Phân bổ lại thuế GTGT được khấu trừ năm 2007

  • Thread starter thuquynh
  • Ngày gửi
T

thuquynh

Thành viên thân thiết
23/4/06
55
0
0
44
Ha Noi
#1
Nhờ các bạn hướng dẫn hộ mình cách kê khai điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp khi phân bổ lại thuế GTGT khấu trừ năm 2007.Các bảng biểu gồm những gì, điều chỉnh ở chỉ tiêu như thế nào ? Thanks
 
B

banmai

Sơ cấp
18/11/05
24
0
1
HaNoi
#2
- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của tháng tính thuế).
- Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 60 (áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng ba năm tiếp theo.
 
P

phambang

Sơ cấp
21/4/08
38
2
0
BINH DUONG
#3
Nhưng nếu số thue đã khai và nộp (12 tháng) bé < hơn số thuế phân bổ theo năm, tức là mình được khấu trừ thêm cho kỳ sau. Khi tìm ra nguyên nhân, thì phat hiện co 3 hoá đơn chưa đầu vào có khai thì phải xửa lý khoản chênh lệch này như thế nào? Htoán làm sao?
 
D

damwic

Sơ cấp
8/1/07
4
0
0
34
Hà Nội
#5
- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC (áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của tháng tính thuế).
- Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 60 (áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng ba năm tiếp theo.
Em thắc mắc này, có ai giải thích giùm em với:
Tại sao Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ
(5) = (4) x (3)
trong khi chỉ đem phân bổ Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế (tạm gọi là mục A3)?
Khi lấy số liệu từ phụ lục 01-4A/GTGT lên tờ khai 01/GTGT thì chỉ tiêu [23] trên tờ khai sẽ là mục (5) trên bảng phân bổ?
Nếu vậy thì Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng cho SXKD HHDV chịu thuế (tạm gọi là mục A1) sẽ không được khấu trừ?
Em cảm ơn
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Haphuong96hvtc
Xem nhiều