Đanh gia lai tien te

  • Thread starter cpa
  • Ngày gửi
C

cpa

Guest
Ở các chương trình kế toán mình thấy ngoài chức năng tính chênh lệch tỷ giá còn có chức năng đánh giá lại tài khoản tiền ngoại tệ. Bạn naồ có thể giải thích cho mình ý nghĩa thực sự của chức năng này không? Và kế toán cần đến chức năng này làm gì? Cám ơn nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

cpa

Guest
Nhưng thực tế thì việc này không có ý nghĩa gì cả vì đầu kỳ sau sẽ có giao dịch đảo lại mà
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Việc này là quy định nhằm thống nhất giá trị tài sản trên các bảng cân đối của mọi công ty trong một quốc gia, nếu để mỗi công ty theo dõi ngoại tệ theo một tỷ giá hạch toán do tự họ quy định thì khi tổng kết giá trị tài sản toàn quốc phần này sẽ không phản ánh đúng, do vậy mà chính phủ quy định đến cuối năm tài chính phải đánh giá lại ngoại tệ theo tỷ giá liên ngân hàng thống nhất, như vậy mới có thể theo dõi thực chất mỗi doanh nghiệp hiện đang có bao nhiêu ngoại tệ chứ. Giải thích như vậy không biết đã rõ chưa.
 
C

cpa

Guest
Nhưng trong doanh nghiệp thì bút toán này thực hiện sau khi đã xác định kết quả kinh doanh vì vậy bút toán này khi phát sinh mình chưa hiểu sẽ ghi vào đâu trong bảng cân đối kế toán vì lúc đó TK 413 đã không còn số dư rồi và cách hạch toán bút toán này ntn vậy ban?
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Phần đánh giá lại nguyên tệ này sang đồng Việt nam mình đã nhắc tới một lần trên diễn đàn, không biết CPA này có phải CPA tham gia webketoan từ thời gian đầu không, phần chênh lệch này được định khoản TK ngoại tệ đối ứng với TK 413 và treo số dư sang đầu năm sau kết chuyển ngược lại.
 
C

cpa

Guest
Mình nghĩ chúng ta lên đây để thảo luận và vấn đề làm sao để mọi thành viên đều hiểu thấu đáo mọi nghiệp vụ. Nếu mà ai cũng chỉ nói 1 lần mà hiểu được thì sẽ chẳng cần đến Web kế toán làm gì. Điều quan trọng là kiến thức chúng ta mang đến đã đủ cho mọi người hay chưa chứ đừng quan tâm đến người đó là ai
 
P

phuongbao

Guest
4/10/03
14
0
0
Toi la nguoi co tham gia vao webketoan ngay tu dau nen co biet de tai nay co trao doi va trinh bay tren dien dan, va lai viec danh gia so du cuoi ky hoi kho hieu, nen trong pham vi trao doi nay, co le HyperVN muon khuyen rang nen tim hieu lai tren dien dan do ma, theo minh thi viec
danh gia so du cuoi ky cua cac TK co goc ngoai te nham danh gia tai thoi diem cuoi ky do DN co chinh xac bao nhieu ngoai te ( cung y kien voi HyperVN bai viet 577), do la cach xac dinh dung gia tri tai san ma doanh nghiep hien co vao thoi diem cuoi ky, phan chenh lech se hach toan doi ung voi TK413 tuy theo lon hay nho. Sang dau nam sau, do DN van duy tri ty gia hach toan khong thay doi thi minh lai lam but toan dao lai cho cac TK co goc ngoai te, the la hue, moi viec tro lai nhu cu.!!
 
P

phuongbao

Guest
4/10/03
14
0
0
A minh lai muom trao doi them la trong 06 chuan muc ke toan trong thoi gian qua co de cap den van de hach toan ty gia cuoi ky nhu anh em minh dang thao luan, nghe noi mai mot co thong tu huong dan trong do phan hach toan chenh lech ty gia cuoi ky se duoc nhan thuc lai khac di..., hay cho xem Nha Nuoc huong dan xem sao nhi..
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Phuongbao gõ tiếng Việt có dấu cái. Cần thiết thì bạn đưa sơ qua lại cách hạch toán trên một tài khoản cụ thể, chẳng hạn như công nợ phải thu bằng ngoại tệ chẳng hạn để cho mọi người hiểu rõ hơn. Mĩnh đang bận quá nên không có thời gian đưa ra VD được. Chúc mọi người cuối tuấn vui vẻ.
Cả tuần nợ nợ có có rồi, nhưng toàn tiền Nhà nước thôi. Hôm nay phải đi Nợ thịt chó, có tiền mặt (chi tiết TK 111-pnphuong). Quên mất mà phải Nợ cả lá mơ và ruợu đục nữa chứ nhỉ.
 
penguinvn

penguinvn

Guest
Chuan muc so 10 do , rat ro, doc la hieu duoc day, ban tim doc di
 
C

cpa

Guest
Phần tính chênh lệch tỷ giá mình thấy các doanh nghiệp tính như sau:
(Lấy số dư đầu kỳ - (ps tăng + phát sinh giảm))* chênh lệch tỷ giá(tỷ giá thời điểm đánh giá lại - tỷ giá hạch toán)
Như vậy thì TK đó đã được đánh giá lại luôn theo tỷ giá lúc đó rồi. Vậy tại sao vẫn cần đánh giá lại nhỉ?
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Các tài khoản ngoại tệ - hàng hóa theo dõi bằng ngoại tệ, các khoản công nợ bằng ngoại tệ được theo dõi theo giá hạch toán, việc sử lý chênh lệch thường xuyên chỉ trên các tài khoản đối ứng mà thôi, do đó đến cuối kỳ số dư các loại tài khoản nói trên vẫn là theo giá hạch toán chứ không phải theo giá thực tế (mà làm sao theo dõi được liên tục theo giá thực tế vì tỷ giá biến động hàng ngày).
 
C

cpa

Guest
Trường hợp nêu trên là doanh nghiệp tính theo tỷ giá hạch toán đến cuối kỳ mới điều chỉnh lại. Điều khó hiểu ở đây là chỗ Tại sao phải đánh giá lại khi mà cuối kỳ số tiền trên TK đó đã được đánh giá lại trong chức theo tỷ giá thực tế lúc đó rồi?

VD:Ty gia dau ky 15
DDK 1112: 100* 15 =1500
PStăng 10* 15= 150
PS giảm 20*15= 300
DCK: 90*15=1350
Tỷ giá cuoi ky 15,5
Như vậy chênh lệch tăng ghi vào Có 413: 90*0,5= 45
như vậy TK 1112 đã được đánh giá lại luôn theo tỷ giá cuối kỳ 15,5 rồi Vậy tại sao lại phải tách ra thành 2 bút toán chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại tiền tệ?
 
P

phuongbao

Guest
4/10/03
14
0
0
Mình xin trình bày thêm như sau :
Các TK có gốc NTệ, thì cuối kỳ phải đánh giá lại số dư CK, bởi vì KT hạch tóan các TK này theo tỷ giá hạch tóan, mà cuối kỳ cần phải đánh giá lại số dư theo TG thực tế, khi đó sẽ có trường hợp TGTT > TGHT hoặc ngược lại thì mình hạch toán trị giá chênh lệch phát sinh của TK đó đối ứng với TK 413, sang đầu kỳ sau dùng bút toán đảo để xóa số dư của TK đó, để trả lại đúng giá trị số dư cuối theo TG hạch tóan.
Việc đánh giá này chủ yếu để xác định chính xác giá trị TS của DN vào cuối niên độ ( để cho cơ quan quản lý biết, hoặc cổ đông, hoặc HĐQT biết... ) Nhưng việc hạch toán vẫn làm theo TGHT nên chi mới có công việc này.
 
C

cpa

Guest
Mình hiểu ý bạn rồi Bạn tính chenh lệch tỷ giá vào 413 và từ đó chuyển vào 515 hoặc 635 rồi qua 911 để xác định KQKD. Nhưng vấn đề của mình lại khác cơ mà. Mình muốn hỏi tại sao DN lai có 2 nghiệp vụ cuối kỳ là tính chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại tiền tệ mình thấy 2 nghiệp vụ này là 1 vì khi tính chênh lệch tỷ giá cũng đồng thời đánh giá lại tiền tệ luôn rồi (như VD trên của minh). Vậy tại sao các doanh nghiệp lại phải tách thành 2 phần Tính chênh lệch tỷ giá(làm trước khi kết chuyển) và đánh giá lại tiền tệ( dùng sau khi kết chuyển)
 
P

phuongbao

Guest
4/10/03
14
0
0
Mình xin giải thích thêm như sau : Có hai vấn đề liên quan đến CLTG, đó là hạch toán CLTG phát sinh trong kỳ, khi đó bạn sẽ hạch toán đối ứng TK 635/515 tùy theo rồi -----> 911, và hạch toán CLTG số dư cuối kỳ như ví dụ bạn nêu, theo đó trị giá chênh lệch này không phản ánh vào TK911, mà nó chỉ là cách phản ánh giá trị TS cuối kỳ, sang dầu kỳ sau dùng bút toán đảo để xóa số dư. VD của bạn thì SDCK theo sổ sách ( TGHT ) = 1.350đ tương đương 90 Mỹ, đánh giá theo TGTT cuối kỳ= 1.395 đ, CL=45đ,
ghi N 1122/C413=45 , nhưng vì vẫn phải thể hiện SDC của TK 1122 này bằng TGHT nên sang dầu kỳ sau, làm bút toán đảo xóa số dư N413/C1122= 45, như vậy SD đầu kỳ của TK 1122 vẫn là 1.350 đ ( # 90 Mỹ ) , không có hạch toán CL này vào TK911, bởi vì đây là cách đánh giá giá trị TS cuối kỳ mà thôi.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Originally posted by HyperVN@Oct 10 2003, 09:03 AM
Việc này là quy định nhằm thống nhất giá trị tài sản trên các bảng cân đối của mọi công ty trong một quốc gia, nếu để mỗi công ty theo dõi ngoại tệ theo một tỷ giá hạch toán do tự họ quy định thì khi tổng kết giá trị tài sản toàn quốc phần này sẽ không phản ánh đúng, do vậy mà chính phủ quy định đến cuối năm tài chính phải đánh giá lại ngoại tệ theo tỷ giá liên ngân hàng thống nhất, như vậy mới có thể theo dõi thực chất mỗi doanh nghiệp hiện đang có bao nhiêu ngoại tệ chứ. Giải thích như vậy không biết đã rõ chưa.
Ồ CPA có đọc qua bài giải thích của mình ở dưới đây chưa, có một lần mình đã trao đổi thắc mắc vấn đề này với người trực tiếp soạn ra cái công văn quy định về đánh giá lại nguyên tệ vào cuối kỳ, và được cô ấy giải thích như vậy. Mình nghĩ cũng rất hợp lý.
 
C

cpa

Guest
"Việc này là quy định nhằm thống nhất giá trị tài sản trên các bảng cân đối của mọi công ty trong một quốc gia, nếu để mỗi công ty theo dõi ngoại tệ theo một tỷ giá hạch toán do tự họ quy định thì khi tổng kết giá trị tài sản toàn quốc phần này sẽ không phản ánh đúng, do vậy mà chính phủ quy định đến cuối năm tài chính phải đánh giá lại ngoại tệ theo tỷ giá liên ngân hàng thống nhất"
Mình đồng ý là như vậy nhưng việc tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ là tính theo tỷ giá thực tế của ngân hàng cho nên các TK ngoại tệ đó sẽ được đánh giá lại luôn tại thời điểm tính chênh lệch tỷ giá OK. Như vậy thì 2 trường hợp đánh giá lại ngoại tệ và tính chênh lệch tỷ giá chỉ là một. Các bạn nghĩ thế nào ???
 
T

trannguyen

Guest
6/3/05
2
0
0
45
171Nguyen duc canh
Nhân chuyện nói về định giá có bạn nào biết về định giá tài sản theo phương pháp DCF không , nhớ cho một ví dụ cụ thể nhé để cho dễ hiểu mà.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA