợp này chỉ có thể hiểu (hay bắt buộc phải được hiểu) là phân bổ sai.
Bạn so sánh số chi phí 6.250.000 so với tổng chi phí của năm 2006 là bao nhiêu%, và tùy công ty xem bao nhiêu% là trọng yếu hay không (Thông thường công ty tôi dưới 5% xem là không trọng yếu). Tùy vào tính chất là trọng yếu hay không trọng yếu mà bạn có những bút toán điều chỉnh sai sót cho phù hợp (Bạn tìm đọc CM29 và thông tư 20/2006/TT-BTC hướng dẫn để xử lý).
Nếu là sai sót trọng yếu:
- Phân bổ lại vào các công trình có sử dụng vật tư trong kỳ có xuất vật tư 6.250.000.
- Điều chỉnh lại các tài khoản tương ứng.
- Điều chỉnh lại số dư đầu kỳ và số so sánh của BCTC 2007
Nếu là sai sót không trọng yếu:
Kết chuyển hết vào giá vốn trong năm 2007.
Cám ơn bạn đã hiểu phần nào ý mình. Đúng là bên mình chỉ xuất trên giấy tờ bỡi công ty nhỏ và không tổ chức ghi chép khi xuất vật tư từng công trình một. Các công ty thường thích tiết kiệm chi phí kiểu vậy mà.
Phần nhân công đã phân bổ mình sẽ điều chỉ chi phí phân bổ sang các công trình khác bằng cách hạch toán N622 (chi tiết công trình)/ Có TK154
Còn các vật tư hoàn nhập bằng cách N152/C154 và xuất phân bổ cho các công trình trong năm 2007.
Bạn thấy sao?
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#6
Cám ơn bạn đã hiểu phần nào ý mình. Đúng là bên mình chỉ xuất trên giấy tờ bỡi công ty nhỏ và không tổ chức ghi chép khi xuất vật tư từng công trình một. Các công ty thường thích tiết kiệm chi phí kiểu vậy mà.
Phần nhân công đã phân bổ mình sẽ điều chỉ chi phí phân bổ sang các công trình khác bằng cách hạch toán N622 (chi tiết công trình)/ Có TK154
Còn các vật tư hoàn nhập bằng cách N152/C154 và xuất phân bổ cho các công trình trong năm 2007.
Bạn thấy sao?
Rất khó giải thích khi bạn hoàn nhập vật tư, sao lại cả năm mới phát hiện? Rất vô lý nếu đã xuất vật tư rồi mà lại phủ nhận là không xuất!!! Nếu vật tư xuất rồi mà không sử dụng thì kế toán phải biết ngay (hay ít ra thủ kho biết). Như tôi nói ở trên, điều này chỉ có thể giải thích là vật tư đã xuất thực nhưng kế toán phân bổ sai.
 
D

dinhbinh123

Sơ cấp
#7
Cám ơn bạn đã hiểu phần nào ý mình. Đúng là bên mình chỉ xuất trên giấy tờ bỡi công ty nhỏ và không tổ chức ghi chép khi xuất vật tư từng công trình một. Các công ty thường thích tiết kiệm chi phí kiểu vậy mà.
Phần nhân công đã phân bổ mình sẽ điều chỉ chi phí phân bổ sang các công trình khác bằng cách hạch toán N622 (chi tiết công trình)/ Có TK154
Còn các vật tư hoàn nhập bằng cách N152/C154 và xuất phân bổ cho các công trình trong năm 2007.
Bạn thấy sao?
Tốt nhất bạn nên để nguyên số dư phần xuất thừa trên TK 154 (coi như chưa sử dụng) và chuyển sang công trình khác vào kỳ hạch toán mới. Chứ hoàn nhập thì chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này"
 
H

HoangThanhsd5

Thành viên thân thiết
24/8/06
50
0
6
Ha noi
#8
Theo tôi bạn xem năm 2007 có công trình nào tương tự như vậy mà có lãi thì đưa thẳng nó vào 632 để xác định kết quả. Nếu các CT của bạn nhỏ không đủ bù đắp hết cho một công trình thì chia nhỏ nó ra. không nên hạch toán điều chỉnh làm gì. Vì giá trị này theo tôi là quá nhỏ, không trọng yếu.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều