Add-In Accounting Helper - Đổi số thành chữ, trợ giúp kế toán trên Excel

  • Thread starter Tuanktcdcn
  • Ngày gửi
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#1
Excel XLL Add-In Accounting Helper (AccHelper.xll)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FAccounting%2520Helper%2FPics%2FFuncArgs.jpg&hash=f11cc717cca2a84916576ba7a4cef59e
Từ phiên bản Accounting Helper 2.1.0 hỗ trợ Excel 64-bit (Windows + Microsoft Office 64-bit)
Nếu bạn đang dùng Office 64-bit thì phải cài add-in ở thư mục AccHelper\x64.


(*) Excel Add-In XLL Accounting Helper (AccHelper.xll) được lập trình bằng ngôn ngữ Delphi, đảm bảo tốc độ tính toán nhanh tối đa, tiết kiệm tài nguyên máy, bản thân Add-In được biên dịch ra mã máy (DLL) nên không bị các phần mềm diệt virus như BKAV làm hỏng.

(*) Chức năng của Accounting Helper:
+ Cung cấp các hàm đọc số thành chữ bằng tiếng Anh, Việt bởi các loại font chữ TCVN3 (ABC), VNI, UNICODE. Các hàm: VND(), USD(), Num2Str().
+ Cung cấp hàm chuyển đổi font chữ từ TCVN3, VNI sang UNICODE. Hàm ToUNC().

(*) Các file trong bộ Add-In:
1 - AccHelper.xll
2 - AccHelperEx.xla (chỉ dùng cho từ Excel 2003 trở về trước để hõ trợ Unicode bởi hàm ToUNC)
3 - AccHelper.ini (lưu các tham số ngầm định của các hàm, có thể mở và sửa lại cho như ý!)
4 - Help.xls (Hướng dẫn sử dụng các hàm).

(*) Nếu máy bạn đã đang cài một Add-In đọc số nào đó có sử dụng tên hàm: VND, USD thì hãy gỡ bỏ nó trước khi cài AccHelper.xll.
(*) Nếu bạn đã cài Add-In "Accounting Helper" trước, bạn có thể copy đè lên file cũ (AccHelper.xll, AccHelperEx.xla).

(*) Cài đặt Add-in trong Excel97/2000/2002(XP)/2003:
+ Vào menu Tools, chọn Add-Ins
+ Chọn nút "Browse" và chọn file "AccHelper.xll". Nếu phiên bản Excel trên máy bạn thấp hơn Excel 2007, bạn cần cài thêm Add-In "AccHelperEx.xla" để hỗ trợ các hàm chuyển đổi về Unicode, hàm ToUNC().
Cách dùng: =ToUNC(VND(12500))

(*) Cài đặt Add-in trong Excel2007, 2010, 2013 hoặc cao hơn:
+ Bấm vào nút "Office Button" (nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình)
+ Chọn "Excel Options"
+ Chọn "Add-Ins", màn hình phía bên phải, dưới đáy "Manage:" chọn "Excel Add-Ins" cuối cùng chọn "Go".
+ Tại màn hình "Add-Ins" bạn làm như với Excel2003 trở về trước. Bấm chọn "Browse" và chọn file AccHelper.xll.
+ Nếu Office của bạn là 64 bit, hãy chọn file theo đường dẫn "x64\AccHelper.xll"

(*) Nếu các bước cài đặt trên vẫn không được, bạn hãy copy file AccHelper.xll và (nếu là Excel từ 2003 về trước cài thêm AccHelperEx.xla) vào trong đường dẫn:
C:\Documents and Settings\YOURUSER\Application Data\Microsoft\AddIns
YOURUSER: là tên account truy cập WINDOWS.

(*) Để thay đổi những thông số được thiết lập ngầm định cho các hàm cũng như cách đọc số của các hàm, bạn chạy file "AccHelperOptions.exe".

(*) Để tìm đọc hướng dẫn chi tiết và các ví dụ, bạn hãy mở file "Help.xls"

Cấu trúc của hàm VND là:

Mã:
[B]VND[/B](Amount, OutputType, Unit1, Unit2, MUnit2, HasGroupingSymbol)				
		
	Amount:	 là số tiền cần chuyển đổi thành văn bản.		
	OutputType:	là một số, nếu giá trị là 1 hàm trả về kiểu chuỗi TCVN3, 2 kiểu chuỗi là VNI, 3 kiểu chuỗi là Unicode - ngầm định (Chỉ dùng từ Excel 2007 trở lên)		
	Unit1:	là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ, ngầm định là "đồng"		
	[COLOR="#FF0000"]Unit2[/COLOR]:	là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ cho số lẻ, ngầm định là "xu"		
	[COLOR="#FF0000"]MUnit2[/COLOR]:	là con số được nhân với số lẻ của Amount, quy đổi số lẻ từ đơn vị Unit1 sang Unit2, ngầm định giá trị là 1		
	HasGroupingSymbol	là giá trị kiểu logic(boolean), nếu là TRUE thì chuỗi kết quả sẽ có dấu phảy (, ) ngăn cách câu, FALSE là giá trị ngầm định không có dấu (, ) ngăn cách.

Ví dụ:
=VND(12.5,,"đồng","hào",10)
Đọc là "Mười hai đồng và năm hào."

Cách dùng (đơn giản) trong Sheet:
=VND(1000000)

=VND(1000000) kết quả là chuỗi TCVN3 (Nếu Excel 2003 trở về trước)
=VND(1000000) kết quả là chuỗi Unicode (Nếu từ Excel 2007 trở lên)

=VND(1000000,2) kết quả là chuỗi VNI
=VND(1000000,3) kết quả là chuỗi Unicode

=USD(1000000) kết quả là chuỗi đọc số tiếng Anh

Để biết được nó tối ưu như thế nào, bạn vào công thức tại ô A1
=VND(1000000) copy cho tất cả các dòng trong một cột (65536 dòng)

Bạn cũng làm vậy với hàm đổi số thành chữ của các add-ins khác bạn sẽ thấy sự khác nhau về tốc độ!

Các bạn đọc thêm hướng dẫn tại file Help.xls hoặc tại đường link dưới đây:
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/Accounting Helper/Index.htm

File "Cach_doc_ khac.zip" là các ví dụ về các cách đọc số thành chữ bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Nếu trong thực tế phát sinh cách đọc khác, các bạn có thể đề đạt tại topic này, tôi sẽ cố gắng thực hiện trong khả năng có thể.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FAccounting%2520Helper%2FPics%2FAcchelperOpt.jpg&hash=573214edec2663a111ed133ced7548a0

Download Accounting Helper v2.2.0 (phiên bản mới nhất, ngày 24/05/2013)
 
Sửa lần cuối:
Thích: Nhug Trần
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#2
Accounting Helper v1.3 ngày 21/05/08. Phiên bản mới!

Xin giới thiệu các bạn thành viên phiên bản mới của Add-In Accounting Helper v1.3.

Những thay đổi chính:

+ Hàm VND, SoThanhChu, Num2Str Cho phép đọc số thành chữ với font Unicode nhưng chỉ với Excel2007 trở lên.
Ví dụ:
=VND(120050) hoặc VND(120050,3)
Kết quả: "Một trăm hai mươi ngàn không trăm năm mươi USD."

3 - là giá trị của đối số OutputType xác định kết quả trả về là Unicode. Ngầm định với Excel2007 hoặc cao hơn, các phiên bản Excel thấp hơn thì giá trị này ngầm định là 1 - kiểu TCVN3(ABC).

+ Thêm đối số thứ tư HasGroupingSymbol kiểu logic, nếu là TRUE hoặc 1 thì chuỗi câu có dấu phảy (,) ngăn cách, nếu FALSE hoặc 0 (giá trị ngầm định) thì không có dấu phảy.

=VND(120050,3,"USD",TRUE) hoặc =VND(120050,,"USD",TRUE)
Kết quả: "Một trăm hai mươi ngàn, không trăm năm mươi USD."

+ Sửa lại cách đọc "không trăm".

(*) Bắt đầu từ phiên bản v1.3 trở lên sẽ hỗ trợ font Unicode (giá trị ngầm định) nhưng chỉ hỗ trợ Unicode cho Excel2007 hoặc cao hơn.
Các phiên bản cũ Excel2000/2002/2003 không hõ trợ font Unicode, nếu người dùng vẫn muốn kết quả là Unicode thì cần cài thêm AccHelperEx.xla (hỗ trợ hàm ToUNC,...)
Ví dụ:
=ToUNC(VND(120050,1),1)

Lý do mà với Excel của các phiên bản 2003 hoặc thấp hơn, Add-In AccHelper.xll không hỗ trợ Unicode vì kiểu giá trị của Excel API không hõ trợ loại font này (không giống với viết trong VBA với Add-In xla).

Với Add-In *.XLL sẽ không bị các phần mềm diệt virus như BKAV làm hỏng, tốc độ tính toán nhanh.

Các bạn có thể download tại trang đầu hoặc theo đường link dưới đây:
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/Accounting Helper/Index.htm
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#3
Accounting Helper v1.4 ngày 23/08/08. Phiên bản mới!

Xin giới thiệu các bạn thành viên phiên bản mới của Add-In Accounting Helper v1.4.

Những thay đổi chính:

+ Sửa cách đọc "bẩy" thành "bảy".
+ Khắc phục lỗi cài đặt trên một số loại máy.

Các bạn có thể download theo đường link dưới đây:
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/Accounting Helper/Index.htm
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#4
Accounting Helper v2.0 ngày 25/11/08. Phiên bản mới!

Xin giới thiệu các bạn thành viên phiên bản mới của Add-In Accounting Helper v2.0

Những thay đổi chính:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.bluesofts.net%2FProducts%2FAddIns%2FAccounting%2520Helper%2FPics%2FFuncArgs.jpg&hash=f11cc717cca2a84916576ba7a4cef59e

v2.0: (25-Nov-2008)

+ Sửa lại các đọc chuẩn hơn: sửa lại các đọc số thập phân trong tiếng Việt, các đọc nhóm số trong tiếng Anh.
+ Cho phép đọc số tiền lên tới 18 chữ số.
+ Sửa lại cấu trúc các hàm đọc số VND, USD, Num2Str. Thêm các tham số để thực hiện việc đọc linh động.
VND(Amount, OutputType, Unit1, Unit2, MUnit2, HasGroupingSymbol)
USD(Amount, Unit1, Unit2, MUnit2, HasGroupingSymbol)
Num2Str(Amount, LangType, Unit1, Unit2, MUnit2, HasGroupingSymbol)

Amount: là số tiền cần chuyển đổi thành văn bản.
OutputType: là một số, nếu giá trị là 1 hàm trả về kiểu chuỗi TCVN3, 2 kiểu chuỗi là VNI, 3 kiểu chuỗi là Unicode - ngầm định (Chỉ dùng từ Excel 2007 trở lên)
Unit1: là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ, ngầm định là "đồng"
Unit2: là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ cho số lẻ, ngầm định là "xu"
MUnit2: là con số được nhân với số lẻ của Amount, quy đổi số lẻ từ đơn vị Unit1 sang Unit2, ngầm định giá trị là 1
HasGroupingSymbol là giá trị kiểu logic(boolean), nếu là TRUE thì chuỗi kết quả sẽ có dấu phảy (, ) ngăn cách câu, FALSE là giá trị ngầm định không có dấu (, ) ngăn cách.
(*) Với sự thay đổi cấu trúc này cho phép khả năng đọc phong phú, không chỉ đọc số tiền mà đọc cho các đơn vị đo lường khác, cho phép quy đổi đơn vị.

Các ví dụ được trình bày chi tiết trong file "Help.xls"

+ Tăng tốc độ đọc của các hàm.
+ Quản lý bộ nhớ của Windows tốt hơn.
+ Với Excel 2007, Add-In hỗ trợ đầy đủ Unicode. Chữ tiếng Việt được thể hiện trong hộp thoại "Add-Ins" và "Function Wizard/Arguments", các hướng dẫn cho các tham số được chi tiết.
+ Cung cấp thêm khả năng tùy chọn cho người dùng.
(*) Để thay đổi những thông số được thiết lập ngầm định cho các hàm cũng như cách đọc số của các hàm, người dùng có thể mở file "AccHelper.ini" bằng Notepad hay một trình soạn thảo (hỗ trợ Unicode) nào đó để sửa đổi.
Nội dung file "AccHelper.ini" gồm:

;==================================================
;Thiết lập giá trị ngầm định cho Excel Add-In "Accounting Helper" (acchelper.xll)
;Bạn cần gõ chuỗi Unicode!
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;E = English; V = Việt Nam

[NUM2STRING]
DecPointV=và
DecPointE=and
OnlyV=chẵn
OnlyE=only
Unit1V=đồng
Unit1E=dollars
Unit2V=xu
Unit2E=cents
EndPoint=.
Nếu người dùng sửa lại các thông số trong file "AccHelper.ini" thì phải khởi động lại Excel thì các hàm mới cập nhật lại.

DOWNLOAD
 
N

Nguyen Ha

Sơ cấp
21/3/06
22
0
0
Tp.hcm
#5
Excel của mình là 2003, mình đã addin công thức rồi nhưng không sử dụng được, chỉ mình với
 
C

camtu8025

Sơ cấp
28/5/09
55
4
8
Tiền Giang
#6
Mình cũng đã tải AccHelper rồi nhưng mà cài đặt vào excel không được, có thể chỉ mình cách cài đặt được không? Mình làm đủ thứ cách rồi, tới phần Browse thì link không được đường dẫn nữa.
 
N

ngotrungbinh

Sơ cấp
16/8/09
6
0
1
TP.HCM
#9
Ban oi, con minh muon doc so thanh chu bang tieng Anh, don vi tien te la VND thi sao ha ban? Rat mong nho ban giup

Ban oi minh muon doc so thanh chu bang tieng Anh, don vi tien te la VND, co ai biet chi giup minh voi
Cam on nhieu
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#10
Ban oi, con minh muon doc so thanh chu bang tieng Anh, don vi tien te la VND thi sao ha ban? Rat mong nho ban giup

Ban oi minh muon doc so thanh chu bang tieng Anh, don vi tien te la VND, co ai biet chi giup minh voi
Cam on nhieu
Bạn đọc hướng dẫn sử dụng hàm nhé. Làm được hết!!!
 
K

khunghai

Sơ cấp
18/1/06
1
0
0
38
Bien Hoa
#11
Hi,

mình đọc số thì ok trong excel 2007, nhưng sau đó mình dùng chức năng filter thì nó bị lỗi [HASHTAG]#VALID[/HASHTAG]. có ai bị lỗi như mình không?
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#12
Accounting Helper - Đọc số thành chữ 2.1.0 (32 & 64-bit)

Giới thiệu với các thành viên phiên bản mới Đọc số thành chữ Accounting Helper 2.1.0 (New) 20-11-2011

Thông tin sửa đổi và nâng cấp:

+ Sửa tương thích với Excel 2000
+ Quản lý bộ nhớ tốt hơn
+ Thêm phiên bản chạy trên Microsoft Excel 64-bit (Windows + Microsoft Office 64-bit)

Để sử dụng phiên bản 64 bit, các bạn hãy chọn file theo đường dẫn "x64\AccHelper.xll"

Từ phiên bản Accounting Helper 2.1.0 hỗ trợ Excel 64-bit (Windows + Microsoft Office 64-bit)

DOWNLOAD Accounting Helper 2.1.0 (32 & 64-bit)
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#13
Add-In Accounting Helper - Đọc số thành chữ, trợ giúp kế toán trên Excel

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của add-In Accounting Helper v2.2.0

v2.2.0: (24-May-2013)
Những thay đổi chính:
+ Sửa: lỗi đọc số 13 trong hàm USD (đọc tiếng Anh), bị mất dấu cách của từ "and".
+ Sửa: tương thích với Microsoft Excel 2013 32,64-bit

DOWNLOAD
 
H

Hieu2

Sơ cấp
24/6/09
64
1
8
hai phong
#15
Ðề: Add-In Accounting Helper - Đổi số thành chữ, trợ giúp kế toán trên Excel

Rất quan tâm nhưng mà.... ko hiểu (vì ko rành về ex cho lắm :(
 
T

tvip

Sơ cấp
19/4/08
1
1
3
Ha Noi
#16
Ðề: Add-In Accounting Helper - Đổi số thành chữ, trợ giúp kế toán trên Excel

Mình muốn đổi số sang chữ bằng tiếng Trung, có bác nào giúp hoặc chỉ em cách làm cũng được. Cảm ơn nhiều.
 
W

will

Sơ cấp
11/8/08
11
1
0
HCM
#17
Ðề: Add-In Accounting Helper - Đổi số thành chữ, trợ giúp kế toán trên Excel

Acchelper giúp mình rất tốt trên Excel 2010. tuy nhiên giờ tình thế mình bị ket khi chuyển qua sài MAC với office 2011, Excel 2011 đã hỗ trợ trở lại VB/Macro nhưng phần add-in khi chỉ vào thư mục Acchelper nó chỉ nhận diện được .xla còn .xll bị mờ không chọn được -> có thể nó không hỗ trợ. Giờ mấy bảnh tính dùng chuyển đổi số chữ của mình chỉ có thể chuyển đổi khi trên máy win, còn trên MAC thì không thể.
Bác chủ xem giúp có cách nào khắc phục nổi không bác.
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#18
Ðề: Add-In Accounting Helper - Đổi số thành chữ, trợ giúp kế toán trên Excel

Acchelper giúp mình rất tốt trên Excel 2010. tuy nhiên giờ tình thế mình bị ket khi chuyển qua sài MAC với office 2011, Excel 2011 đã hỗ trợ trở lại VB/Macro nhưng phần add-in khi chỉ vào thư mục Acchelper nó chỉ nhận diện được .xla còn .xll bị mờ không chọn được -> có thể nó không hỗ trợ. Giờ mấy bảnh tính dùng chuyển đổi số chữ của mình chỉ có thể chuyển đổi khi trên máy win, còn trên MAC thì không thể.
Bác chủ xem giúp có cách nào khắc phục nổi không bác.
Cảm ơn bạn. Việc làm trên máy MAC mình sẽ nghiên cứu thêm một thời gian. Việc chuyển đổi khóa làm nhanh được vì lập trình add-in xll tối ưu bộ nhớ cao, biên dịch bằng mã máy, nó khác add-in thông thường nên cần thời gian nhiều để có thể nâng cấp thêm bên MAC.
 
S

sontt

Sơ cấp
7/9/13
68
0
6
tay ninh
#19
Ðề: Add-In Accounting Helper - Đổi số thành chữ, trợ giúp kế toán trên Excel

Có ai biết đổi số thành chữ trong win 7+office 2010 không chỉ mình với trước kia mình xài win XP.xin cảm ơn.
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#20
Ðề: Add-In Accounting Helper - Đổi số thành chữ, trợ giúp kế toán trên Excel

Có ai biết đổi số thành chữ trong win 7+office 2010 không chỉ mình với trước kia mình xài win XP.xin cảm ơn.
Bạn cài bình thường là chạy được mà. Phiên bản đọc số 2.2 này đọc cả trên Office 64-bit.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • dichvuseoBICTweb
Xem nhiều