Mỗi tuần một chuyên đề

Accounting estimate

  • Thread starter hathu
  • Ngày gửi
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
43
Ha Noi
Accounting estimate means an approximation of the amount of item in the absense of precise measurement.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
43
Ha Noi
Accounting estimate: Ước tính kế toán
Là một giá trị chỉ gần đúng của 1 chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính được tính dựa trên một phương pháp nhất định.
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Ước tính kế toán: Là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập báo cáo tài chính, ví dụ:

* Ước tính chỉ tiêu đã phát sinh:

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi;

- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn;

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

- Trích khấu hao tài sản cố định;

- Chi phí trả trước;

- Giá trị sản phẩm dở dang;

- Doanh thu ghi nhận trước;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng dở dang.

* Ước tính chỉ tiêu chưa phát sinh:

- Dự phòng chi phí bảo hành;

- Chi phí trích trước.
...
 
H

hong hot

Cao cấp
Nói hay quá, vậy hai bác ở trên phân biệt hộ ước tính kế toán và chính sách kế toán với? tiện đây cho hóng hớt hỏi việc thay đổi về khấu hao tài sản cố định là thuộc loại nào với? nếu là thay đổi chính sách hoặc ước tính kế toán thì trình bày, restate hay gì đó với?
 
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Em thắc mắc một chút. Như anh Phương nói thì hầu như những ước tính kế toán đều là những khoản chưa phát sinh hoặc đã phát sinh nhưng có yếu tố tương lai. Như vậy thì ví dụ như phân bổ chi phí thu mua nguyên vật liệu chẳng hạn không được xếp vào hàng các ước tính kế toán hay sao??? Trong khi trên lớp bọn em vẫn được dạy như thế? (và hình như cũng không có gì mâu thuẫn với định nghĩa đã nêu cả)
 
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
43
Ha Noi
To honghot, theo tớ: chính sách kế toán mang nghĩa toàn diện về công tác kế toán của một đơn vị (tuân thủ chế độ kế toán), còn ước tính có thể coi là một khâu trong chính sách đó. Không phải chỉ tiêu nào trong báo cáo tài chính cũng cần đến việc sử dụng các ước tính kế toán. Ví dụ: chỉ tiêu Nguyên giá tài sản cố định thì không thể là một ước tính, chỉ tiêu khấu hao là một ước tính nhưng nằm trong khuôn khổ chế độ quy định. Việc thay đổi khấu hao như hiện nay là sự thay đổi những quy định cụ thể trong chế độ kế toán.
Còn câu hỏi thứ 3 của cậu thì tớ cũng chẳng hiểu tại sao cậu hỏi như vậy: theo như QĐ206 thì số khấu hao năm nay của các doanh nghiệp có thể có biến động so với năm ngoái, những thứ cần trình bày trên BCTC thì quy định ở Chuẩn mực tài sản cố định rồi mà.
To CNN: bạn Phương định nghĩa như thế tớ thấy đúng rồi. Trường hợp CNN đưa ra thuộc về 'chi phí đã phát sinh nhưng chưa có phương pháp ước tính chính xác hơn'
 
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Em không để ý cái dấu 3 chấm của anh ấy chị ạ! :p
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA