NỘI QUY Quy định chi tiết về xử lý vi phạm

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Gửi các bạn thành viên !

Diễn đàn webketoan ngày càng lớn mạnh về nội dung cũng như chất lượng. Đi đôi với đó là số lượng thành viên đăng ký ngày càng nhiều điều này cũng đồng nghĩa với số lượng bài viết phát sinh hằng ngày tăng lên rất nhanh. Một ít trong số các bài viết này không tuân thủ theo Nội quy của diễn đàn làm cho việc xử lý các bài viết vi phạm nằm ngòai tầm xử lý của Ban điều hành. Nhằm giúp cho các họat động của diễn đàn ngày càng đi vào nề nếp, BQT đã tiến hành cho sử dụng chức năng "Cảnh cáo thành viên vi phạm nội quy".

Sau đây là phần thông tin chi tiết về chức năng này, mong các bạn chú ý theo dõi để tránh vấp phải các lỗi đã quy định.

I. Các lọai lỗi vi phạm được cảnh báo trên webketoan
1. Cảnh cáo lần đầu:
- Lỗi này chỉ nhắc nhở lần đầu cho thành viên về lỗi vi phạm của họ, không cấm truy cập, trả lời và gửi bài mới. Lỗi này chỉ áp dụng cho lần đầu vi phạm và không tính điểm vi phạm.

2. Vi phạm đặt chữ ký
- Lỗi này để cảnh báo cho thành viên về việc vi phạm quy định đặt chữ ký của diễn đàn và xảy ra sau lỗi thứ nhất.
- Điểm cảnh báo là: 1 điểm
- Số ngày hạn chế truy cập (không được post bài mới, không được tạo để tài mới) là 2 ngày. Sau 2 ngày nếu không có tái phạm thì sẽ được lọai bỏ điểm và lỗi vi phạm.

3. Viết bài, đề tài không dấu
- Lỗi này để cảnh báo cho thành viên về việc vi phạm quy định đặt tên đề tài không dấu, viết bài không có dấu và xảy ra sau lỗi thứ nhất.
- Điểm cảnh báo là: 1 điểm
- Số ngày hạn chế truy cập (không được post bài mới, không được tạo để tài mới) là 2 ngày. Sau 2 ngày nếu không có tái phạm thì sẽ được lọai bỏ điểm và lỗi vi phạm.

4. Viết bài sai box
- Lỗi này để cảnh báo cho thành viên về việc vi phạm quy định đặt đặt đề tai sai box và xảy ra sau lỗi thứ nhất.
- Điểm cảnh báo là: 1 điểm
- Số ngày hạn chế truy cập (không được post bài mới, không được tạo để tài mới) là 2 ngày. Sau 2 ngày nếu không có tái phạm thì sẽ được lọai bỏ điểm và lỗi vi phạm.

5. Ngôn ngữ không thích hợp
- Lỗi này để cảnh báo cho thành viên về việc vi phạm quy định về việc dùng ngôn ngữ trong bài viết không thích hợp gây phảm cảm và xảy ra sau lỗi thứ nhất.
- Điểm cảnh báo là: 2 điểm
- Số ngày hạn chế truy cập (không được post bài mới, không được tạo để tài mới) là 5 ngày. Sau 5 ngày nếu không có tái phạm thì sẽ được lọai bỏ điểm và lỗi vi phạm.

6. Quảng cáo spam
- Lỗi này để cảnh báo cho thành viên về việc vi phạm quy định về việc viết bài quảng cáo lung tung, không đúng nơi cho phép và xảy ra sau lỗi thứ nhất.
- Điểm cảnh báo là: 10 điểm
- Số ngày hạn chế truy cập (không được post bài mới, không được tạo để tài mới) là 10 ngày. Sau 10 ngày nếu không có tái phạm thì sẽ được lọai bỏ điểm và lỗi vi phạm.

7. Lăng mạ thành viên khác
- Lỗi này để cảnh báo cho thành viên về việc vi phạm quy định về việc viết bài có lời lẽ miệt thị hay lăng mạ thành viên khác và xảy ra sau lỗi thứ nhất.
- Điểm cảnh báo là: 10 điểm
- Số ngày hạn chế truy cập (không được post bài mới, không được tạo để tài mới) là 10 ngày. Sau 10 ngày nếu không có tái phạm thì sẽ được lọai bỏ điểm và lỗi vi phạm.

8. Cố tình vi phạm khi đã bị nhắc nhở
- Lỗi này để cảnh báo cho thành viên về việc vi phạm nội quy diễn đàn dù trước đó đã bị cảnh cáo (đối với các lỗi số 6 và 7) và xảy ra sau lỗi thứ nhất.
- Điểm cảnh báo là: 10 điểm
- Số ngày hạn chế truy cập (không được post bài mới, không được tạo để tài mới) là 30 ngày. Sau 30 ngày nếu không có tái phạm thì sẽ được lọai bỏ điểm và lỗi vi phạm.

II. Cách tính điểm và phân lọai nhóm vi phạm
- Đối với mỗi lỗi vi phạm khi bị nhắc nhở, thành viên vi phạm sẽ bị nhận 1 số điểm cảnh cáo tương ứng. Khi đã tích lũy đủ 5 điểm vi phạm trở lên (cộng dồn đến thời điểm đó) thì thành viên này sẽ bị đưa ngay vào nhóm “Thành viên vi phạm nội quy” và bị cấm tạo đề tài mới, trả lời bài của người khác trong vòng 5 ngày. Trong thời gian này, nếu 1 trong các lỗi vi phạm được hết cảnh cáo thì số điểm vi phạm sẽ bớt đi và thành viên vi phạm sẽ tự động được đưa ra khỏi nhóm này và có quyền truy cập lại vào diễn đàn như bình thường. Việc cộng điểm, đưa vào nhóm vi phạm được tiến hành tự động và chính xác đến đơn vị tính thời gian bằng phút.

- Nếu thành viên nào có số điểm cộng dồn từ 30 điểm trở lên sẽ bị tự động treo (khóa) nick và không cho truy cập vào diễn đàn. Việc treo nick này là vĩnh viễn, không xem xét mở lại.

III. Đối tượng có thể đưa ra cảnh báo vi phạm đến thành viên khác
- Tòan bộ các Mod, Smod, Admin có thể sử dụng chức năng này của diễn đàn, các thành viên khác không có chức năng này.
- Việc thực hiện chức năng này phải dựa vào nội quy của diễn đàn
- Các thành viên có thể khiếu nại nếu như việc đưa ra cảnh báo là không hợp lý để BQT xem xét

IV. Thời gian áp dụng
- Việc áp dụng chức năng này được tiến hành từ ngày 03.03.2008
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • bui tan hai
  • xediengiatot
  • homeclassic3
  • chanhniem
Xem nhiều