Hổ trợ cán bộ đi học

  • Thread starter tinhnguyen
  • Ngày gửi
T

tinhnguyen

Sơ cấp
4/1/08
38
0
6
38
HÀ NỘI
#1
Cán bộ kế toán đi học bồi dưởng kế toán trưởng và đại học từ xa được thanh toán những khoản nào và thông tư nào hướng dẫn ? em thuộc đơn vị HCSN
anh chị giúp em với nhé
 
V

vdnam

Sơ cấp
8/4/08
63
1
0
thừa thiên huế
#2
Cán bộ kế toán đi học bồi dưởng kế toán trưởng và đại học từ xa được thanh toán những khoản nào và thông tư nào hướng dẫn ? em thuộc đơn vị HCSN
anh chị giúp em với nhé
Bạn nghiên cứu kỹ THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 79/2005/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC nhé.
Tại phần II điểm 1. phần b như sau:
b) Chi tài liệu học tập; hỗ trợ tiền sinh hoạt cho học viên trong thời gian học tập trung.
Cũng tại phần II điểm 3.
3. Ngoài các nội dung chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước (do các cơ sở đào tạo chi) được qui định tại điểm 1, điểm 2 trên đây; tuỳ từng trường hợp cụ thể và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị có thể sử dụng từ nguồn kinh phí của mình để hỗ trợ cho cán bộ, công chức được cử đi học các khoản sau đây:
- Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ, tết) cho cán bộ, công chức đi học tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo qui định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo. Căn cứ để thanh toán là hoá đơn, chứng từ theo qui định, mức thanh toán tối đa không quá mức được qui định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính.
Và phần III như sau
III- QUI ĐỊNH VỀ MỨC CHI
1. Chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước:
a) Mức chi ngân sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ở trong nước được tính là 4,5 triệu đồng/1 suất đào tạo đối với cấp trung ương và cấp tỉnh; 4 triệu đồng/1 suất đào tạo đối với cấp huyện, cấp xã (10 tháng học/người tính bằng một suất).
Trường hợp các lớp bồi dưỡng được tổ chức với thời gian học tập từ 10 ngày trở xuống được bố trí kinh phí theo mức chi tối đa bằng 50% định mức chi cho 1 (một) tháng. Đối với những lớp bồi dưỡng được tổ chức với thời gian học tập trên 10 ngày được bố trí kinh phí theo mức chi của 1(một) tháng.
Trường hợp các cơ quan, đơn vị không có điều kiện tự tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, phải cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ quan, đơn vị khác thì thanh toán chi phí đào tạo, bồi dưỡng phải nộp theo mức tối đa không quá 450.000 đồng/ 1 người 1 tháng đối với cấp trung ương, cấp tỉnh; 400.000 đồng/1người 1 tháng đối với cấp huyện, cấp xã.
Điểm b phần III có đoạn
- Hỗ trợ một phần tiền ăn, ở, sinh hoạt cho học viên khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng:
Căn cứ khả năng bố trí kinh phí, điều kiện tổ chức lớp học (về địa điểm, thành phần học viên, thời gian học tập...) mà các cơ sở đào tạo xem xét, quyết định nhưng tối đa không quá 15.000 đồng/1 người/ 1 ngày đối với cấp trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; không quá 10.000 đồng/1 người/1 ngày đối với cấp huyện, cấp xã.
Ngoài ra còn nhiều khoản khác nữa.
Bạn nghiên cứu để vận dụng, và chú ý xem có quy định về chế độ đi học của UBND tỉnh nơi bạn công tác hay không nhé
Ngoài ra, bạn là kế toán, bạn xem đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của bạn hay ko.
Thân:flower1:
 
T

tinhnguyen

Sơ cấp
4/1/08
38
0
6
38
HÀ NỘI
#3
em xin cảm ơn sự giúp đở của sư phụ vdnam nhé
 
K

kientrunghc76

Sơ cấp
1/5/08
9
0
1
hai phong
#4
nhung phai can cu vao quy che chi tieu cua co quan chu.
 

Thành viên trực tuyến

  • SA_DQ
Xem nhiều