Lại chuyện khai thuế TNDN tạm tính

  • Thread starter tochat
  • Ngày gửi
T

tochat

Sơ cấp
20/12/07
56
0
0
Hà Nội
#1
Chào các bạn!
Hôm nay ngồi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính cho công ty theo hướng dẫn của BTC hướng dẫn kê khai thuế TNDN có một số chỗ mình vẫn chưa hiểu và chưa biết cách làm như thế nào
Vấn đề là như thế này
STT Chỉ tiêu
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10]
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [11]
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12]
4 ĐIều chỉnh tăng lợi nhuận [13]
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận [14]
6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15]
7 Thu nhập chịu thuế([16]=[12]+[13]-[14]-[15] [16]
8 Thuế suất thuế TNDN [17]
9 Thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm [18]
10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]*[17]-[18]) [19]
:flower:Những chỉ tiêu số 10,11,12,13,14,15,16 thì mình có thể hiểu còn ở chỉ tiêu 17 thì mình có thắc mắc là DN mới thành lập thì mức thuế suất đây là 28% hay là 0% hay là mức thuế nào vì DN phần mềm được miễn giảm thuế trong 4 năm đầu và chịu 50% thuế trong vòng 9 năm sau
- Ở chi tiêu 18: thuế TNDN dự kiến miễn, giảm thì phải tính như thế nào trong trường hợp doanh thu của mình là 20tr+ DN mới thành lập thuộc lĩnh vực phần mềm và được miễn giảm thuế trong vòng 4 năm đầu khi thành lập
Ở hướng dẫn còn nói rõ rằng DN tự xác định số thuế TNDN dự kiến được miến, giảm theo điều kiện ưu đãi được hưởng. xin hỏi là điều kiện ưu đãi này nằm trong thông tư hay nghị định nào giành riêng cho DN phần mềm không các bạn. Mình muốn xin một hướng dẫn chi tiết để có thể lập bảng giải trình với cơ quan thuế
Rất mong các anh chị và các bạn giúp đỡ gửi hồi đáp cho mình vào địa chỉ thaokt46@yahoo.com
:thanx:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
#2
Chào các bạn!
Hôm nay ngồi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính cho công ty theo hướng dẫn của BTC hướng dẫn kê khai thuế TNDN có một số chỗ mình vẫn chưa hiểu và chưa biết cách làm như thế nào
Vấn đề là như thế này
STT Chỉ tiêu
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10]
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [11]
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12]
4 ĐIều chỉnh tăng lợi nhuận [13]
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận [14]
6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15]
7 Thu nhập chịu thuế([16]=[12]+[13]-[14]-[15] [16]
8 Thuế suất thuế TNDN [17]
9 Thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm [18]
10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]*[17]-[18]) [19]
:flower:Những chỉ tiêu số 10,11,12,13,14,15,16 thì mình có thể hiểu còn ở chỉ tiêu 17 thì mình có thắc mắc là DN mới thành lập thì mức thuế suất đây là 28% hay là 0% hay là mức thuế nào vì DN phần mềm được miễn giảm thuế trong 4 năm đầu và chịu 50% thuế trong vòng 9 năm sau
- Ở chi tiêu 18: thuế TNDN dự kiến miễn, giảm thì phải tính như thế nào trong trường hợp doanh thu của mình là 20tr+ DN mới thành lập thuộc lĩnh vực phần mềm và được miễn giảm thuế trong vòng 4 năm đầu khi thành lập
Ở hướng dẫn còn nói rõ rằng DN tự xác định số thuế TNDN dự kiến được miến, giảm theo điều kiện ưu đãi được hưởng. xin hỏi là điều kiện ưu đãi này nằm trong thông tư hay nghị định nào giành riêng cho DN phần mềm không các bạn. Mình muốn xin một hướng dẫn chi tiết để có thể lập bảng giải trình với cơ quan thuế
Rất mong các anh chị và các bạn giúp đỡ gửi hồi đáp cho mình vào địa chỉ thaokt46@yahoo.com
:thanx:


- Chỉ tiêu [17]: thuế suất: 28%

- Chỉ tiêu [18]: = số thuế được miễn or giảm
 
T

tochat

Sơ cấp
20/12/07
56
0
0
Hà Nội
#3
- Chỉ tiêu [17]: thuế suất: 28%

- Chỉ tiêu [18]: = số thuế được miễn or giảm
Bạn ơi !
DN mình mới thành lập và đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế. Bạn xem lại giúp mình với
Cảm ơn bạn nhiều
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#4
DN của mình cũng hoạt động bên phần mềm. Ở mục thuế suất, bạn đánh 10% (DN hoạt động trong lĩnh vực phần mềm chịu thuế suất 10%, miễn thuế 4 năm đầu thành lập, giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo). Ở mục số thuế miễn giảm, bạn đánh toàn bộ số thuế mà bên bạn được hưởng {Thường nó bằng (DT - CP)*10%}.
Thân!
 
Sửa lần cuối:
T

tochat

Sơ cấp
20/12/07
56
0
0
Hà Nội
#6
Chào các bạn!
Hôm nay ngồi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính cho công ty theo hướng dẫn của BTC hướng dẫn kê khai thuế TNDN có một số chỗ mình vẫn chưa hiểu và chưa biết cách làm như thế nào
Vấn đề là như thế này
STT Chỉ tiêu
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10]
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [11]
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12]
4 ĐIều chỉnh tăng lợi nhuận [13]
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận [14]
6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15]
7 Thu nhập chịu thuế([16]=[12]+[13]-[14]-[15] [16]
8 Thuế suất thuế TNDN [17]
9 Thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm [18]
10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]*[17]-[18]) [19]
:flower:Những chỉ tiêu số 10,11,12,13,14,15,16 thì mình có thể hiểu còn ở chỉ tiêu 17 thì mình có thắc mắc là DN mới thành lập thì mức thuế suất đây là 28% hay là 0% hay là mức thuế nào vì DN phần mềm được miễn giảm thuế trong 4 năm đầu và chịu 50% thuế trong vòng 9 năm sau
- Ở chi tiêu 18: thuế TNDN dự kiến miễn, giảm thì phải tính như thế nào trong trường hợp doanh thu của mình là 20tr+ DN mới thành lập thuộc lĩnh vực phần mềm và được miễn giảm thuế trong vòng 4 năm đầu khi thành lập
Ở hướng dẫn còn nói rõ rằng DN tự xác định số thuế TNDN dự kiến được miến, giảm theo điều kiện ưu đãi được hưởng. xin hỏi là điều kiện ưu đãi này nằm trong thông tư hay nghị định nào giành riêng cho DN phần mềm không các bạn. Mình muốn xin một hướng dẫn chi tiết để có thể lập bảng giải trình với cơ quan thuế
Rất mong các anh chị và các bạn giúp đỡ gửi hồi đáp cho mình vào địa chỉ thaokt46@yahoo.com
:thanx:


Nội dung của tờ khai thì mình có thể hiểu được rồi nhưng đến chỉ tiêu số 18: Thuế TNDN dự kiến được miễn giảm thì ở trong tài liệu hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế TNDN theo quý có đoạn :
- Chỉ tiêu [18] - Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm là số thuế dự kiến được miễn giảm của các hoạt động, dự án đủ điều kiện được ưu đãi miễn, giảm trong kỳ và được xác định bằng cách lấy tổng thu nhập chịu thuế của các hoạt động, dự án được miễn, giảm quý nhân với (x) thuế suất thuế TNDN nhân với (x) tỷ lệ thuế TNDN được miễn (100%), giảm (50%).
Khi khai số thuế dự kiến miễn giảm, cơ sở kinh doanh phải gửi kèm bản giải trình về: điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm; thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi; thời gian được miễn, giảm.

Đoạn cuối là khi khai số thuế dự kiến miễn, giảm cơ sở kinh doanh phải gửi kèm bản giải trình về:"...............". XIn hỏi : Với một DN phần mềm mới thành lập năm 2007 thì điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi và miễn giảm là như thế nào có thông tư nào nói rõ về vấn đề này không?
- Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian được miến, giảm là ? lâu theo thông tư nào?
Bạn nào biết chỉ giúp mình với sắp hết hạn nộp báo cáo rồi
 
B

banmai

Sơ cấp
18/11/05
24
0
1
HaNoi
#7
Bạn có thể tham khảo Nghị định 108/2006/ND-CP và Thông tư 134/2007/TT-BTC, sx va làm dv phần mềm thuộc DM A đó- lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư ; mức ưu đãi và thuế suất ưu đãi trong TT 134 ghi rất cụ thể, bạn đọc kỹ nhé! Thân
 
nguyenhuyen

nguyenhuyen

Trung cấp
21/9/07
261
0
0
TP Bắc Ninh
#8
Chào các bạn!
Hôm nay ngồi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính cho công ty theo hướng dẫn của BTC hướng dẫn kê khai thuế TNDN có một số chỗ mình vẫn chưa hiểu và chưa biết cách làm như thế nào
Vấn đề là như thế này
STT Chỉ tiêu
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10]
2 Chi phí phát sinh trong kỳ [11]
3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12]
4 ĐIều chỉnh tăng lợi nhuận [13]
5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận [14]
6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15]
7 Thu nhập chịu thuế([16]=[12]+[13]-[14]-[15] [16]
8 Thuế suất thuế TNDN [17]
9 Thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm [18]
10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]*[17]-[18]) [19]
:flower:Những chỉ tiêu số 10,11,12,13,14,15,16 thì mình có thể hiểu còn ở chỉ tiêu 17 thì mình có thắc mắc là DN mới thành lập thì mức thuế suất đây là 28% hay là 0% hay là mức thuế nào vì DN phần mềm được miễn giảm thuế trong 4 năm đầu và chịu 50% thuế trong vòng 9 năm sau
- Ở chi tiêu 18: thuế TNDN dự kiến miễn, giảm thì phải tính như thế nào trong trường hợp doanh thu của mình là 20tr+ DN mới thành lập thuộc lĩnh vực phần mềm và được miễn giảm thuế trong vòng 4 năm đầu khi thành lập
Ở hướng dẫn còn nói rõ rằng DN tự xác định số thuế TNDN dự kiến được miến, giảm theo điều kiện ưu đãi được hưởng. xin hỏi là điều kiện ưu đãi này nằm trong thông tư hay nghị định nào giành riêng cho DN phần mềm không các bạn. Mình muốn xin một hướng dẫn chi tiết để có thể lập bảng giải trình với cơ quan thuế
Rất mong các anh chị và các bạn giúp đỡ gửi hồi đáp cho mình vào địa chỉ thaokt46@yahoo.com
:thanx:

bạn ah.Trong lĩnh vực phầnmềm ko phải đều được miễn giảm thuế hết đâu.hôm qua mình lên chi cục thuế được chị quản lý bảo rằng với dịch vụ cho thuê máy chủ thì thuế gtgt là 10%.Nên khi tính thuế TNDN phải tách ra bạn ah.DT của dv thuê máy chủ thì phải đóng TTNDN là 28% đó.:wall:
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • daongocnam0603
Xem nhiều