Mỗi tuần một chuyên đề

Kế Toán Công

  • Thread starter duyên2804
  • Ngày gửi
duyên2804

duyên2804

Sơ cấp
19/10/22
2
0
1
23
Mn cho em hỏi
Trả lời đúng sai và giải thích:
1. TK 331 chỉ sử dụng cho đơn vị sự nghiệp có hoạt động SXKD, dịch vụ.
2. Trích BHXH tính vào chi phí của bộ phận phân xưởng sản xuất trong đơn vị kế toán ghi
Nợ TK 642/ Có TK 332.
3. Đơn vị HCSN thuần túy khi nhập khẩu vật liệu không phải nộp thuế GTGT hàng nhập
khẩu.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA