HOÀN THIỆN HÌNH THỨC KẾ TOÁN

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Hình thức kế toán hiện hành đang áp dụng tại VN là các hình thức được quy định theo quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1.11.1995 của Bộ tài chính. Đây là các hình thức kế toán thủ công áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp bao gồm:

Hình thức kế toán nhật ký chung, hình thức kế toán nhật ký - sổ cái, hình thức kế toán chứng từ ghi sổ và hình thức kế toán nhật ký chứng từ.

1. Đánh giá thực trạng hình thức kế toán áp dụng ở VN

Mặc dù mới được ban hành gần đây song trước những đòi hỏi của yêu cầu hòa nhập vào thông lệ kế toán thế giới, yêu cầu vi tính hóa công tác kế toán đã bộc lộ những tồn tại cần được hoàn thiện.

a. Về số lượng các hình thức kế toán

Việc tiếp tục duy trì nhiều hình thức kế toán đã làm phát sinh trong thực tế một số tình trạng như:

- Sử dụng tùy tiện mẫu sổ của nhiều hình thức kế toán trong hệ thống sổ của doanh nghiệp.

- Việc tìm hiểu, học tập để làm kế toán gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với hình thức nhật ký chứng từ.

Vì có nhiều hình thức kế toán trong điều kiện thủ công nên khi tổ chức kế toán bằng máy người ta cũng dựa vào các hình thức kế toán này để lập trình cho máy. Thực là sai lầm khi mang tất cả các sổ sách của một hình thức kế toán nào đó vào trong chương trình. Sở dĩ như vậy, một phần là do sự định chế của chế độ sổ sách hiện hành, một phần là do chưa nhận thức đẩy đủ bản chất của các hình thức kế toán thủ công và kế toán bằng máy vi tính.

b. Về qui trình ghi chép trong các hình thức kế toán

Trong thực tế, thường doanh nghiệp không tôn trọng đầy đủ quy trình ghi chép của mỗi hình thức như trong hình thức chứng từ ghi sổ có rất ít doanh nghiệp mở sổ đăng ký chứng từ ghi sổ hoặc quy định mỗi chứng từ ghi sổ được lập cho mỗi nghiệp vụ, nếu có nhiều nghiệp vụ cùng loại thì có thể lập chung trong một chứng từ ghi sổ, nhưng trong thực tế người ta lập chứng từ ghi sổ như ghi vào nhật ký chung, nghĩa là tất caœ các nghiệp vụ có nội dung khác nhau đều có thể ghi chung trong một chứng từ ghi sổ...

c. Về vấn đề mở sổ, ghi chép, khóa sổ, sửa chữa, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán.

Trong chế độ sổ sách kế toán hiện hành đã có những qui định khá đầy đủ và chặt chẽ về mở sổ, ghi chép, khóa sổ, sửa chữa, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán. Tuy nhiên những qui định này chỉ thích hợp với điều kiện kế toán thủ công, còn trong điều kiện kế toán bằng máy chế độ chỉ đưa ra những qui định giới hạn trong hai vấn đề là in sổ và sửa chữa sổ. Theo chúng tôi thì quiđịnh trên chỉ có tính chất tạm thời, không giải quyết được những vấn đề cơ bản của tổ chức kế toán bằng máy vi tính.

Tất cả những nhược điểm nêu trên cho thấy sự cần thiết phải hoàn thiện chúng.

2. Nội dung và giải pháp hoàn thiện hình thức kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính trong công tác kế toán

a. Trong điều kiện sử dụng máy tính điện tử, thì sổ sách kế toán vận động và phát triển theo quy luật - trở về hình thức ban đầu của nó là nhập chung với tài khoản, chứng từ nhưng ở trình độ cao hơn. Quy luật vận động này được chứng minh như sau.

Tài khoản đã ra đời như một trong những phương pháp đầu tiên của kế toán và khi chứng từ chưa tách khỏi sổ sách thì chứng từ, tài khoản, sổ sách chỉ là một. Năm 1494, Luca Pacioli đã dựa vào tài khoản và phương pháp ghi sổ kép để hoạch định việc ghi chép đã đánh dấu bước khởi đầu cho việc xác lập quá trình ghi chép một cách có hệ thống. ƠŒ Nga vào nửa đầu thế kỷ 20 ngoài các hình thức cũ còn xuất hiện hình thức chứng từ ghi sổ và nhật ký chứng từ, khi xây dựng chúng người ta muốn nhắm đến mục đích là tiết kiệm tối đa chi phí ghi sổ và tạo thuận lợi cho phân công lao động kế toán. Có thể nói vào nửa đầu thế kỷ 20 hình thức kế toán đã có những bước phát triển hợp lý nhằm phát huy vai trò của kế toán là hệ thống thông tin, là ngôn ngữ kinh doanh. Nhưng ngày nay, sự tiến bộ của khoa học máy tính đã làm biến đổi chất lượng, số lượng, cũng như giá thành của máy, đặc biệt là các thế hệ máy thứ tư và thứ năm; sự biến đổi này cũng đã làm thay đổi một cách căn bản quá trình tổ chức công tác kế toán khi áp dụng máy vi tính. Một trong những biến đổi căn bản đó là tất cả những thông tin của chứng từ, tài khoản, sổ sách đều nằm chung trong bộ nhớ của máy vi tính, nếu cần in ra giấy để xác nhận tính hợp pháp của thông tin thì máy vi tính có thể thực hiện vào bất kỳ lúc nào. Như vậy có thể dễ dàng nhận thấy, xét về mặt hình thức, trong điều kiện sử dụng máy vi tính thì chứng từ, tài khoản, sổ sách chỉ là một - điều này có nghĩa là chúng đã vận động theo quy luật lập lại hình thức ban đầu ở thời kỳ sơ khai của kế toán khi mà khái niệm chứng từ chưa tách khỏi khái niệm sổ sách, điểm khác biệt trước đây với hiện nay là: nếu trước đây, người ta không thể tách ra chứng từ, tài khoản, sổ sách thì hiện nay với sự giúp đỡ của máy vi tính người ta có thể tách ra bất kỳ lúc nào.

Việc xác định quy luật trên có ý nghĩa quan trọng trong định hướng tổ chức công tác kế toán và nghiên cứu kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính, nó là cơ sở lý luận cho các định hướng và quá trình nghiên cứu này.

b. Trong tương lai, ở VN chỉ nên có một hình thức kế toán (hình thức về sổ sách và quy trình kế toán).

Có nhiều lý do để giải thích về điều này.

Một là, những nguyên nhân thúc đẩy các chuyên gia kế toán nghiên cứu các hình thức kế toán mới như tạo ra sự phân công lao động một cách dễ dàng, hạn chế việc ghi chép trùng lắp, tổ chức ghi chép trên cơ sở chi phí lao động và phương tiện vật chất tối thiểu...không có cơ sở để tiếp tục tồn tại khi áp dụng máy tính điện tử vào công tác kế toán. Thực ra, chỉ ở VN, các nước thuộc Liên Xô (cũ) và số ít các nước khác là sử dụng nhiều hình thức kế toán, còn phần lớn các nước trên thế giới đều chỉ sử dụng một hình thức kế toán duy nhất. Nếu ở VN chỉ sử dụng một hình thức kế toán thì đó cũng là điều phù hợp với thông lệ thế giới.

Hai là, nếu chỉ sử dụng một hình thức kế toán thì sẽ tạo thuận lợi cho công tác kế toán hơn vì dễ thống nhất trong việc mở sổ, dễ học tập, thực hành và đặc biệt là tạo thuận lợi cho việc kiểm soát công tác tổ chức kế toán của các doanh nghiệp.

Ba là, thực tế cho thấy rằng ở VN các doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng máy vi tính trong công tác kế toán nhất là trong các doanh nghiệp lớn và vừa. Nếu vậy, thì sử dụng nhiều hình thức kế toán trong điều kiện thủ công là không cần thiết.

Bốn là, cần thấy rằng quy luật phát triển của hình thức kế toán không còn theo hướng thủ công, nếu tiếp tục theo hướng này sẽ đi vào bế tắc, thực tế đã chứng minh điều đó, nếu tính từ năm 1949 là năm hình thức kế toán thủ công cuối cùng ra đời ở Nga là hình thức nhật ký - chứng từ thì từ đó đến nay không còn một hình thức kế toán thủ công nào ra đời nữa.

Như vậy, trong điều kiện sử dụng máy tính điện tử thì chỉ cần có một hình thức kế toán thủ công nhằm giới thiệu các phương pháp kế toán và là căn cứ hướng dẫn thiết kế hệ thống thông tin phục vụ cho việc viết chương trình cho máy. Vấn đề đặt ra là hình thức kế toán duy nhất được lựa chọn là hình thức nào: nhật ký chung, nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ hay nhật ký - chứng từ? Phương án chọn hình thức nhật ký chung là phù hợp hơn cả vì những lý do sau đây:

Trước hết phải kể đến lý do là hình thức nhật ký chung với sổ nhật ký chung (General journal), sổ cái tổng hợp (General ledger), sổ chi tiết (Subsidiary ledger accounts) là hình thức được sử dụng phổ biến ở các nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Úc, Singapore...Việc sử dụng hình thức nhật ký chung sẽ tạo ra cơ sơœ hòa nhập kế toán VN với thông lệ kế toán thế giới. Hơn nữa nó cũng tạo ra tiền đề thuận lợi cho việc yêu cầu các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài thực thi chế độ kế toán VN (nếu có thay đổi điều khoản về chề độ kế toán trong Luật đầu tư).

Hai là, hình thức nhật ký chung là hình thức đơn giản, dễ làm, dễ học. Trong xu thế thế các doanh nghiệp vừa và lớn có khả năng đi trước một bước trong việc vi tính hóa công tác kế toán, thì hình thức nhật ký chung hoàn toàn thích hợp với các doanh nghiệp còn lại và doanh nghiệp nhỏ chưa có đủ điều kiện để vi tính hóa công tác kế toán nhất là trong điều kiện của VN hiện nay.

3. Qui định tổ chức sổ sách kế toán và quy trình kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính trong công tác kế toán

Để đề ra những qui định cụ thể về tổ chức sổ sách kế toán và qui trình kế toán trước hết cần phải hiểu được đặc điểm của sổ sách kế toán và qui trình kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính.

a. Đặc điểm sổ sách kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính

Trong điều kiện kế toán thủ công, việc sử dụng sổ sách kế toán để ghi nhận thông tin thực chất là thực hiện bước hệ thống hóa thông tin mà nếu không có bước này thì nhân viên kế toán không thể có thông tin hữu ích phục vụ cho quản lý. Nhưng khi chuyển sang kế toán bằng máy tính điện tử do khả năng của máy có thể ghi nhớ một lượng thông tin rất lớn và trên cơ sở những thông tin ban đầu máy có khả năng chuyển đổi thành những thông tin hữu ích nhờ một chương trình định trước cho máy, toàn bộ những thông tin ban đầu đều được tập hợp trong file cơ sở dữ liệu (Data based file) và chỉ cần một chương trình để tính toán, sắp xếp, phân loại, tổng hợp thông tin ban đầu thành thông tin hữu ích là có được toàn bộ hệ thống thông tin tương tự như trong sổ sách kế toán của kế toán thủ công nhưng chính xác hơn, rõ ràng hơn và đặc biệt là nhanh chóng hơn. Cho nên, khái niệm sổ sách kế toán trong điều kiện sử dụng máy tính điện tử chỉ có ý nghĩa tượng trưng cho một hệ thống thông tin đã được phân loại và hệ thống hóa nhằm phục vụ cho quản lý. Hệ thống thông tin hữu ích này được chia làm hai loại là thông tin tổng hợp và thông tin chi tiết, và nếu so sánh với kế toán thủ công thì thông tin tổng hợp nằm trong sổ cái, thông tin chi tiết nằm trong các sổ chi tiết. Trong thực tế có quan điểm cho rằng, không nên làm phức tạp hóa việc tổ chức kế toán bằng máy vì chẳng qua thay vì con người ghi sổ thì máy ghi sổ thay. Quan điểm này chỉ đúng nếu xét về hình thức, nhưng nếu xét về bản chất thì không hoàn toàn như vậy.

b. Đặc điểm quy trình kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính

Khi sử dụng máy vi tính vào công tác kế toán nó làm thay đổi phần lớn những cấu trúc của quy trình kế toán thủ công. Trước hết là những trật tự ghi chép bị phá vỡ, sau đó là những mối liên hệ sổ sách vốn có, đặc biệt là quan hệ đối chiếu cũng bị phá vỡ theo. Trong điều kiện sử dụng máy sẽ hình thành một trật tự ghi chép, xử lý thông tin mới cực nhanh, hoàn toàn thuận lợi cho việc truy xuất sử dụng thông tin vào bất kỳ lúc nào một cách chính xác nhất.

4. Đề xuất những qui định về sổ sách kế toán và qui trình kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính

- Những qui định về sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính hay là hệ thống thông tin đã được hệ thống hóa, phân loại có thể lưu trong dĩa từ và xem trên màn hình, không bắt buộc phải in ra trên giấy như qui định hiện nay vì gây lãng phí về công và giấy in và thực sự cũng không cần thiết đối với doanh nghiệp. Chỉ in ra trên giấy đối với sổ cái (thực chất là tài khoản) trong trường hợp đặc biệt có yêu cầu của cơ quan chức năng nhà nước. Sau khi in, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp phải ký xác nhận tính chính xác và tính pháp lý của các số liệu.

Hệ thống thông tin phải được sắp xếp một cách hợp lý theo cột, theo dòng sao cho thuận tiện cho việc xem và khai thác thông tin, không nhất thiết phải đúng với mẫu sổ sách thủ công nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin, riêng về tài khoản phải đảm bảo theo đúng mẫu về tài khoản, cụ thể như sau:

- Hệ thông tin chi tiết

Hệ thông tin chi tiết bao gồm các hệ thông tin sau đây:

Hệ thông tin về tài sản cố định, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh. Giá thành, các khoản phải thu, các khoản phải trả, bán hàng, tiền, các khoản đầu tư chứng khoán, về lao động tiền lương.

- Hệ thông tin tổng hợp

Là hệ thông tin ghi nhận trên tài khoản.

Trong thực tế chỉ cần thông tin ban đầu đầy đủ cùng với một chương trình máy phục vụ cho việc tính toán, phân loại, hệ thống thông tin là có ngay các hệ thông tin chi tiết và tổng hợp nêu trên. Vì vậy mấu chốt của vấn đề tổ chức hệ thống thông tin (hay là tổ chức sổ sách kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính) chính là việc tổ chức nhập và bảo quản thông tin ban đầu và đây cũng chính là nội dung cơ bản của tổ chức chứng từ kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính trong kế toán.

- Quy trình kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính

Bước 1: Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ.

Trong quá trình tổ chức cần phân biệt 2 loại: chứng từ được lập trước khi nhập dữ liệu vào máy và chứng từ được lập sau khi dữ liệu đã nhập vào máy để tổ chức cho hợp lý quy trình lập và luân chuyển chứng từ.

Bước 2: Tổ chức xử lý chứng từ

- Tổ chức phân loại chứng từ, sắp xếp các chứng từ có liên quan thành một bộ để thuận tiện cho việc xử lý.

- Đối với chứng từ được lập trước khi nhập dữ liệu vào máy: việc xử lý gồm có kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của nghiệp vụ ghi trên chứng từ, tính đầy đủ của các yếu tố, tính chính xác rõ ràng của số liệu, ghi mã số, định khoản...vào phần thông tin bổ sung dành cho kế toán.

- Đối với chứng từ được lập sau khi dữ liệu đã được nhập vào máy cũng phaœi thực hiện việc xử lý tương tự như trên và nếu có sự cố cần phải theo dõi để điều chỉnh thông tin trên máy vì trước đó thông tin đã được nhập vào máy.

Bước 3: Căn cứ chứng từ đã xử lý để nhập dữ liệu vào máy. Có thể tổ chức để nhiều người có thể cùng nhập dữ liệu một lúc.

Bước 4: Máy tính toán, phân loại, hệ thống hóa thông tin theo chương trình đã định để có thông tin tổng hợp trên các tài khoản, thông tin chi tiết và hệ thống báo cáo tài chính. Các thông tin này có thể được hiển thị trên màn hình hoặc in ra giấy.

Trên đây chỉ là một số ý kiến ban đầu, chúng tôi rất mong nhận được góp ý của những người quan tâm đến vấn đề này.Sưu tầm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Hiện nay có nhiều điều khác trước rồi chứ, nhất là về quy trình luân chuyển chứng từ kế toán và các phương pháp ghi sổ khi ứng dụng CNTT vào công tác kế toán, vậy thì còn nhiều điều phải bàn lắm chứ??!!
 
M

mainguyen

Guest
Theo toi duoc biet dung la hinh thuc ke toan rat da dang va phong phu tuy nhien viec tin hoc hoa ke toan thay cho so sach cung co cai loi va cai hai.Loi:ban co the cap nhat nhanh ko can mat nhieu thoi gian de mo tung so .Hai:neu ban nhap sai mot tai khoang co the sai het tat ca cac so sach con lai,va viec ban phai lam la kiem tra tu dau den cuoi tat ca cac trang so nhu vay se roi tung len ,nhung khi ban lam so bang tay ban co the biet duoc minh ghi dung cho nao sai cho nao vi day la cach pho thong ma bat ki mot ke toan vien nao cung phai lam truoc khi tro thanh mot ke toan vien co kinh nghiem .Do do viec su dung ke toan tren vi tinh hay theo phuong thuc thu cong deu rat can thiet ko nen bo cai nao.y kien cua ban minh dong y .Co le ban da mat kha nhieu thoi gian de nghien cuu ra mot bai viet hoan hao nhu vay.Xin co loi khen.
 
V

VNacc

Guest
20/8/04
128
0
0
Hanoi
To: hypervn
Bài sưu tầm này rất hay để mọi người nắm được thực tế và những bất cập. Tất nhiên, những người cần đọc nhất là các nhà làm ra các qui định của BTC. Nhiều điều nói ra tưởng ai cũng biết, nhưng biết một cách thấu đáo để góp ý "vỹ mô" cho BTC thì đúng là vô cùng quan trọng và thuận lợi cho bà con kế toán. Do vậy mà phải có nhiều người biết, nhiều người góp ý, thì khi đưa ra mới được thông qua.
Còn thực tế, khi áp dụng phần mềm kế toán thuận lợi nhất vẫn là hình thức nhật ký chung. Các hình thức khác in ra từ phần mềm kế toán chẳng qua là đối phó với cơ quan hữu quan vì "chót" đăng ký theo hình thức đó rồi. Tuy nhiên hết năm dang dở đó họ có thể đăng ký lại hình thức ghi sổ là nhật ký chung cho đơn giản và ứng dụng phần mềm vô cùng dễ.
Nhưng không vì thế mà các nhà làm phần mềm bó tay, khách hàng là thượng đế mà. Họ cần hình thức gì phần mềm cũng có thể in ra được.
 
G

gia_cao211

Guest
ai có thể giải đáp cho em rõ hình thức kế toán Nhật kí _chứng từ đượckhông? Và hiện nay những doanh nghiệp nào áp dụng hình thức này
 
C

Cayman

Cao cấp
26/11/03
246
4
0
42
HCM
danketoan.com
Theo mình biết thì hình thức Nhật ký chứng từ bắt nguồn từ Nga, bạn có thể xem sách Kế toán tài chính, phần hướng dẫn các hình thức kế toán. Nhưng mình thấy hiện nay hình thức này ít đơn vị nào áp dụng vì quá rối rắm (dù trước đây được ca ngợi nhiều), có chăng là ở một số đơn vị nhà nước lâu đời là còn áp dụng.
 
B

BinhLeClick007

Guest
Thiết nghĩ việc ứng dụng PMKT vào công tác quản lý đáng được hoan nghênh nhưng tuỳ mỗi đơn vị trước đó áp dụng hình thức kế toán gì thì chọn PMKT tương ứng cho hình thức đó.

Tuy nhiên, xét về góc độ chuyên môn và góc độ người sử dụng PMKT thì hình thức Nhật ký chung được ưa chuộng nhất. Bởi lẻ :

1. Dễ dàng chuyển đổi từ công việc thủ công sang máy tính : Quy trình luân chuyển chứng từ nhanh, rõ ràng.

2. Người sử dụng dễ dàng hình dung các bước công việc cần phải làm do
sự tương thích giữa công việc sổ sách và PMKT rất lớn;

3. Cập nhật dữ liệu thô chỉ có một đầu vào duy nhất ở form cập nhật chứng từ của mỗi phân hệ; từ đó chuyển sang quá trình xử lý (do chương trình thực hiện). Cuối cùng bạn chỉ việc in ấn báo biểu.

Đa số các PMKT được viết theo hình thức này rất chuẩn không bị chắp vá giữa các loại biểu mẫu và cách thức cập nhật dữ liệu.

Trên đây là ý kiến chủ quan của cá nhân, mong các bạn góp ý chân thành.

Xin chào !
 
B

badtiger

Guest
7/4/05
12
0
0
40
Viet Nam
em cũng đang mệt vì cái đó đây. Nhưng kiến thức có hạn nên không dám bàn luận chỉ dựa cột mà nghe thôi. Mà sao ko có a nói nhiều về vấn đề này nhỉ?
Em cũng chưa tìm dc thông tư quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1.11.1995 của Bộ tài chính mọi người biết tìm ở đâu không?
 
H

hai anh

Guest
3/10/05
2
0
0
TP.HCM
[/B]Công ty em nhỏ lắm nên chỉ dùng Excel thôi chứ không dùng PMKT, bởi vậy em cũng không biết sử dụng PMKT thực sự có lợi hay hại thế nào cả, cá bác có thể nói rõ giúp em không?[/QUOTE]
 
S

s_flower

Trung cấp
9/6/05
75
0
0
41
HN
badtiger nói:
em cũng đang mệt vì cái đó đây. Nhưng kiến thức có hạn nên không dám bàn luận chỉ dựa cột mà nghe thôi. Mà sao ko có a nói nhiều về vấn đề này nhỉ?
Em cũng chưa tìm dc thông tư quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1.11.1995 của Bộ tài chính mọi người biết tìm ở đâu không?
Bạn vào trang web của Bộ Tài chính mà down về.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
hai anh nói:
[/B]Công ty em nhỏ lắm nên chỉ dùng Excel thôi chứ không dùng PMKT, bởi vậy em cũng không biết sử dụng PMKT thực sự có lợi hay hại thế nào cả, cá bác có thể nói rõ giúp em không?
[/QUOTE]
Dùng PMKT: "lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn"
Công ty nhỏ dùng Excel cho tiện, dùng phần mềm sẽ bất cập lắm!
Phần mềm kế toán đảm bảo được tính liên hoàn, hệ thống, nói chung tính xâu chuỗi khi dùng phần mềm sẽ tăng lên rất cao, tiện ích cũng rất lớn: vidụ: bạn lập báo cáo tài chính bằng tay mất bao lâu? nếu có phần mềm bạn chỉ mất 2 phút. nói tóm lại đã là công nghệ thì tiện ích hơn thủ công nhiều.
 
T

Tralipton

Guest
17/2/04
78
0
0
46
HCMC, VN
Truy cập trang
Theo mình hiện nay kế toán ở mỗi DN áp dụng và ghi chép sổ sách rất khác nhau, với lại mỗi nơi quản lý và quyết toán thuế mỗi kiểu nên khó nói lắm.

VD: Cty TNHH, CTy CP áp dung sổ sách và HTTK theo QĐ 1177, 144.( không có 142, 641,...)
Trường hợp khác thì phải đang ký ban đầu ở niên độ mới áp dụng QĐ1141.
Vậy mà các DN là cty TNHH áp dụng tùm lum hết, chịu..luôn., Nếu chiếu theo TT 185 chắc là bị phạt khùng luôn mất...


Theo mình qui trình cập nhật và lưu CT có thể đơn giản như sau:
- chứng từ liên quan tới bộ phận nào thì bộ phận đó cập nhật vào PC(do Kế toán trưởng Setup và phân quyền thống nhất cho phòng KT).
- kiểm tra và lưu trữ định kỳ theo qui định .
- Vì các PM kế toán Đã có những Form mẫu sẵn rồi. và chỉ cần kiểm tra và in báo cáo là OK. Chúc thành công
 
T

Tralipton

Guest
17/2/04
78
0
0
46
HCMC, VN
Truy cập trang
Không hẵn vậy đâu, thời buổi CNTT rồi, mình phải giúp người ta tiếp cận với CN chứ, ai lại cứ sài EXCEL chán lắm bạn ạ, bạn nên tìm cái PM kế toán nào đó tạm tạm để tiếp cận đi là vưa,
mình tin rằng sẽ áp dụng PM trong thời gian tới nhiều đây. Chúc thành công
 
N

Nguyen TLe Tran

Guest
15/10/05
12
0
1
51
Tien Giang
Tôi cũng đồng tình về việc sử dụng PMKT như vậy sẽ giúp cho việc kế toán thuận lợi, nhanh chóng, chính xác hơn. Theo các bạn biết thì hiện nay người ta sử dụng hình thức kế toán nào nhiều nè?. Mình thì đang sử dụng hình thức Nhật ký - Sổ cái, mình thì chuyên sử dụng PMKT, còn làm sổ sách kế toán bằng Excel hoặc tự ghi chép thì mình không rành lắm. Các bạn có biết file excel nào về hình thức nhật ký - sổ cái không? Giúp mình với!. Cám ơn nhiều. Chúc các bạn luôn gặp thuận lợi trong công việc.
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
38
in your heart
em cũng không rành về PMKT. Tụi em ỏ đây chỉ học bàng excel thôi. Mà hiện nay em nghe nói có rất nhiều phần mềm. Vậy để học hay thục hành để biết về các PMKT em phải làm thế nào? có chỗ nào dạy cái đó không? anh chị giúp em vói!!
 
anktdn

anktdn

Trung cấp
11/7/05
170
2
18
41
HCM
To My1503 :
Bạn muốn ghi sổ bằng máy thì bạn phải đăng ký với chi cục thuế "Hạch toán sổ sách bằng máy vi tính', nếu như DN bạn chưa đăng ký.Mẫu đăng ký này mình đã có đưa lên rồi.
việc kết chuyển chi phí vào cuối năm vẫn được, nhưng theo mình thì nên kết chuyển hàng tháng hoặc hàng quý, để dễ theo dõi hơn.
 
N

nguyenxuanthuy

Guest
3/1/05
8
0
0
43
Ha Noi
Cơm Không Rau đau Không Thuốc!

Phần mềm là cơm và rau là phần tiện ích sử dụng và hỗ trợ khách hàng như thế có ổn không các bạn.
Muốn lên báo cáo theo hình thức ghi sổ nào mà chả được các bác phần mềm đã viết lên nó cả rồi.
Chê bai thế nào thì chê nhưng mình nói thiệt trong làng kế toán nên khuyên sếp khó tính lựa chọn phần mềm mà dùng cho tiện ích mà hiệu quả.
Thật may mắn khi được ngồi trong ôtô nhưng may mắn hơn là được con BMV...
Chúc các bạn thành công trong công việc.
Nếu muốn có thêm thông tin về phần mềm hãy liên hệ với mình, vì mình chí ít cũng đã biết tới vài ba phần mềm tốt.
Mobile:0912053546
 
L

luuly

Guest
15/10/05
17
0
0
42
Tp HCM
yen85 nói:
em cũng không rành về PMKT. Tụi em ỏ đây chỉ học bàng excel thôi. Mà hiện nay em nghe nói có rất nhiều phần mềm. Vậy để học hay thục hành để biết về các PMKT em phải làm thế nào? có chỗ nào dạy cái đó không? anh chị giúp em vói!!

DN của bạn có lớn không? Ý mình hỏi vậy bổi nếu DN vừa và nhỏ thì sử dụng Excel là OK rồi, còn nếu cần thiết phải dùng phần mềm thì cũng không khó đâu. phần mềm bây giờ nhiều, khi cài đặt thì nhà cung cấp cũng sẽ đồng thời hướng dẫn bạn sử dụng, không lo gì cả. OK chứ!
 
D

dankt

Guest
25/11/05
23
4
3
Ha Noi
Chào các bạn,
Mình là thành viên mới đang có vấn đề bức xúc. Hiện nay mình đang nghiên cứu về thực tế hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu và trái phiếu trong các công ty cổ phần ở VN. Rất mong các bạn đang làm kế toán trong các công ty cổ phần cho mình biết các thông tin sau với:
Các tài khoản sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu trong CTCP.
Trình tự hạch toán các nghiệp vụ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, thu hồi cổ phiếu bị bỏ góp, mua lại cổ phiếu, phát hành cổ phiếu bổ sung, chia cổ tức, v.v....
Mình chỉ hỏi thực tế các bạn làm thế nào thôi nha. Lý thuyết hoặc chế độ thì mình biết hết cả rồi. Cám ơn các bạn nhiều.
 
D

dankt

Guest
25/11/05
23
4
3
Ha Noi
Mình nhất trí quan điểm của bài viết về các hình thức kế toán áp dụng hiện nay ở VN. Ngoài hình thức Nhật kí chung, các hình thức kế toán thủ công còn lại mà các DN đang áp dụng nhìn chung không còn phù hợp với thời đại của máy vi tính đặc biệt là hình thức Chứng từ ghi sổ và Nhật kí chứng từ. Tuy nhiên thực tế hiện nay vẫn có nhiều DN đang áp dụng các hình thức này. Điều đó thể hiện sự bảo thủ và trì trệ của kế toán VN.
Kế toán thực chất là quy trình thu thâpợ, lưu trữ, xử lí và cung cấp thông tin kế toán. Yêu cầu đặt ra của quy trình này là phải cung cấp được thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mỗi DN theo trình tự thời gian và theo từng đối tượng hạch toán. Do vậy làm thế nào để có được các thông tin theo yêu cầu này không quan trọng mà quan trọng là phải sản xuất ra các thông tin này có chất lượng đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng thông tin với chi phí thấp nhất. Ở VN có quy định dù sử dụng chương trình máy tính nào cũng phải đảm bảo thuộc 1 trong 4 hình thức kế toán thủ công. chính vì quy định này mà chúng ta thấy tất cả các phần mềm kế toán đều phải tích hợp trong đó cả 4 hình thức kế toán để các DN tùy chọn. Đây là điều cực kì vô lý. Thực chất đây chỉ là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của các báo cáo kế toán. Mặc dù mình không phải là chuyên gia phần mềm nhưng cũng hiểu rằng quy trình xử lí thông tin kế toán của máy tính khác hẳn quy trình kế toán thủ công. Không thể bắt cái máy nó làm việc như con người được. Giả sử 8g sáng mai bạn phải có mặt ở Hải phòng thì chỉ cần đến giờ đó bạn có mặt, còn khỏe mạnh để làm việc là được. Đến HP bằng phương tiện nào tùy thuộc khả năng của bạn. Nếu có tiền bạn thuê máy bay, ít tiền hơn bạn đi xe máy, ô tô, tàu hỏa, thậm chí đi ... bộ. làm sao bắt tất cả mọi người đi từ Hn xuống Hp đều phải đi trên đường 5 và qua cầu chui? máy bay làm sao chui được? Qua ví dụ này để thấy các quy định của BTC là cực kì vô lý thể hiện sự yếu kém và cứng nhắc của kế toán VN. Các nước thường chỉ sử dụng hình thức kế toán nhật kí chung. Thực tế hình thức kế toán Nhật kí chung nếu sử dụng trong kế toán thủ công thường bị trùng lắp nhiều, khó theo dõi, đối chiếu nhưng nếu sử dụng máy vi tính thì lại không thành vấn đề. Hình thức CTGS hiện nay không còn phù hợp vì đã tỏ ra rối rắm khi không các nghiệp vụ liên quan đến nhiều đối tượng hạch toán (đa số là các định khoản phức tạp). Hình thức NKCT thì quả là không còn phù hợp trong điều kiện sử dụng máy vi tính vì quá nhiều laọi sổ sách phức tạp, mất công trong học tập, đào tạo. Nên chăng BTC ngồi nghiên cứu lại ưu nhược điểm của các hình thức kế toán này và xây dựng hoặc sửa đổi các hình thức kế toán cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế hiện nay.:rocker:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA